Brannseier i arbeidsretten

Brannformenn og underbrannmestere i Bergen får etterbetalt et særavtale-tillegg på 8000 kroner etter at Fagforbundet vant i arbeidsretten.

2009041714280720131216093934

Etterbetalingen gjelder for perioden fra 1. januar 2005 og fram til 30. april året etter. Bergen kommune har fram til nå nektet å betale lønnstillegget fordi kommunen mente at brannformenn og underbrannmestere ikke hadde et tilstrekkelig lederansvar til å oppfylle særavtalens vilkår.

Hadde myndighet

Særavtalen, som trådte i kraft 1. januar 2005, har en bestemmelse om at ledere i brann- og redningstjenesten skal lønnes med minst 8000 kroner mer enn dem de er satt til å lede. Sju av Fagforbundets medlemmer hadde stillinger som brannformann og underbrannmester, men Bergen kommune mente særavtalens bestemmelser bare skulle gjelde for brannmester og overbrannmester med reelt lederansvar.

Fagforbundet mente i arbeidsretten at en både måtte se på ledelsesstrukturen og oppgavene som de aktuelle lederne utførte. Det var brannformann og underbrannmester som hadde ansvaret for at de daglige arbeidsoppgavene på stasjonen ble utført, og at stasjonen til enhver tid var operativ. Ifølge Fagforbundet krever dette både instruksjonsmyndighet og beslutningsmyndighet.

Det var også brannformann og underbrannmester som skrev rapporter ved uttrykninger.

Fagforbundet anførte også i retten at fram til denne tvisten oppstod, hadde Bergen kommune tradisjon for at både underbrannmester og brannformann ble lønnet høyere enn brannkonstabler.

Ikke lederansvar

KS og Bergen kommune hevdet på sin side at det ikke er nok å ha en stillingskode for å få særavtale-tillegget.

De mente det måtte stilles et minstekrav til innholdet og lederfunksjonen i stillingen, og at den blant annet måtte ha arbeidsgiverfunksjon og styringsrett for å komme inn under særavtale-bestemmelsene.

Arbeidsleder har aldri vært ansett som leder i særavtalens forstand, mente de.

Fullt medhold

Fagforbundet fikk imidlertid fullt medhold i arbeidsretten, som la til grunn at både brannformann og underbrannmester var en viktig del av kommandolinjen i brannvesenet med klart definerte oppgaver og ansvar for daglig drift ved brannstasjonen og ved utrykning.

Arbeidsretten fant det bevist at begge stillingen hadde instruksjonsmyndighet og beslutningsmyndighet, og et ansvar som etter rettens syn lå innenfor lederbegrepet i særavtalens bestemmelser.

Bergen kommune ble dermed dømt til å betale de sju medlemmene i Fagforbundet stillingstillegget på 8000 kroner fra 1. januar 2005 og fram til 30. april året etter. Da ble nemlig brannvesenet i Bergen omorganisert på en måte som gjorde at stillingene som brannformann og underbrannmester forsvant.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy