– God profil på krisepakken

Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen mener regjeringen leverer «så det suser» når den satser på fellesskapsløsninger og bruker offentlig sektor aktivt for å begrense virkningene av finanskrisen.

2009012614010420131216083113

Nestlederen er mer forbeholden når det gjelder enkeltbeløp, blant annet til kommunalt vedlikehold:

– Når vi vet hvilket enormt etterslep som finnes på dette området, kan fire milliarder synes lite. Vi får komme tilbake til de enkelte beløpene, sier hun.

– Samtidig er det viktig å ikke se isolert på kommuneøkonomien. Svært mye i denne krisepakken henger sammen, og mye av det som er foreslått vil virke stimulerende på kommunene, selv om det ikke er direkte rettet mot dem, fortsetter Kristiansen.

Hun trekker fram tiltakspakkens 150 millioner kroner til en ny etablererstipendordning som eksempel på slik sammenhenger. Ifølge næringsminister Sylvia Brustad kan denne stipendordningen gi så mye som 750 nye etableringer over hele landet.

– Dette vil selvsagt også komme kommunene til gode i form av økte skatteinntekter, mener Gerd Kristiansen.

Også regjeringens 650 millioner til 6000 nye tiltaksplasser er noe som kommunene kan få glede av.

6,4 mrd til kommunene

I regjeringens krisepakke har kommunene fått 6,4 milliarder kroner, der fire milliarder skal brukes til ekstraordinært vedlikehold. I tillegg økes kommunenes frie inntekter med to milliarder, og de får 185 millioner kroner til å øke antall lærlinger.

I tillegg får de et tilskudd på 157 millioner kroner til å øke kapasiteten på antall sykehjemsplasser. Dette vil gi 1500 nye plasser. Sammen med tilskudd til flere plasser i det ordinære statsbudsjettet i fjor høst, har regjeringen gitt ressurser til å øke antall plasser med totalt 2500.

Regjeringen har også lagt inn 1,2 milliarder kroner som kompensasjon for lavere skatteinntekter på grunn av finanskrisen, og den har økt investeringsrammen for rentefrie lån til vedlikehold av skolebygg og svømmeanlegg fra en milliard i statsbudsjettet til to milliarder.

God profil

Gerd Kristiansen er fornøyd med at regjeringen har vridd krisepakken vekk fra NHOs krav om skattelette og konkurranse om offentlige tjenester, og over til tilskudd og tiltak som styrker det offentlige velferdstilbudet og som kan gi raske resultater når det gjelder sysselsettingen.

– Kommunene har meldt inn sine ønsker, og når pengene fra regjeringen er levert, er det bare å sette i gang med de planlagte prosjektene. Jeg forventer at kommunene reagerer svært raskt slik at vi er i gang i løpet av kort tid, sier hun.

Kristiansen er også godt fornøyd med at regjeringen har valgt en grønn profil på krisepakken med 1,2 milliarder kroner til tiltak som skal stimulere til mer klimanøytral energibruk, blant annet til prosjekter innen bioenergi, fjernvarme og havvind. En jernbanesatsing på 1,3 milliarder kroner ligger i tillegg inne som både en samferdsels- og miljøsatsing.

Bruker handlingsregelen

Regjeringens krisepakke er på 20 milliarder kroner, og den ble presentert av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen og næringsminister Sylvia Brustad på en fagligpolitisk lunsj i Folkets Hus i Oslo samtidig som den ble lagt fram for Stortinget.

– Vi er inne i krevende tider, og det tar regjeringen på alvor. Mange av dem som i utgangspunktet ønsker at staten holder seg unna og lar markedet bestemme, kommer nå og ber om hjelp. Og vi skal selvsagt bidra så godt vi kan. Men dette viser hvor viktig det er å ha orden på økonomien. Den nordiske modellen med et godt trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, gir oss også gode kort på hånden for å komme oss gjennom vanskelige tider, sa Sylvia Brustad.

Krisepakken legger opp til å bruke mer oljepenger enn hva handlingsregelen legger opp til, men Dag Terje Andersen avviste at dette var å bryte den.

Handlingsregelen legger opp til å bruke mindre enn fire prosent i gode tider, og mer i vanskelige tider. At vi nå bruker mer enn fire prosent, betyr nettopp at vi bruker handlingsregelen slik den er tenkt, sa Andersen.

LO og KS fornøyd

Nestleder i LO, Geir Mosti, likte det han fikk framlagt på den fagligpolitiske lunsjen.

– Mange av regjeringens tiltak er i tråd med LOs forslag, og det er gledelig. Dette kommer dessuten på toppen av et statsbudsjett der vi fikk gjennomslag for viktige prioriteringer.

I vanskelige tider nytter det ikke å prioritere privat sektor framfor offentlig eller omvendt. De er begge gjensidig avhengige av hverandre, og derfor er det viktig å komme oss gjennom denne bølgedalen i fellesskap, slik regjeringen legger opp til.

– Jeg synes den har levert på en måte som gjør at vi nå kan gå ut i valgkampen og slåss for ny tillit til det rødgrønne alternativet, sa Mosti.

Også KS-leder Halvdan Skard er fornøyd med krisepakken: – Regjeringens opplegg vil bidra til at kommunene kan gi næringslivet mange oppdrag og sikre arbeidsplasser. Det er viktig å komme raskt i gang, og derfor er det riktig av regjeringen å legge opp til ubyråkratiske ordninger. Dette er en stor tillitserklæring til kommunene, og KS har oppfordret dem til å foreta nødvendige budsjettavklaringer og starte sine prosjekter så raskt som mulig, sier Skard.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy