Helse avhengig av bosted

Er helsa di avhengig av hvor du bor? Ja, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Innbyggerne i nord kommer dårligst ut både når det gjelder helse og helsetilbud.

2009120720231420131216120530

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

Alle skal ha det samme helsetilbudet uansett hvor i landet de bor. Dette er en overordna målsetting for velferdsstaten. Likevel er det store regionale forskjeller i helse og helsetilbud, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ulikhetene gjelder både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Ulikhet tross opptrapping

Med opptrappingsplanen for psykisk helse har det skjedd en kraftig økning i antall døgnplasser for unge innen psykisk helsevern.

Prioriteringen av unge har medført at forskjellen på tilbudet mellom regionene er blitt mindre de siste årene, men likevel er det forskjeller.

Antall døgnplasser har økt i alle regioner, unntatt Helseregion Sør-Øst, men det er store variasjoner i liggetid.

I Helseregion Sør-Øst er liggetiden per innleggelse 51 dager, mens Helseregion Midt-Norge har 22 dagers liggetid.

I alle regioner tillegg har det vært en markant økning i antall polikliniske konsultasjoner.

Oftere til lege

Antall årsverk utført av leger og fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten øker fra år til år, og stadig flere av oss går til legen oftere.

Hver femte pasient konsulterer allmennlegen mer enn fem ganger i året. Dette er en dobling i legebesøkene på ti år, og utviklingen er den samme i alle landsdeler unntatt Trøndelagsfylkene.

Sykere i nord

Regionale ulikheter i helse gjenspeiles også i hvordan vi vurderer egen helse og i dødelighetsstatistikken.

Folk i nord rapporterer selv om dårligere helse enn de andre landsdelene. Nordland, sammen med Sogn og Fjordane og Telemark, har flest liggedøgn på sykehus - men dette gjenspeiler ikke bare sykdomsbildet, men også alderssammensetningen i befolkningen.

På flere sykelighetssatistikker kommer de nordligste fylkene dårlig ut. Her er flere røykere, flere som rammes av hjerte- og karsykdommer, og flere hull i tennene enn i landet for øvrig. Den egenrapporterte helsetilstanden er også dårligere: Folk i Nord-Norge vurderer sin egen helse som dårligere enn de som bor i andre landsdeler.

Ikke entydig

For 20 år siden var dødeligheten i hovedstadsområdet nest høyest i landet. I dag har Oslo og Akershus nest lavest dødelighet, og ingen andre landsdeler har hatt tilsvarende reduksjon i dødelighet.

Årsaken kan være at nedgang i røyking kom tidligere i hovedstadsregionen enn i andre deler av landet, tror forskerne. Bare hver femte osloboer røyker, mens i Finnmark røyker en av tre.

Til tross for at mange indikatorer peker mot at folks helse er bedre i sentrale strøk av landet enn i utkantene, understreker forskerne at det ikke er noe entydig bilde som kommer fram i statistikken.

Dette er aller mest tydelig når det gjelder alkoholkonsum. Drikkevanene har et helt annet mønster enn røykevanene. Hver fjerde voksne i Oslo og Akershus drikker alkohol minst to ganger i uka, og dette er en dobbelt så stor andel som i Hedmark og Oppland.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy