Gørild ble forbigått under to fødselspermisjoner

ENDELIG SEIER: Utekontakt  Gørild Wold i Askøy kommune jubler over Likestillings- og diskrimineringsombudet medhold i klagesaken fra 2012.

ENDELIG SEIER: Utekontakt Gørild Wold i Askøy kommune jubler over Likestillings- og diskrimineringsombudet medhold i klagesaken fra 2012.

Eirik Dahl Viggen

Utekontakt Gørild Wold i Askøy kommune ble forbigått da kollegaen fikk ledertittel og lønnstillegg mens hun var ute i foreldrepermisjoner. Det har Likestillings- og diskrimineringsombudet slått fast.

2014100212000020141002135156

vibeke.liane@lomedia.no

Avgjørelsen kommer nesten to år etter at fylkessekretær Kenneth Larsen i FO Hordaland klaget inn saken på vegne av Wold.

– Jeg er jublende glad for vedtaket. Det er så lenge siden vi sendte brevet at jeg hadde slått fra meg helse saken, ler Wold over det sene medholdet fra Likestillingsombudet (LDO).

Veiledet vikaren

Det var under Wolds første foreldrepermisjon i september 2009 og februar 2010 at hennes eneste kollega forhandlet fram fagledertittelen. Argumentet var at han måtte veilede vikaren som var hentet inn.

Da Wold var ute i ny permisjon fra september 2010 til februar 2011 forhandlet kollegaen, som er vernepleier og medlem av Fagforbundet, fram et stillingstillegg på om lag 15 000 kroner.

Personlige egenskaper

Askøy kommune hevder overfor LDO at tildelingen av stillingen og lønnstillegget til den mannlige medarbeideren ikke er i strid med likestillingsloven. Han fikk arbeidsoppgavene på grunn av sine personlige kvalifikasjoner. Vedkommende har ledererfaring fra arbeidslivet og som tidligere Arbeiderparti-topp i kommunen.

Kvalifisert

Wold ble ikke kontaktet av arbeidsgiveren noen av gangene.

Barnevernspedagogen ville vært interessert i faglederjobben som om ble tildelt kollegaen, og hun mener hun er kvalifisert for stillingen. Wold jobbet i utekontakten da kollegaen, ble ansatt. Hun har dessuten tilleggsutdanning i oppsøkende arbeid og rus.

– Men jeg syns det er litt rart med en fagleder på en avdeling med to ansatte. Vi var likestilte til stillingen og jeg burde fått mulighet til å søke, sier Wold.

Hun forteller at det lille arbeidsmiljøet i avdelingen ikke ble forsuret av forbigåelsen, men at kollegaen har søk seg til en større lederjobb i kommunen.

Tett på saken

Fylkessekretær Kenneth Larsen sier at han stadig får henvendelser fra medlemmer som er forbigått mens de er i foreldrepermisjon.

– Det skjer altfor ofte i forvaltningen. Vi har en seks år gammel sak fra samme kommunen, forteller Larsen.

Nå venter Wold og Larsen på om Askøy kommune kommer til å anke saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda innen fristen går ut 9. oktober.

– Vi er tett på denne saken, og vil forhandle hvilke konsekvenser forbigåelsen av Wold skal få for kommunen, sier Larsen.

Ingen forbigåelse

Forhandlingssjef i HR avdelingen, Trygve Veum, har nettopp fått saken på bordet. Han har ennå ikke bestemt seg for om han vil anbefale rådmannen å anke avgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Det er som sagt ikke en forbigåelse etter vår oppfatning. Det er jo ikke snakk om en lederjobb, sier Veum.

Han mener lønnstillegget på 15 000 kroner ikke dreier seg om mye penger.

Veum oppfatter at de ikke hadde plikt til å kontakte Wold da stillingen ble tildelt, eller da kollegaens lønn ble forhandlet.

– Det er grenser for hvor tett vi skal være på folk som er ute i lengre permisjoner, framholder Veum.

– Må skolere arbeidsgivere

Nestleder Elisabeth Haugseth hos LDO forteller at Askøy kommune ikke er alene når de forbigår medarbeidere som er i foreldrepermisjon mener at de har rett til å forbigå medarbeidere som er i fødselspermisjoner.

– Det at Wold ikke ble informert om kollegaens lønnsopprykk da hun var i sin andre permisjon illustrerer diskrimineringen i den første permisjonen, sier Haugseth.

Hun sier Ombudet må lære opp arbeidsgiverne så de forstår at medarbeidere i permisjon ikke har et annet stillingsvern enn øvrige ansatte.

Også noen menn kontakter Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de blir forbigått i forbindelse med foreldrepermisjonen.

– Vi ser at også menn opplever ulovlig forskjellsbehandling når de tar ut foreldrepermisjon. Vi har færre klagesaker fra menn enn fra kvinner. Kanskje flere menn lar være å ta ut lang permisjon når de vet at det vil være upopulært hos arbeidsgiveren, reflekterer Haugseth.

Saker 2007 - 2013

År – Klager – Veiledn – Total

2007 – 29 – 197 – 226

2008 – 28 – 204 – 232

2009 – 27 – 195 – 222

2010 – 33 – 166 – 199

2011 – 24 – 127 – 151

2012 – 23 – 157 – 180

2013 – 21 – 106 – 127

Total – 185 – 1152 – 1337

Mange lovbrudd

• Ombudet mottok i perioden 2007-2013 i alt 1337 veilednings- og klagesaker som gjaldt graviditet og foreldrepermisjon. Av disse ba 1152 om veiledning.

• I samme periode mottok Ombudet 185 klagesaker.

• Ombudet har konkludert med at det var brudd på loven i 68 prosent (93 saker) av de 137 klagesakene som er behandlet.

• 14 saker er fremdeles under behandling

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy