Færre ansatte i pleie og omsorg

Det er færre hender i helse og omsorg i dag enn for et år siden. Det viser foreløpige tall fra Kostra.

2010031512002720131216124930

Kostra-tallene som ble lagt ut av Statistisk sentralbyrå mandag, gir et omfattende bilde av Kommune-Norge i 2009. Tallene er ureviderte.

Ifølge de siste tallene er det 10.000 flere ansatte i kommunene i dag enn for et år siden.

Færre hender

Men veksten i antall sysselsatte gjelder ikke alle områder i Kommune-Norge. I pleie og omsorg er det en nedgang i antall årsverk på 0,5 prosent fra 2008 til 2009.

Dette forklares med at ansatte i institusjoner som kommunene driver for spesialisthelsetjenesten, ikke er med i 2009-tallene.

Privat omsorg øker

Ansatte knyttet til private virksomheter innen pleie og omsorg er heller ikke med i tallmaterialet.

Når også disse tjenestene tas med, viser tallene at antall årsverk i pleie og omsorg var omtrent på samme nivå i 2009 som i 2008.

Private tjenester utgjorde i 2009 6,7 prosent av årsverkene for alle pleie- og omsorgstjenester, mot 5,6 prosent i 2008.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy