Brannseier i arbeidsretten

Brannformenn og underbrannmestere i Bergen får etterbetalt et særavtale-tillegg på 8000 kroner etter at Fagforbundet vant i arbeidsretten.

2009041714280720131216093934

Etterbetalingen gjelder for perioden fra 1. januar 2005 og fram til 30. april året etter. Bergen kommune har fram til nå nektet å betale lønnstillegget fordi kommunen mente at brannformenn og underbrannmestere ikke hadde et tilstrekkelig lederansvar til å oppfylle særavtalens vilkår.

Hadde myndighet

Særavtalen, som trådte i kraft 1. januar 2005, har en bestemmelse om at ledere i brann- og redningstjenesten skal lønnes med minst 8000 kroner mer enn dem de er satt til å lede. Sju av Fagforbundets medlemmer hadde stillinger som brannformann og underbrannmester, men Bergen kommune mente særavtalens bestemmelser bare skulle gjelde for brannmester og overbrannmester med reelt lederansvar.

Fagforbundet mente i arbeidsretten at en både måtte se på ledelsesstrukturen og oppgavene som de aktuelle lederne utførte. Det var brannformann og underbrannmester som hadde ansvaret for at de daglige arbeidsoppgavene på stasjonen ble utført, og at stasjonen til enhver tid var operativ. Ifølge Fagforbundet krever dette både instruksjonsmyndighet og beslutningsmyndighet.

Det var også brannformann og underbrannmester som skrev rapporter ved uttrykninger.

Fagforbundet anførte også i retten at fram til denne tvisten oppstod, hadde Bergen kommune tradisjon for at både underbrannmester og brannformann ble lønnet høyere enn brannkonstabler.

Ikke lederansvar

KS og Bergen kommune hevdet på sin side at det ikke er nok å ha en stillingskode for å få særavtale-tillegget.

De mente det måtte stilles et minstekrav til innholdet og lederfunksjonen i stillingen, og at den blant annet måtte ha arbeidsgiverfunksjon og styringsrett for å komme inn under særavtale-bestemmelsene.

Arbeidsleder har aldri vært ansett som leder i særavtalens forstand, mente de.

Fullt medhold

Fagforbundet fikk imidlertid fullt medhold i arbeidsretten, som la til grunn at både brannformann og underbrannmester var en viktig del av kommandolinjen i brannvesenet med klart definerte oppgaver og ansvar for daglig drift ved brannstasjonen og ved utrykning.

Arbeidsretten fant det bevist at begge stillingen hadde instruksjonsmyndighet og beslutningsmyndighet, og et ansvar som etter rettens syn lå innenfor lederbegrepet i særavtalens bestemmelser.

Bergen kommune ble dermed dømt til å betale de sju medlemmene i Fagforbundet stillingstillegget på 8000 kroner fra 1. januar 2005 og fram til 30. april året etter. Da ble nemlig brannvesenet i Bergen omorganisert på en måte som gjorde at stillingene som brannformann og underbrannmester forsvant.

MEST LEST:
God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

Per Flakstad

Lønnsforhandlingene er i gang: Her finner du alle kravene fra LO

Colourbox.com

Disse skal få ny lønn nå: Lønnsforhandlingene for 190.000 ansatte i kommunene er i gang

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy