Krever 15 mrd i kommunal krisepakke

Kommunenes interesseorganisasjon (KS) ber regjeringen bla opp 15 milliarder til vedlikehold og investering i kommunene for å avhjelpe den økonomiske krisen. Et stusslig tall, mener rådgiver Bjørn Kristian Rudaa i Fagforbundet.

2009012213365220131216082751

Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS har anslått vedlikeholdsetterslep i kommunale bygg til opp mot 143 milliarder kroner. I forkant av at regjeringen legger fram sin krisepakke 26. januar, ber KS om ti milliarder til investering og fem milliarder til kommunalt vedlikehold.

- Det er et stusslig beløp når kommunesektorens driftsbudsjett på årsbasis er hele 280 milliarder kroner, sier rådgiver Rudaa i Fagforbundets omstillingsenhet.

Halvdan Skard sier til Fagbladet at tallet er valgt ut fra hva kommunene ser som realistisk å få til på kort sikt.

Aksjetap på sju milliarder

Samtidig som KS ber regjeringen om mer penger, ble det i dag avslørt at kommunene har tapt nær sju milliarder på aksjehandel på børs i regnskapsåret 2008. Kommunene må bokføre nærmere to milliarder av dette som tap.

- Disse tapene må dekkes inn og vil bety kutt i tjenester til befolkningen. To milliarder tilsvarer om lag 5000 kommunale årsverk når man tar utgangspunkt i 400.000 kroner til lønn og sosiale utgifter, sier Rudaa, som er opptatt av å få slutt på kommunalt børseventyr.

- Kommunene skal gi gode tjenester, ikke spekulere på børsen med offentlige midler.

Arbeidsløsheten stiger

KS-leder Skard framholdt på en pressekonferanse i dag at satsing i kommunesektoren må være langsiktig.

- Vi må unngå kortsiktige tiltak der folk blir tatt inn for en periode for så å bli kastet ut igjen når konjunkturene endrer seg.

KS-lederen oppfordrer bedrifter til å utdanne arbeidskraft som står i fare for å bli arbeidsløse.

Støtter utdanningsvikariater

- Vil KS selv gå inn for utdanningsvikariater der ledige går inn i vikariat mens kommunalt ansatte får ny kompetanse?

- Dette er et tiltak som særlig Fagforbundet har tatt til orde for, og som vi støtter, sier KS-lederen til Fagbladet.

Mer enn finanskrise

Den økonomiske krisen er mer enn en finanskrise, mener KS.

-Tiltakene i krisepakken som regjeringen legger opp til, er i hovedsak rettet inn mot privat sektor. I den grad det blir gitt midler til vedlikehold og investering i kommunene, vil det også være positivt for kommunesektoren, sa KS- leder Halvdan Skard.

Økte sosialutgifter

KS frykter at den økende ledigheten vil gå ut over kommunenes skatteinngang og føre til økte utgifter for kommunene i form av sosialhjelp. Dette er et forhold som kommunene ikke har tatt høyde for i sine budsjetter for 2009.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy