JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Etterlyser kompetanseløft i eldreomsorgen

Regjeringen gir tilsagn om 2500 flere heldøgns pleie- og omsorgsplasser – Eldremedisin er neglisjert og trenger et løft. Flere av millionene bør gå til kompetanseheving, fagutvikling og forskning på sykehjemmene, sier overlege Stein Husebø på Bergen Røde Kors Sykehjem.

2009101518371220131216113445

Stein Husebø er leder av Verdighetssenteret, kompetansesenteret innenfor eldreomsorg og sykehjemsmedisin som ble stiftet i tilknytning til Røde Kors Sykehjem i Bergen i oktober 2008.

Regjeringen foreslår å styrke tiltak i Omsorgsplan 2015 med 320 millioner. Målet er 12.000 nye årsverk, 12.000 nye omsorgsplasser, demensplan og et kompetanseløft.

Viktigere enn flere hender, mener Husebø det er nødvendig å satse på å heve kompetansen på sykehjemmene.

– Det er gledelig at alle partier snakker om og har fokus på eldrebølgen som kommer. Jeg opplever at denne regjeringen – sterkere enn andre – ikke bare erkjenner problemet, men også har gjort noe med det. Det gjenspeiles også i statsbudsjettet. Samtidig kan det ikke understrekes nok at det er helt nødvendig, sier Husebø. Men han vil prioritere millionene på en annen måte.

Kompetanse størst utfordring

Husebø framholder at Norge er i verdenstoppen når det gjelder ressurser til eldreomsorg. Vi har flere sykehjemsplasser per innbygger enn noe annet land i verden (42.000 sykehjemsplasser i Norge i dag). – Nesten halvparten av befolkningen – over 40 prosent – dør på sykehjem; her er vi på verdenstoppen. Dette er positivt, men også en utfordring, sier Stein Husebø.

– Det jeg etterlyser mest i regjeringens satsing på eldreomsorg i statsbudsjettet er det faglige grunnlaget, fagutvikling og forskning, sier Husebø.

Han illustrerer problemet fra eget ståsted: Bergen Røde Kors Sykehjem, landets nest største, har ingen midler til opplæring og videreutdanning, bortsett fra den støtten de får fra Verdighetssenteret i tilknytning til sykehjemmet.

– Dette er et generelt fenomen innenfor kommunale sykehjem og eldreomsorg. Min forventning til regjering og statsbudsjett er at kompetansesentre og forskning blir bevisst integrert, sier Husebø.

Han opplyser at det er opprettet undervisningssykehjem i alle landets kommuner; det er gitt midler til omsorgsforskning til høgskolene i landets regioner, men det er lite. Og eldremedisin og sykehjemsmedisin er nærmest fraværende på universitetsnivå, påpeker han.

Støtte fra Fagforbundet

– Hva så med bevilgning til Verdighetssenteret?

– Kreative initiativ som ønsker å møte utfordringene i forhold til forskning, fagutvikling og kompetanse på universitetsnivå må akutt få den støtten som er nødvendig, sier Stein Husebø.

Han framholder at Verdighetssenteret har et nasjonalt og europeisk perspektiv.

– Det eksisterer fordi Fagforbundet har sett betydningen av denne satsingen, og på grunn av vårt samarbeid med Universitetet i Bergen, som i norsk sammenheng er først ute med å planlegge en seksjon for eldremedisin og sykehjemsmedisin. Dette bør nå få innpass på statsbudsjettet. Det foreligger konkrete søknader i departementet uten at vi finner det på det aktuelle statsbudsjettet, sier Husebø.

Satser på frivillige

Søknaden har hovedfokus på å utvikle og etablere et nasjonalt senter for frivillighetskoordinatorer.

– Vi har et enormt potensial i Norge innenfor frivillighetssektoren. Vi har 50 frivillige på Røde Kors Sykehjem. De kunne vært 150, og alle norske sykehjem bør satse massivt på frivillighetstjenesten i eldreomsorgen. Men igjen trengs det kompetanse og ressurser til å bygge dette opp, og det er her vi ønsker å tilby vår ekspertise sammen med alle nasjonale tilbud på området, sier Stein Husebø.

Sykehjemsoverlegen minner om at Norge i dag har en halv million pensjonister. I 2040 vil vi ha halvannen million.

– Vi ser at pensjonistene kan og ønsker å bidra til verdiskaping, og eldreomsorgen er den største oppgaven jeg kan se. Vi ser også at det er helsebringende for pensjonister å gjøre dette.

Må heve kompetansen

Husebø sier han er bekymret for et helsebyråkrati som har en tendens til å tenke at alt skal være likt og ingen skal være best, og mener at vi trenger et knippe av tiltak der gode pionerprosjekter får støtte til å bidra til gode og nødvendige endringer.

– Når regjeringen sier at den vil bruke flere milliarder på opptrapping av eldreomsorg, må en stor del av dette gå til kompetanseheving av de ansatte innenfor eldreomsorgeen, til fagutvikling og forskning, understreker han.

Faglig diskriminering av gamle

– Det er også viktig for oss å øke legeinteressen og legekompetansen, sier Husebø . Han opplyser at det i dag er 1,5 pasienter per lege på sykehus, mens det er ett legeårsverk per 150 pasienter på sykehjem.

– Pasienter på sykehjem er ikke hundre ganger friskere enn sykehuspasienter. Dette er en omfattende faglig diskriminering av de gamle, sier Husebø, som opplyser at en Sintef-undersøkelse viser at sykehjemspasienter i gjennomsnitt har sju alvorlige og kroniske diagnoser.

Umulige forventninger

Stein Husebø mener en forventning i befolkningen om at alle som er syke, gamle og ensomme blir tatt hånd om av samfunnet, ikke kan innfris.

– I andre land som ikke har slike ressurser, er det langt større ansvar for familiene, på godt og vondt. Med den eldrebølgen som kommer, vil offentlig eldreomsorg i Norge ikke makte utfordringene på lengre sikt uten at samfunnet og hver enkelt av oss tar inn over oss følgende:

De gamle, som i dag er pensjonister i 13 år i gjennomsnitt, vil i 2040 være pensjonister i 30 år. De vil være spreke i mange av de årene, men de vil ha en mye lengre livsfase hvor de er skrøpelige og trenger omsorg og støtte.

Garantert sykehjemsplass for hvem?

– Dersom regjeringen innfører en sykehjemsgaranti, må de samtidig definere nasjonale kriterier for hvem dette gjelder, sier Husebø.

– I dag ser vi at vi har sykehjemspasienter som ikke trenger å være på sykehjem, mener han. – Deres største problem er sosial ensomhet. For å lindre denne sårbarheten, må vi finne andre løsninger enn sykehjemsplasser.

Samtidig vil jeg slå beina under en utbredt myte – at ingen vil på sykehjem. Vi opplever at 95 prosent av pasientene er dypt takknemlige for at de får den trygghet, omsorg og pleie som de trenger. Men det de er mest opptatt av og glade for, er at de ikke lenger er sosialt isolert, sier Husebø.

Støtter Samhandlingsreformen

Stein Husebø framholder at han har stor sans for Samhandlingsreformen, men etterlyser konkrete tiltak på statsbudsjettet.

– Jeg er stor tilhenger av at sykehjem og kommunal eldreomsorg skal forhindre unødig sykehusinnleggelse, men da må kommunene og kompetansesentrene få de midlene som muliggjør dette, sier Husebø.

Han forteller at på Røde Kors Sykehjem i Bergen er det om lag 180 dødsfall i året.

– De siste ti årene var det bare seks av våre pasienter som døde på sykehus. Med andre ord: 99 prosent døde hos oss. Forutsetningen er framfor alt at vi har leger døgnet rundt, som kjenner pasientene og som på forhånd har drøftet det med pasient og familien, sier Husebø.

Sykehus farlig for gamle og demente

Han framholder at sykehus faktisk er farlig for gamle mennesker. – Det er større sjanse for en dement pasient å overleve en lungebetennelse på et sykehjem enn på et sykehus, sier Husebø. Han har også fått tilbake pasienter fra sykehus som har fått foreskrevet 20–-25 medikamenter.

– Du skal være frisk for å overleve noe slikt, sier Husebø og fortsetter:

– Vi er helt enig med regjeringen at det må satses mer på kommunal eldreomsorg og sykehjem og at det må frigjøres midler fra sykehusene til dette. Og midlene må knyttes til kompetente forskningsmiljøer, mener sykehjemsoverlegen.

Stein Husebø forteller at helseminister Bjarne Håkon Hanssen var til stede da stiftelsen Verdighetssenteret ble åpnet. Han gir avtroppende helseminister denne hilsenen med på veien:

– Vi har stor tillit til Bjarne Håkon Hanssen og har stort håp og forventning til at den helseministeren som kommer, vil fortsette å vise den klokskap innenfor disse områdene som han har hatt, sier Stein Husebø.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy