Bekymret for framtida

Både trafikkbetjenter og de som forvalter vei, trafikk og parkering i kommunene er bekymret for framtida. De mener vedlikeholdet av kommunale veier blir dårligere hvis en ny parkeringsforskrift ender med at offentlig parkeringsovervåkning må konkurranseutsettes.

2010031714083620131214142346

Ei arbeidsgruppe i Samferdselsdepartementet jobber med utkast til ny lov og forskrift for parkering. Etter planen skal et høringsforslag være ferdig i juni.

Det som foreløpig har lekket ut av innhold i utkastet, bekymrer mange offentlig ansatte trafikkbetjenter. Også administrativt ansatte med ansvar for forvaltning av trafikk, veier og parkering i kommunene er bekymret for framtida.

Må konkurranseutsette

– Bakgrunnen for arbeidet var blant annet at biler med handikapbevis, såkalte HC-biler, hadde ulike regler på offentlige og private plasser. De stod gratis offentlig, men måtte betale på oppmerkede handikapplasser på private arealer, forteller trafikkbetjent Anne-Grethe Henriksen og arbeids­leder for trafikkbetjentene i Hamar, Lena Helseth.

Begge syns det er greit at trafikanter skal få like regler å forholde seg til, uavhengig av om de parkerer på en offentlig eller privat plass, men de hadde ikke sett for seg så omfattende endringer som det nå legges opp til.

– Slik vi har oppfattet det arbeidet som foregår, legges det opp til at ­regelverket skal omfatte allparkering, og at kommunene ikke lenger får enerett på å drifte og kontrollere offentlig avgiftsparkering, forteller de.

Kommunene kan drive trafikkontroll og parkeringskontroll som før, men da på like vilkår som private parkeringsselskaper. I praksis betyr dette at parkeringskontroll på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser må konkurranseutsettes.

Det betyr også at trafikkbetjentene ikke lenger kan gjøre denne jobben som ordinært kommunalt ansatte. Driften må skilles ut som et eget selskap slik at private og offentlig eide selskaper kan konkurrere på like vilkår.

– Konsekvensen av dette kan bli at kommunene må organisere trafikk­betjentene i et eget AS, forteller Helseth og Henriksen.

Ikke effektivt

– Vi har fått vår bemyndigelse fra ­politiet; det betyr at vi kan skrive ut forelegg for brudd på veitrafikklovens bestemmelser om parkering. Detkan ikke ansatte i et privat selskap.

De kan bare bøtelegge dem som ikke har betalt parkeringsavgift, fortsetter Helseth og Henriksen.

– Det verst tenkelige scenariet for framtida er at vi går fem meter bak ansatte i et privat selskap som har vunnet anbudet i et område med offentlige parkeringsplasser. De går først og skriver bøter for manglende betaling, mens vi går bak og skriver

ut forelegg til dem som har parkert ulovlig, sier de.

– Vi forstår ikke hvordan dette kan være en god og effektiv måte å organisere ressurser på, mener de.

Har ikke ei krone å miste

Noen etasjer lenger opp i Hamar rådhus sitter Steinar Bjørnstad. Han som er ansvarlig for forvaltningen av vei, trafikk og parkering i kommunen.

– Ønsker virkelig departementet at mesteparten av parkeringsovervåkningen skal konkurranseutsettes og privatiseres? Det vil i så fall bety tapte inntekter for kommunene og sterkt begrensede reguleringsmuligheter, sier han.

I Hamar går inntektene fra avgifts­parkeringen direkte tilbake til det kommunale investeringsbudsjettet for vei, trafikk og parkering. Pengene brukes til vedlikehold og oppgradering av veier og parkeringsområder. Mange kommuner på samme størrelse driver på den samme måten, ifølge Bjørnstad.

– Private parkeringsselskaper drives jo etter helt andre prinsipper, der lønnsomhet og overskudd er de ­viktigste målene.

– Hvis denne inntekten forsvinner fra våre budsjetter, vil det bety dårligere vedlikehold av de kommunale veiene. Det betyr også at våre trafikkbetjenter ikke lenger kan fortelle ­trafikantene at pengene de betaler inn går direkte til bedre veier og bedre parkeringsforhold.

– Jeg satt i referansegruppa da KS hadde et prosjekt som utredet behovet for vedlikehold på de kommunale veiene. Konklusjonen var at vi på landsbasis hadde et vedlikeholdsetterslep på mellom 11 og 13 milliarder kroner. Bare i Hamar er dette etter­slepet på minimum 150 millioner.

– Vi har derfor ikke en eneste krone å miste, sier Steinar Bjørnstad.

Færre muligheter

Han er også bekymret over at kommunene mister muligheten til å regulere trafikken gjennom å endre parkeringsbestemmelsene.

– Hvis vi skulle få de samme problemene som i Bergen, med svært dårlig luftkvalitet i sentrum, kan vi enkelt redusere biltrafikken ved å stenge parkeringsplassene. Jeg er svært ­usikker på om vi kan gjøre dette like enkelt hvis et privat selskap får sine inntekter av å overvåke parkeringen og har en kontrakt på dette arbeidet.

– Sannsynligvis ville et slikt grep tatt lengre tid, og samtidig kostet kommunen ganske mye, mener Steinar Bjørnstad.

Norges parkeringsforening, Norpark, er en bransjeforening der både kommuner og private parkeringsselskaper er medlemmer.

Ifølge daglig leder Egil Østvik har Samferdselsdepartementet allerede foreslått flere grunnleggende forutsetninger for et lovforslag og en ny parkeringsforskrift som skal sendes ut på høring. Her er et utdrag av hva han skriver på Norparks hjemmeside:

«Virkeområdet skal gjelde all vilkårsparkering, også på offentlig vei. Det innebærer at all offentlig avgiftsparkering skal omfattes av forslaget.

Enerettsområdet for kommunene skal bare gjelde vilkårsparkering på områder som er en integrert del av ferdselsåre der trafikkstyringshensynet står særlig sterkt.

Kommunene kan drive utenfor enerettsområdet, men da på like vilkår som andre aktører. Departementet har bestemt at slik konkurranse blant annet av skattehensyn må drives av kommunene som et eget rettssubjekt i likhet med private aktører.»

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy