Helse avhengig av bosted

Er helsa di avhengig av hvor du bor? Ja, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Innbyggerne i nord kommer dårligst ut både når det gjelder helse og helsetilbud.

2009120720231420131216120530

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

Alle skal ha det samme helsetilbudet uansett hvor i landet de bor. Dette er en overordna målsetting for velferdsstaten. Likevel er det store regionale forskjeller i helse og helsetilbud, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ulikhetene gjelder både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Ulikhet tross opptrapping

Med opptrappingsplanen for psykisk helse har det skjedd en kraftig økning i antall døgnplasser for unge innen psykisk helsevern.

Prioriteringen av unge har medført at forskjellen på tilbudet mellom regionene er blitt mindre de siste årene, men likevel er det forskjeller.

Antall døgnplasser har økt i alle regioner, unntatt Helseregion Sør-Øst, men det er store variasjoner i liggetid.

I Helseregion Sør-Øst er liggetiden per innleggelse 51 dager, mens Helseregion Midt-Norge har 22 dagers liggetid.

I alle regioner tillegg har det vært en markant økning i antall polikliniske konsultasjoner.

Oftere til lege

Antall årsverk utført av leger og fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten øker fra år til år, og stadig flere av oss går til legen oftere.

Hver femte pasient konsulterer allmennlegen mer enn fem ganger i året. Dette er en dobling i legebesøkene på ti år, og utviklingen er den samme i alle landsdeler unntatt Trøndelagsfylkene.

Sykere i nord

Regionale ulikheter i helse gjenspeiles også i hvordan vi vurderer egen helse og i dødelighetsstatistikken.

Folk i nord rapporterer selv om dårligere helse enn de andre landsdelene. Nordland, sammen med Sogn og Fjordane og Telemark, har flest liggedøgn på sykehus - men dette gjenspeiler ikke bare sykdomsbildet, men også alderssammensetningen i befolkningen.

På flere sykelighetssatistikker kommer de nordligste fylkene dårlig ut. Her er flere røykere, flere som rammes av hjerte- og karsykdommer, og flere hull i tennene enn i landet for øvrig. Den egenrapporterte helsetilstanden er også dårligere: Folk i Nord-Norge vurderer sin egen helse som dårligere enn de som bor i andre landsdeler.

Ikke entydig

For 20 år siden var dødeligheten i hovedstadsområdet nest høyest i landet. I dag har Oslo og Akershus nest lavest dødelighet, og ingen andre landsdeler har hatt tilsvarende reduksjon i dødelighet.

Årsaken kan være at nedgang i røyking kom tidligere i hovedstadsregionen enn i andre deler av landet, tror forskerne. Bare hver femte osloboer røyker, mens i Finnmark røyker en av tre.

Til tross for at mange indikatorer peker mot at folks helse er bedre i sentrale strøk av landet enn i utkantene, understreker forskerne at det ikke er noe entydig bilde som kommer fram i statistikken.

Dette er aller mest tydelig når det gjelder alkoholkonsum. Drikkevanene har et helt annet mønster enn røykevanene. Hver fjerde voksne i Oslo og Akershus drikker alkohol minst to ganger i uka, og dette er en dobbelt så stor andel som i Hedmark og Oppland.

MEST LEST:
God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

Per Flakstad

Lønnsforhandlingene er i gang: Her finner du alle kravene fra LO

Colourbox.com

Disse skal få ny lønn nå: Lønnsforhandlingene for 190.000 ansatte i kommunene er i gang

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy