Stå-på-vilje i Pasientreiser

Du må vente lenger for å få tilbakebetalt reiseutgifter etter at Helseforetakenes senter for pasientreiser overtok refusjonen fra Nav. Ansatte og innleide jobber på spreng, og trives på arbeidsplassen der alle er nye.

2010031613034520131214142314

monica.schanche@fagforbundet.no

En lagerbygning på størrelse med en flyhangar i Skien er foreløpig lokale for Helseforetakenes senter for pasientreiser. Fargerikt teppe på gulvet demper inntrykket av lagerhall.

Landsdekkende

I åpent kontorlandskap skanner de svære bunker med reiseregninger fra hele landet.

Tidligere kunne folk få dekket utgiftene på sitt lokale Nav-kontor. Fra september i fjor har helseforetakene gradvis tatt over, og 1. januar i år har Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS overtatt fullt og helt.

Pasienter klager i avisinnlegg over lang ventetid. Noen har ventet over seks uker på refusjon, mens det før kunne ta en uke.

I Pasientreiser i Skien jobber ansatte og innleide både dag- og kveldsskift for å få bunkene unna.

Større pågang

– Vi har fått mange flere refusjonssøknader i forhold til det som ble stipulert fra Nav, forklarer nestleder for driftsavdelingen, Kjetil Dahl.

I 2009 kom det inn 54 prosent mer enn forventet. I desember alene var søknads­bunken 94 prosent større.

Det skyldes trolig en omfattende informasjonskampanje som har gjort ordningen mer kjent. Vi tar i mot refusjonssøknader på nasjonal basis fra alle de fire helseregionene. Refusjonsskjema med konvolutt ligger nå på alle behandlingssteder; hos fastlegen, spesialisthelsetjenesten og alle godkjente behandlere, og dem er det ca. 20.000 av i Norge, sier Dahl.

På hjemmesiden pasientreiser.no forklarer administrerende direktør Marit Korbo at de har hatt en teknisk feil som gjør at enkelte saker kun har blitt registrert, men ikke behandlet. Feilen blir nå rettet opp. Målet er at pasientreisesaker skal behandles i løpet av to til tre uker, sier Marit Korbo.

Kritikken synes ikke å ødelegge arbeidsmiljøet i senterets store postavdeling i Skien. Her sporer de hverandre til innsats.

– Sykefraværet blant de fast ansatte er godt under fem prosent – inkludert en uke med svineinfluensa, forteller Kjetil Dahl.

I mål!

En stor veggtavle viser produksjonsmålene. – I dag feirer vi at vi har oppnådd målet for denne uka. Vi har greid å ta igjen hele etterslepet siden nyttår. I januar skannet vi 84.000 saker. Det er bra, understreker driftslederen. Is og kaffe til alle.

De som jobber her har ulik bakgrunn. Noen kommer fra Porsgrunds Porselæns­fabrik AS, detaljhandel og andre virksom­heter. Selv har Kjetil Dahl bakgrunn fra grafisk bransje, og erfaring fra produksjonsbedrift kommer godt med.

– Vi får inn ca. 3000 brev hver dag som blir skannet og digitalisert. Hver sak har i gjennomsnitt tre bilag. Dermed ­skannes 15.000 dokumenter daglig. Vi er trolig et av Norges største skanningmiljøer i Norge, mener nestlederen på drifts­avdelingen.

Pasientene identifiseres opp mot Folke­registeret. Deretter sendes søknaden til det av de 12 pasientreisekontorene som er nærmest pasienten.

– Der overtar en saksbehandler. Når vedtak er fattet, sendes saken hit for utbetaling, og vedtaksbrev sendes til pasienten, sier Dahl.

Ventetida skal ned

Kjetil Dahl framholder at det er satt i verk tiltak for å få ned ventetiden.

– Her i Skien avhjelper vi nå saksbehandling for Helse Sør-Øst og noe for Helse Midt. Det ses også på tiltak for å forenkle saksbehandling, regelverk og oppbemanning i regionene.

I Skien er vi de vi trenger å være, mener Dahl. For tiden arbeider 24 fast ansatte og 30 innleide fra bemanningsbyrå.

– Hva med å ansette flere i fast stilling?

– Vi vil øke andelen fast ansatte. Men på grunn av varierende saksmengde, vil vi vurdere dette utover våren. Vi er nyetablerte, og alle har lik lønn . De som er på kontrakt, må vi betale innleiepris for, så det vil lønne seg å ansette flere fast. Men vi må se at ­volumet stabiliserer seg før vi går til flere ansettelser, sier Dahl.

Ønsker fast ansettelse

Susanne Eriksen (20) har tidligere jobbet på et pizzabakeri og vært lærling i Norgesmøllene. Hun skanner og registrerer sammen med Heidi Albrecht (20), som tidligere jobbet på Kims. Begge er innleid fra bemanningsbyrå og har kontrakt ut april.

– Vi har en timelønn på 140 kroner. Det er fantastisk lønn til å være 20 år, mener de to.

– Vi har tre måneders kontrakt, men vi har mulighet for å jobbe lenger hvis vi gjør en innsats, sier Susanne og Heidi. Begge håper å bli fast ansatt.

– Det er supert her. Ålreite mennesker.

Vi jobber veldig for å få fast ansettelse. Lurer på om vi ikke blir fagorganisert snart, smiler de.

Fagforbundet i ryggen

Eli Saua Svalastog og Lise Larsen fra Fagforbundet i Telemark har med seg verveblokka denne dagen. Noen vil vente med å organisere seg til de har fått fast ansettelse.

– Dere behøver ikke det. Dere vil trenge noen som jobber for at dere skal få fast ansettelse, sier Lise Larsen.

Fagforbundet har ennå ingen plasstillits­valgt på Pasientreiser, men Marit Thingstad har sagt seg villig til å være kontaktperson.

– Vi har fire medlemmer her, vi fikk to nye i dag, og to vurderer å melde seg inn. Det er veldig bra, mener Marit Thingstad, som er fast ansatt produksjonsmedarbeider og er fornøyd med opplæringen og med lønna. Med 310.000 i årslønn er alle på fagarbeiderstigen.

– Hva med opplæring?

– Vi har fått god opplæring i blant annet skanning, registrering og i å opprette saker. 14–16 av medarbeiderne er også lært opp i saksbehandling.

Arbeidstida er fra 08 til 15.30 . Fra 14. desember har noen arbeidet kveldsskift fra 15.30 til 22.30 for å ta toppene, men de fleste har gått over på dagtid.

– I dag er siste dag med kveldsskift. Vi har kommet i mål. Å feire med is motiverer til å jobbe ekstra, sier fagforbundskontakten .

Arbeidsglede

Produksjonsmedarbeider Amie Secka er fast ansatt i full stilling. Hun meldte seg inn i Fagforbundet på det første informasjons­møtet i høst.

– Jeg skanner reiseregninger og registrerer i PRO, som er datasystemet vi bruker her, forteller Amie Secka, opprinnelig fra Gambia.

Medarbeiderne roterer mellom arbeidsoppgavene. I dag sitter hun på avviksstasjonen.

– Vi får beskjed på e-post fra saksbehandlere om eventuelle klagesaker som vi må hente fram fra arkivet og skanne på nytt, eller sende dokumenter til pasienter, forklarer hun.

Om hun liker jobben?

– Jeg trives veldig godt. Gleder meg hver dag til å komme på jobb. Det er et veldig flott arbeidsmiljø her, sier Amie Senka, som tidligere har arbeidet som sekretær på ­Porsgrunn kommunale musikkskole og på skolesjefens kontor.

Allsidig sekretær

Klokka to denne fredagen i februar stiller medarbeiderne seg opp i to lag. Det gjelder å komme først rundt to bruskasser hundre meter framme. Latteren sitter løst, og det vises glede over å få bruke kroppen i uhøy­tidelig lek etter travle arbeidstimer.

Rett før ettermiddagstrimmen kommer Maya Larsson, som arbeider i organisasjonsavdelingen, for å levere post . Hennes jobb er sekretæroppgaver for ledelsen, arkiv og sentralbord.

– Vi har et kjempegodt miljø. Alle er nye og hjelper hverandre. Det er veldig ok, sier Maya Larsson, som har gått på kurs i arkiv- og offentlighetsloven. Hun kommer fra Grenland Offshore, og har tidligere jobbet som sekretær på psykiatrisk klinikk på ­sykehuset Telemark.

Hva hun syns om den lange saksbehandlingen?

– Der har vi fortsatt en jobb å gjøre. Vi vil at pasienter og brukere skal ha det best mulig, forsikrer Maya Larsson.

De fire regionale helseforetakene har sammen opprettet Helseforetakenes senter for pasient­reiser i Skien. I tillegg er det 12 pasientreise­kontor rundt i landet.

Ringer du det landsomfattende telefonnummeret 05515, blir du satt over til nærmeste pasient­reisekontor. Det kan gi veiledning om planlegg­ing av pasientreise og refusjon av reiseutlegg.

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

Heiko Junge / NTB

To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

Alf Ragnar Olsen

Flere ruser seg på jobb: Økning i AKAN-saker under pandemien

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Har denne mannen klart å knekke fagforeningskoden? Slik vil den historiske arbeidsgruppa han er del av, få flere til å organisere seg

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Torgny Hasås

Ap vil foreslå ekstremismekommisjon

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy