Går sammen om å ta de useriøse

Både arbeidsgivere og arbeidstakere, myndighetene og de som skal kontrollere forholdene var samstemte: Alle er tjent med å komme den useriøse delen av renholdsbransjen til livs.

2008112409162220131216074721

Enigheten var stor da LO, Fagforbundet og Arbeidsmandsforbundet i slutten av september gikk sammen om en konferanse om sosial dumping i renholdsbransjen.

Ryddig og anstendig

– Vi ønsker ikke at de som lar folk jobbe på elendige kontrakter skal utkonkurrere de som behandler sine ansatte på en skikkelig måte, sa arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Han benyttet konferansen til å lette forsiktig på sløret over regjeringens oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping som ble presentert i forbindelse med statsbudsjettet uka etter.

– LO skal kaste hele apparatet med 40.000 tillitsvalgte og 860.000 medlemmer inn i arbeidet med å styrke de ansattes vilkår, sa LOs nestleder Geir Mosti.

– Vårt alternativ til de useriøse bedriftene er skikkelighet og kvalitet. Vi ønsker ikke renholdskonkurranse og anbud på renhold som bare dreier seg om laveste pris. Vi ønsker en autorisasjonsordning for renholdsbransjen, sa direktør Petter Furulund fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.

– Forbundene i LO som organiserer renholdere må legge den interne debatten til side og samarbeide om en positiv utvikling av renholdsyrket og økt status for bransjen, sa lederen i Arbeidsmandsforbundet Erna C. Hagensen.

– Vi ønsker den arbeidskraften som arbeidsinnvandring representerer velkommen, men det må skje under forhold som ikke forringer det arbeidslivet vi har. Derfor er vi avhengig av at arbeidsinnvandrere tilbys anstendig lønn og gode HMS-forhold. Det er også viktig at arbeidsinnvandrere organiserer seg slik at de i fellesskap med andre kan kreve gode og ordende arbeidsforhold, sa Fagforbundets leder i Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen.

Kritikkverdige forhold

Bakgrunnen for konferansen er at sosial dumping har spredd seg fra først og fremst byggebransjen og over til blant annet hotell- og restaurantbransjen, transportsektoren og ikke minst innen renhold.

Arbeidstilsynet har det siste året trappet opp kontrollene av renholdsbedrifter, og resultatene er nedslående sett med øynene til den seriøse delen av bransjen.

– Vi har avdekket mange stygge tilfeller. Noen av arbeiderne er uten identitet, en rekke asylsøkere er blitt utnyttet til nattarbeid, og noen må tilbakebetale lønn hvis de slutter før det er gått seks måneder, sa Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet.

Hittil i år har Arbeidstilsynet kontrollert 141 bedrifter, og hele 80 prosent av dem fikk pålegg etter kontrollen. Ved enkelte bedrifter ble det avdekket forhold som ifølge Halmrast blir betraktet som grove.

– Ett nivå, det norske!

Arbeidstilsynet får økte ressurser til kontrollvirksomhet av blant annet renholdsbransjen, lovte statsråd Dag Terje Andersen.

Andersen oppfordret organisasjonene og de tillitsvalgte til å arbeide aktivt mot sosial dumping, som etter statsrådens mening kunne undergrave fellesskapet og likhetstanken som en viktig motor i den norske økonomien.

– Vi har bare ett nivå for lønns- og arbeidsvilkår i Norge, nemlig det norske! sa statsråden.

– Organiserer seg vekk fra kontroll

Rådgiver i LO, Børre Pettersen, mener at det offentlige er i ferd med å organisere seg vekk fra kontrollansvaret for de som jobber for blant annet kommunene.

– Kontrollverktøyene ligger der, men bruker vi dem? Svaret er tja, sa han.

Pettersen mener at grunnlaget for mye useriøs drift ligger i konkurranseutsetting og anbud, og at kommunene ikke har en internkontroll som er god nok til å avsløre hva som ligger i kontrakter som har en lav pris. I tillegg er det politiske ansvaret for ansatte utvannet gjennom å avvikle kommunal virksomhet og i stedet overføre driften til kommunale aksjeselskap, foretak og interkommunale foretak.

– Disse systemendringene har bidratt til at aksepten for useriøs drift sakte, men sikkert har seget inn over det offentlige Norge.

– Men sosial dumping handler ikke bare om lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år unndras det mellom 200 og 300 milliarder kroner i avgifter og skatt gjennom useriøs forretningsdrift, det setter sosial dumping i et enda større perspektiv. Derfor må hele fagbevegelsen, arbeidergiverne og myndig­hetene gå sammen om å rydde opp, sa Børre Pettersen.

I forbindelse med statsbudsjettet som ble lagt fram 7. oktober, presenterte regjeringen sin nye handlingsplan mot sosial dumping. Den består av følgende tiltak:

– Arbeidstilsynets budsjett er økt med 10 millioner kroner.

– Effektivisering av allmenngjøringsordningen.

– Utrede en modell for solidaransvar for oppdragsgivere etter allmenn­gjøringsloven.

– Id-kort i renholdsbransjen – hvilke krav bør stilles for å gjøre id-kort egnet i renholdsbransjen? Vurdere om id-kort er hensiktsmessig også i andre bransjer.

– Regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen – på grunnlag av erfaringene med ordningen for bygg og anlegg. Aktuelt å vurdere for andre bransjer, som renholdsbransjen, samtidig.

– Rett til yrkesskadeforsikring – tiltak for å bedre informasjonen om rettigheter og plikter.

– Informasjon og veiledning – gi tilstrekkelig og god informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv til arbeidstakere og arbeidsgivere.

– Tiltak mot sosial dumping i landbruket – satsing på informasjon og intensivert tilsyn.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy