– God profil på krisepakken

Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen mener regjeringen leverer «så det suser» når den satser på fellesskapsløsninger og bruker offentlig sektor aktivt for å begrense virkningene av finanskrisen.

2009012614010420131216083113

Nestlederen er mer forbeholden når det gjelder enkeltbeløp, blant annet til kommunalt vedlikehold:

– Når vi vet hvilket enormt etterslep som finnes på dette området, kan fire milliarder synes lite. Vi får komme tilbake til de enkelte beløpene, sier hun.

– Samtidig er det viktig å ikke se isolert på kommuneøkonomien. Svært mye i denne krisepakken henger sammen, og mye av det som er foreslått vil virke stimulerende på kommunene, selv om det ikke er direkte rettet mot dem, fortsetter Kristiansen.

Hun trekker fram tiltakspakkens 150 millioner kroner til en ny etablererstipendordning som eksempel på slik sammenhenger. Ifølge næringsminister Sylvia Brustad kan denne stipendordningen gi så mye som 750 nye etableringer over hele landet.

– Dette vil selvsagt også komme kommunene til gode i form av økte skatteinntekter, mener Gerd Kristiansen.

Også regjeringens 650 millioner til 6000 nye tiltaksplasser er noe som kommunene kan få glede av.

6,4 mrd til kommunene

I regjeringens krisepakke har kommunene fått 6,4 milliarder kroner, der fire milliarder skal brukes til ekstraordinært vedlikehold. I tillegg økes kommunenes frie inntekter med to milliarder, og de får 185 millioner kroner til å øke antall lærlinger.

I tillegg får de et tilskudd på 157 millioner kroner til å øke kapasiteten på antall sykehjemsplasser. Dette vil gi 1500 nye plasser. Sammen med tilskudd til flere plasser i det ordinære statsbudsjettet i fjor høst, har regjeringen gitt ressurser til å øke antall plasser med totalt 2500.

Regjeringen har også lagt inn 1,2 milliarder kroner som kompensasjon for lavere skatteinntekter på grunn av finanskrisen, og den har økt investeringsrammen for rentefrie lån til vedlikehold av skolebygg og svømmeanlegg fra en milliard i statsbudsjettet til to milliarder.

God profil

Gerd Kristiansen er fornøyd med at regjeringen har vridd krisepakken vekk fra NHOs krav om skattelette og konkurranse om offentlige tjenester, og over til tilskudd og tiltak som styrker det offentlige velferdstilbudet og som kan gi raske resultater når det gjelder sysselsettingen.

– Kommunene har meldt inn sine ønsker, og når pengene fra regjeringen er levert, er det bare å sette i gang med de planlagte prosjektene. Jeg forventer at kommunene reagerer svært raskt slik at vi er i gang i løpet av kort tid, sier hun.

Kristiansen er også godt fornøyd med at regjeringen har valgt en grønn profil på krisepakken med 1,2 milliarder kroner til tiltak som skal stimulere til mer klimanøytral energibruk, blant annet til prosjekter innen bioenergi, fjernvarme og havvind. En jernbanesatsing på 1,3 milliarder kroner ligger i tillegg inne som både en samferdsels- og miljøsatsing.

Bruker handlingsregelen

Regjeringens krisepakke er på 20 milliarder kroner, og den ble presentert av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen og næringsminister Sylvia Brustad på en fagligpolitisk lunsj i Folkets Hus i Oslo samtidig som den ble lagt fram for Stortinget.

– Vi er inne i krevende tider, og det tar regjeringen på alvor. Mange av dem som i utgangspunktet ønsker at staten holder seg unna og lar markedet bestemme, kommer nå og ber om hjelp. Og vi skal selvsagt bidra så godt vi kan. Men dette viser hvor viktig det er å ha orden på økonomien. Den nordiske modellen med et godt trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, gir oss også gode kort på hånden for å komme oss gjennom vanskelige tider, sa Sylvia Brustad.

Krisepakken legger opp til å bruke mer oljepenger enn hva handlingsregelen legger opp til, men Dag Terje Andersen avviste at dette var å bryte den.

Handlingsregelen legger opp til å bruke mindre enn fire prosent i gode tider, og mer i vanskelige tider. At vi nå bruker mer enn fire prosent, betyr nettopp at vi bruker handlingsregelen slik den er tenkt, sa Andersen.

LO og KS fornøyd

Nestleder i LO, Geir Mosti, likte det han fikk framlagt på den fagligpolitiske lunsjen.

– Mange av regjeringens tiltak er i tråd med LOs forslag, og det er gledelig. Dette kommer dessuten på toppen av et statsbudsjett der vi fikk gjennomslag for viktige prioriteringer.

I vanskelige tider nytter det ikke å prioritere privat sektor framfor offentlig eller omvendt. De er begge gjensidig avhengige av hverandre, og derfor er det viktig å komme oss gjennom denne bølgedalen i fellesskap, slik regjeringen legger opp til.

– Jeg synes den har levert på en måte som gjør at vi nå kan gå ut i valgkampen og slåss for ny tillit til det rødgrønne alternativet, sa Mosti.

Også KS-leder Halvdan Skard er fornøyd med krisepakken: – Regjeringens opplegg vil bidra til at kommunene kan gi næringslivet mange oppdrag og sikre arbeidsplasser. Det er viktig å komme raskt i gang, og derfor er det riktig av regjeringen å legge opp til ubyråkratiske ordninger. Dette er en stor tillitserklæring til kommunene, og KS har oppfordret dem til å foreta nødvendige budsjettavklaringer og starte sine prosjekter så raskt som mulig, sier Skard.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy