Ingen streik i e-verkene

Knut Viggen

Rett før midnatt ble det enighet i meklingen for de kommunale e-verkene.

2014092512000020140930080500

knut.viggen@lomedia.no

Dermed blir det ingen streik, slik det var varslet før meklingen tok til tirsdag. Mekler Bjørn Lillebergen kunne rett før midnatt legge frem et endelg forslag som ble anbefalt av såvel arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift som av et flertall i forhandlingsutvalget til EL & IT Forbundet samt en rekke andre arbeidstakerorganisasjoner.

Det store spørsmålet i meklingen dreide seg om pensjon og muligheten for å inngå alternative pensjonsordninger lokalt. Det har det til nå ikke vært rom for. Nå er partene blitt enige om å sette ned et eget utvalg som har som mandat å lage en ny bestemmelse i tariffavtalen som åpner for dette. Utvalget har fått frist på seg til 1. mars neste år med å komme med forslag til et slikt nytt punkt i avtalen. Det skal deretter legges frem i mellomoppgjøret neste år og der behandles på vanlig måte gjennom forhandlinger.

I en pressemelding fra KS Bedrift uttrykkes det tilfredshet over resultatet og særlig at det nå åpnes for at den enkelte bedrift kan inngå lokale pensjonsavtaler.

Minstelønn

I tillegg til at partene landet pensjonsspørsmålet ble det også enighet om å øke minstelønnen med minimum 3,3 % på alle stillingskoder, med unntak av kodene 4005 (elektromaskinist/energioperatør) og 4007 (energimontør) som heves til 375.000 kroner per år, samt kode 4020 «unge arbeidstakere/ferievikarer» som forblir uendret.

Kompensasjon for overordnet vakt heves med 150 kroner uka til 3950 kroner per uke. Kompensasjon for underordnet vakt heves med samme beløp til 2250 kroner per uke. Det er enighet om at eventuelle skattemessige belastninger for pålagt bruk av vaktbil/arbeidsbil legges på den enkelte bedrift.

Avspasering

Lærlinger får beregnet sitt overtidstillegg og betaling for forskjøvet arbeidstid etter en lønn som har basis i tariffavtalens minstelønn + 10 % for aktuell fagarbeiderstilling.

Partene har også blitt enige om at man ikke kan endre avspaseringsfaktoren i etablerte vaktordninger uten lokal enighet frem til mellomoppgjøret i 2015. Dette er spesielt viktig med tanke på regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Uravstemming

Protokollen er lagt ut på forbundets hjemmeside og mer utfyllende info blir også sendt ut til medlemmene. Frist for uravstemming er satt til 16. oktober.

Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger er satt til 1. desember.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Ole Martin Wold

Renholder Anne Lises kjæledyr er ikke som alle andre kjæledyr

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Ingrid Hovstad, Fitjar-Posten

Her gjør de som i Bærum: Gir lederne litt ekstra koronakroner

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy