– Det var ikke vi som skulle ta stilling til nedleggelse

Aker sykehus er foreslått nedlagt. Blant dem som stemte for at 160.000 personer ikke lenger skulle sokne til Aker sykehus, var Fagforbundets ansatterepresentant i Helse Sør-Øststyret, Svein Øverland. Her forklarer han hvordan han oppfattet stemmegivningen.

2009110310341720131216114505

vegard.velle@fagforbundet.no

– Enkelte tror visst at styret i Helse Sør-Øst la premissene for det ferske forslaget om å legge ned Aker sykehus. Men det stemmer ikke. Det var ikke vi, men Oslo universitetssykehus, som skulle ta stilling til organisering og en eventuell nedleggelse.

Spikeren i kista

I oktober satte Lokalsykehusgruppa på Oslo Universitetssykehus den første spikeren i kista for Aker sykehus. Prosjektgruppa foreslo at Aker sykehus skulle legges ned og flyttes til Ullevål sykehus.

Men allerede den 20. november i fjor ble eksistensgrunnlaget for Aker sykehus sterkt svekket.

Da bestemte styret i Helse Sør-Øst at mesteparten av pasientgrunnlaget til Aker sykehus, 160.000 personer, skulle overføres til Akershus universitetssykehus (Ahus).

En rekke personer oppfatter dette vedtaket som en trussel mot framtida til Aker sykehus. Blant dem som da ble bekymret, var Are Saastad, leder av Fagforbundet ved Aker sykehus, Mari Sanden, leder av Fagforbundet i Oslo og Jan Bøhler, leder av Arbeiderpartiet i Oslo.

La inn skriftlig innvending

Også Svein Øverland var under styremøtet opptatt av å tydeliggjøre at debatten om sammenslåing ikke innebar noen nedleggelse av Aker. I protokolltilførselen til styrevedtaket, som hele styret sto bak, sier Øverland og ansatterepresentantene fra Legeforeningen og Delta følgende:

«Det nye Oslo universitetssykehus HF må gis tilstrekkelig handlefrihet til å kunne avgjøre nærmere lokalisering av regionsfunksjoner og områdefunksjoner, slik at nye bygg og bygg av god kvalitet blir brukt på en mest mulig hensiktsmessig måte. Hensiktsmessigheten av eventuelt å samle både akutte og elektive høyspesialiserte funksjoner på ett sted, må utredes nærmere.»

Tok ordet mot nedleggelse

– Min forståelse er at styret i Helse Sør-Øst ikke sa noe konkret om lokalisering. Det er riktig at administrerende direktør i Oslo universitetssykehus, Siri Beate Hatlen, senere har uttrykt seg slik at det kunne høres ut som om Oslo universitetssykehus hadde bestemt at sykehustjenestene i Oslo skulle samles på ett sted. Så under et styremøte i september i år, presiserte jeg at organisering og lokalisering ikke var avgjort, men skulle vurderes nærmere, forteller Øverland.

Overflødig kapasitet

Øverland påpeker at utbyggingen av det nye Akershus universitetssykehus har skapt overkapasitet i Oslo-området.

– Dimensjoneringen av det nye sykehuset skjedde lenge før jeg kom inn i styret. Spørsmålet ble derfor satt på spissen i fjor høst; skulle vi ta i bruk Akershus universitetssykehus eller ikke?

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy