JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sporveisbussene leide anlegg av egen innkjøpssjef

Tidligere innkjøpssjef Erik Anderson var en sentral person da Sporveisbussene leide et anlegg på Ulven i Oslo. Samme Anderson var den dominerende eieren i selskapet som leide ut anlegget.

2009061016163220131216103104

I 2002 inngikk Sporveisbussene leiekontrakt av anlegget på Ulven i Oslo. Erik Anderson var innkjøpssjef i selskapet. Samtidig eide han en stor del av Bjørnsons Biloppretting som leide ut anlegget.

Sammen med Erik Anderson, var også administrerende direktør Tore Berg og driftsdirektør Helge Leite sentrale i forhandlingene om å leie anleggene i Persveien like utenfor Oslo sentrum.

Kritikk fra Kommunerevisjonen

Kommunerevisjonen ble koblet inn etter at partiet Rødt i Oslo laget et notat i april 2008 med påstander om flere kritikkverdige forhold rundt Sporveisbussene AS,.

Kommunerevisjonen har nå gått gjennom arbeidet med leieavtalene, og kommer med klar kritikk av administrasjonsledelsen i selskapet.

Om leieavtalene heter det i rapporten: «Kommunerevisjonen anser det videre som uheldig, slik situasjonen reelt sett var, at leieavtalen ble fremforhandlet av tre personer som jobbet sammen, hvorav den ene også var motpart».

Styret tok forbehold

Kort oppsummert, er saken følgende: Administrasjonen i Sporveisbussene foreslo overfor styret å leie anlegget i Persveien fordi selskapet hadde behov for økt kapasitet på anleggssiden. Styret ble ikke presentert for alternative anlegg, og tiden var knapp siden selskapet manglet parkering for busser og skulle gjennomføre store ruteendringer.

Styret ga styreleder fullmakt til å godkjenne etableringen av ny base. Styret var kjent med at Erik Anderson hadde store eierinteresser i selskapet Bjørnson Biloppretting AS, som leide anlegget, og som skulle leie det ut videre til Sporveisbussene. Styret tok derfor noen forbehold i vedtaket sitt.

«Styret påpeker at alle sider ved forholdet mellom Sporveisbussene og Erik Anderson i denne saken avklares.

Styret ber administrasjonen undersøke mulighetene for eventuelt kjøp av anlegget, eller at Sporveisbussene leier anlegget direkte fra eier.

Det forutsettes at sluttforhandling og kontraktsinngåelse gjøres av Oslo Sporveiers eiendomsavdeling eller annen 3.part.», heter det i styrets vedtak.

Ikke fulgt opp

Denne delen av vedtaket ble ikke fulgt opp av administrasjonen. Helge Leite skrev et notat til styret der det står at man hadde undersøkt mulighetene for å leie anlegget direkte fra eier, men blitt «avvist». I ettertid har det vist seg at administrasjonen ikke fikk kontakt med eieren, Hans Svarstad Hansen, som på det tidspunktet oppholdt seg i utlandet.

Overfor Kommunerevisjonen har Svarstad Hansen bekreftet at han aldri fikk noen henvendelse fra Sporveisbussene om å leie arealet.

Leieavtalen ble heller ikke inngått av eiendomsavdelingen eller en tredje part. Den første kontrakten ble undertegnet av administrerende direktør Tore Berg. Den neste av driftsdirektør Helge Leite.

For Bjørnson Biloppretting undertegnet Øyvind Johanson. Ifølge Erik Andersons forklaring til Kommunerevisjonen var dette hans bokholder, og han undertegnet etter fullmakt fra Anderson.

Etter at tillitsvalgt og observatør til styret, Jan Erik Skog, tok opp Andersons roller, og saken ble fulgt opp av Fagforbundets styrerepresentanter Stein Guldbrandsen og Rune Aasen, fratrådte Erik Anderson sin stilling høsten 2004.

Kontrakter som er inngått etter dette, har han selv undertegnet på vegne av utleier. I dag eier han og selskapet hans, Persveien Eiendom 1 AS, arealene som Sporveisbussene leier.

Ble ikke informert

Ifølge Helge Leites notat til styret, skulle Anderson avvikle sitt eierskap i Bjørnson Biloppretting. Dermed skulle leieavtalen være uproblematisk.

Denne opplysningen skulle ha framkommet på et møte mellom Tore Berg, Helge Leite og Erik Anderson. Det ble ikke skrevet noe referat fra dette møtet, og det er heller ikke dokumentert på annen måte. Ifølge Andersons forklaring til Kommunerevisjonen, måtte denne opplysningen bero på en misforståelse.

Kommunerevisjonen sier også i sin rapport at det framstår som merkelig at Anderson forhandlet en langsiktig leieavtale hvis det var klart at han skulle ut av selskapet.

Først i 2004, nesten to år senere, fikk styret informasjon om at Erik Anderson fortsatt var den dominerende eieren i selskapet som leide ut anlegg til Sporveisbussene.

Dette skjedde i august, én måned etter at busselskapet hadde leid et tilleggsareale fra selskapet der Anderson fortsatt var eier. Ifølge styreleder Arne Wasas forklaring til Kommunerevisjonen, ville styret ikke godkjent denne leieavtalen hvis det hadde vært informert om at Anderson fortsatt sto som eier av utleieselskapet.

Hadde ikke ansvaret

Kommunerevisjonen skriver i sin vurdering at det er uheldig at styret satt med inntrykk av at Anderson var ute av utleieselskapet, mens han i virkeligheten ikke var det.

«Det påhviler administrasjonen et ansvar å følge opp styrets vedtak og ved tilstrekkelige undersøkelser sikre at styret får korrekt informasjon. Styret burde umiddelbart ha blitt informert,...», skriver de.

Det er usikkert hvem som hadde ansvar for å holde styret informert. Både Tore Berg og Helge Leite har i samtaler med Kommunerevisjonen hevdet at ingen av dem oppfattet dette som sitt ansvar.

Klar kritikk

Administrasjonen i sporveisbussene får klar kritikk fra Kommunerevisjonen, som oppsummerer med at det var for tette forbindelser mellom de som underskrev leiekontraktene og den som leide ut, og at styret ikke ble informert godt nok om de faktiske forholdene rundt eierinteressene til Erik Anderson. Kommunerevisjonens vurdering er også at det ikke ble gjort tilstrekkelig for å undersøke om det ville vært mulig å leie direkte fra eieren eller å kjøpe anlegget.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy