Helse avhengig av bosted

Er helsa di avhengig av hvor du bor? Ja, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Innbyggerne i nord kommer dårligst ut både når det gjelder helse og helsetilbud.

2009120720231420131216120530

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

Alle skal ha det samme helsetilbudet uansett hvor i landet de bor. Dette er en overordna målsetting for velferdsstaten. Likevel er det store regionale forskjeller i helse og helsetilbud, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ulikhetene gjelder både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Ulikhet tross opptrapping

Med opptrappingsplanen for psykisk helse har det skjedd en kraftig økning i antall døgnplasser for unge innen psykisk helsevern.

Prioriteringen av unge har medført at forskjellen på tilbudet mellom regionene er blitt mindre de siste årene, men likevel er det forskjeller.

Antall døgnplasser har økt i alle regioner, unntatt Helseregion Sør-Øst, men det er store variasjoner i liggetid.

I Helseregion Sør-Øst er liggetiden per innleggelse 51 dager, mens Helseregion Midt-Norge har 22 dagers liggetid.

I alle regioner tillegg har det vært en markant økning i antall polikliniske konsultasjoner.

Oftere til lege

Antall årsverk utført av leger og fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten øker fra år til år, og stadig flere av oss går til legen oftere.

Hver femte pasient konsulterer allmennlegen mer enn fem ganger i året. Dette er en dobling i legebesøkene på ti år, og utviklingen er den samme i alle landsdeler unntatt Trøndelagsfylkene.

Sykere i nord

Regionale ulikheter i helse gjenspeiles også i hvordan vi vurderer egen helse og i dødelighetsstatistikken.

Folk i nord rapporterer selv om dårligere helse enn de andre landsdelene. Nordland, sammen med Sogn og Fjordane og Telemark, har flest liggedøgn på sykehus - men dette gjenspeiler ikke bare sykdomsbildet, men også alderssammensetningen i befolkningen.

På flere sykelighetssatistikker kommer de nordligste fylkene dårlig ut. Her er flere røykere, flere som rammes av hjerte- og karsykdommer, og flere hull i tennene enn i landet for øvrig. Den egenrapporterte helsetilstanden er også dårligere: Folk i Nord-Norge vurderer sin egen helse som dårligere enn de som bor i andre landsdeler.

Ikke entydig

For 20 år siden var dødeligheten i hovedstadsområdet nest høyest i landet. I dag har Oslo og Akershus nest lavest dødelighet, og ingen andre landsdeler har hatt tilsvarende reduksjon i dødelighet.

Årsaken kan være at nedgang i røyking kom tidligere i hovedstadsregionen enn i andre deler av landet, tror forskerne. Bare hver femte osloboer røyker, mens i Finnmark røyker en av tre.

Til tross for at mange indikatorer peker mot at folks helse er bedre i sentrale strøk av landet enn i utkantene, understreker forskerne at det ikke er noe entydig bilde som kommer fram i statistikken.

Dette er aller mest tydelig når det gjelder alkoholkonsum. Drikkevanene har et helt annet mønster enn røykevanene. Hver fjerde voksne i Oslo og Akershus drikker alkohol minst to ganger i uka, og dette er en dobbelt så stor andel som i Hedmark og Oppland.

MEST LEST:

Colourbox

Fagforbundet: Disse må prioriteres i årets lønnsoppgjør

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Colourbox.com

Helsepersonell blir mest smittet av korona. Og en gruppe ligger på topp

LANGT FRA MÅLET: – Vi ikke helt der at stoppeklokka er borte, sier hjelpepleier og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Østensjø, som har jobbet i hjemmesykepleien i bydelen i 23 år.

LANGT FRA MÅLET: – Vi ikke helt der at stoppeklokka er borte, sier hjelpepleier og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Østensjø, som har jobbet i hjemmesykepleien i bydelen i 23 år.

Per Flakstad

Britt må fortsatt bruke stoppeklokka på jobb i hjemmetjenesten etter 3,5 år med tillitsmodellen

TØFF HVERDAG: Gamle Svinesundbru er åpnet for grensependlere i helsekritiske funksjoner. Likevel, det er en tøff hverdag, med daglige kontroller, sier Karin Stacke.

TØFF HVERDAG: Gamle Svinesundbru er åpnet for grensependlere i helsekritiske funksjoner. Likevel, det er en tøff hverdag, med daglige kontroller, sier Karin Stacke.

Ola Tømmerås

Svenske Karin er lei av køer og kontroll for å komme seg til sykehusjobben: – Vi behandles som om vi ikke er noe verdt

Da leder av TBU, Geir Axelsen la fram tallene for lønnsveksten i februar i fjor, antydet han at koronaen kom til å ha innvirkning på den økonomiske utviklingen i året som kom. Men virkningen ble mye større enn det Norges fremste økonomer forutså.

Da leder av TBU, Geir Axelsen la fram tallene for lønnsveksten i februar i fjor, antydet han at koronaen kom til å ha innvirkning på den økonomiske utviklingen i året som kom. Men virkningen ble mye større enn det Norges fremste økonomer forutså.

Torgny Hasås

Se hvor mye lønna i din sektor steg i fjor. Noen fikk mer enn andre

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy