– Må få ekstra penger til å ruste opp Oslo universitetssykehus

– Pålegget fra Arbeidstilsynet er helt umulig å innfri innenfor den økonomiske rammen som Oslo universitetssykehus har. Vi trenger friske penger utenfra for å klare vedlikeholdsetterslepet, sier Fagforbundets foretakstillitsvalgt Bjørn Wølstad-Knudsen.

2011113014070320131216174546

per.flakstad@fagforbundet.no

Arbeidstilsynet har varslet Oslo universitetssykehus (OUS) om en tvangsmulkt på en millioner kroner pr. virkedag hvis sykehusforetaket ikke har vedtatt en oppdatert og tidfestet vedlikeholdsplan innen 1. mars neste år.

Bjørn Wølstad-Knudsen mener størrelsen på tvangsmulkten viser hvor alvorlig tilsynet ser på situasjonen ved Oslo universitetssykehus, OUS.

– Min tolkningen av tvangsmulkten er at Arbeidstilsynet mener de ansatte ved OUS har et uakseptabelt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, sier han til Fagbladet.

Mellom seks og ti mrd

Hans vurdering er at vedlikeholdsetterslepet ligger på et sted mellom seks og ti milliarder kroner.

– Jeg mener det ligger nærmere ti enn sju milliarder, med andre ord omtrent halvparten av vårt totale budsjett, sier han.

– Pålegget fra Arbeidstilsynet ligger utenfor hva foretaket kan klare selv. Derfor må det komme friske penger utenfra. Jeg tenker i første omgang på det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, men også på regjeringen og departementet, sier Wølstad-Knudsen.

Han tror ikke at helsemyndighetene i Norge kan sitte lenge og se på at OUS pådrar seg seks millioner kroner i uka i tvangsmulkter.

Ønsker å brukeAker

De tillitsvalgte ved helseforetaket har foreslått at overføringene fra Aker sykehus bremses, og at de nybygde lokalene der kan brukes som en midlertidig løsning inntil helseforetaket har laget en mer helhetlig plan for framtiden.

– Hvis vi hadde kunnet bruke Aker som omstillingslokaler, ville det ha gitt oss tid til enten å bygge nye bygg eller reparere gamle. Dette har vi dessverre ikke fått gehør for at ledelsen ved OUS. I stedet er akuttpasientene fra Aker overfør til Ullevål, med den konsekvensen at Ullevål er blitt fylt opp enda mer, og det er blitt enda vanskeligere å gjøre noe med vedlikeholdet der, sier Wølstad-Knudsen.

Vært bekymret lenge

Bakteppet for Arbeidstilsynets pålegg er at vedlikeholdet har vært mangelfullt i Oslo – og veldig mange andre steder i sykehus-Norge – i en årrekke.

– Samtidig som det er blitt bygget en del nytt, har det gamle forfalt i alt for stor grad. På Ullevål og på Radiumhospitalet har vi bygninger som er rundt 100 år gamle. Det har selvsagt vært vedlikehold, for eksempel i form av maling og renhold, så kvaliteten på lokalene varierer. Men totalt sett har det slett ikke vært godt nok.

– Tillitsvalgte har i årtier vært bekymret for dårlig vedlikehold og påpekt det overfor sykehusledelse og eier. Det er ikke slik at vi fikk mer penger til vedlikehold da vi var eid av fylkeskommunene, men den nye organiseringen i foretak har gjort problemene veldig mye mer synlig, sier Wølstad-Knudsen.

– Når myndighetene ved Arbeidstilsynet nå har tatt tak i problemet, er etterslepet blitt formidabelt, og derfor vil det kreve betydelige midler utenfra for å komme noenlunde à jour, sier Bjørn Wølstad-Knudsen.

Plan 16. februar

– Vår plan er å legge fram en helhetlig arealplan for styret 16. februar, der vedlikehold av hele bygningsmassen er en integrert del, sier konstituert direktør Jan Erik Thoresen i en pressemelding.

MEST LEST:

Colourbox

Fagforbundet: Disse må prioriteres i årets lønnsoppgjør

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Colourbox.com

Helsepersonell blir mest smittet av korona. Og en gruppe ligger på topp

LANGT FRA MÅLET: – Vi ikke helt der at stoppeklokka er borte, sier hjelpepleier og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Østensjø, som har jobbet i hjemmesykepleien i bydelen i 23 år.

LANGT FRA MÅLET: – Vi ikke helt der at stoppeklokka er borte, sier hjelpepleier og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Østensjø, som har jobbet i hjemmesykepleien i bydelen i 23 år.

Per Flakstad

Britt må fortsatt bruke stoppeklokka på jobb i hjemmetjenesten etter 3,5 år med tillitsmodellen

TØFF HVERDAG: Gamle Svinesundbru er åpnet for grensependlere i helsekritiske funksjoner. Likevel, det er en tøff hverdag, med daglige kontroller, sier Karin Stacke.

TØFF HVERDAG: Gamle Svinesundbru er åpnet for grensependlere i helsekritiske funksjoner. Likevel, det er en tøff hverdag, med daglige kontroller, sier Karin Stacke.

Ola Tømmerås

Svenske Karin er lei av køer og kontroll for å komme seg til sykehusjobben: – Vi behandles som om vi ikke er noe verdt

Da leder av TBU, Geir Axelsen la fram tallene for lønnsveksten i februar i fjor, antydet han at koronaen kom til å ha innvirkning på den økonomiske utviklingen i året som kom. Men virkningen ble mye større enn det Norges fremste økonomer forutså.

Da leder av TBU, Geir Axelsen la fram tallene for lønnsveksten i februar i fjor, antydet han at koronaen kom til å ha innvirkning på den økonomiske utviklingen i året som kom. Men virkningen ble mye større enn det Norges fremste økonomer forutså.

Torgny Hasås

Se hvor mye lønna i din sektor steg i fjor. Noen fikk mer enn andre

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy