Flere på deltid tross målet om flere på heltid

Ifølge tall fra SSB har antall deltidsansatte kvinner økt med 16.000 det siste året. – Fagforeningen har tatt sin del av ansvaret, nå må også arbeidsgiverne ta sitt, sier Mette Nord i Fagforbundets politiske ledelse.

2012020315104720131216181751

per.flakstad@fagforbundet.no

Flere kvinner fikk arbeid i 2011, men så godt som hele økningen er deltidsstillinger, ifølge tall som NRK har hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Antall kvinner i heltidsstillinger står på stedet hvil, mens antall heltidsstillinger for menn økte kraftig.

Skjer mye spennende

– Dette er en svært skuffende utvikling som går i stikk motsatt retning av hva som er ønskelig, sier nestleder i Fagforbundet, Mette Nord til Fagbladet

Ifølge Torbjørn Røe Isaksen, som er arbeidspolitisk talsmann i Høyre, må fagforeningene ta sin del av skylden for at deltidsarbeid er så utbredt.

Han oppfordrer fagforeningene til å bli mer fleksible og godta lokale turnusforhandlinger og mer helgejobbing i enkelttilfeller.

– Vi må endre kulturen, sier han til NRK.

Mette Nord mener Røe Isaksen må ha sovet i timen når han ikke har fått med seg at fagforeningene har tatt et ansvar for å redusere bruken av ufrivillig deltid i lang tid.

– Vi har lenge oppfordret partene lokalt til å finne ut hvordan de praktisk skal få flere faste og hele stillinger innenfor de rammene som arbeidsmiljøloven setter, sier hun.

– Mange av våre foreninger gjør også nettopp det. Rundt om i landet er det mange spennende prosjekter med en målsetting om å få flere faste og hele stillinger, fortsetter hun.

Har tatt ansvar

– Vi har bedt våre foreninger om å sette seg ned med arbeidsgiver å se på problemer som knytter seg til deltid. Først og fremst handler det om å se på sykefravær og vikarbruk, og bruke pengene til innleide vikarer på faste og hele stillinger slik at grunnbemanningen økes. I tillegg må helgene fordeles mer rettferdig. Det er ikke riktig at noen skal kunne forhandle seg vekk fra å jobbe helger, mens ansatte i små stillinger og vikariater må jobbe helg etter helg etter helg for å få en lønn å leve av, sier Mette Nord.

- Økt grunnbemanning og fast vikarpool i egen regi, er viktig å få på plass ifølge Mette Nord. Hun mener også kommunene må få på plass kompetansehevende tiltak for alle grupper ansatte.

- En tredel av dem som jobber i pleie- og omsorgssektoren har ikke formell kompetanse, og dette er ofte de ansatte som det stadig ringes etter og som må ta mange helger. Målbevisst og systematisert oppfølging vil gjøre at de kan ta fagbrev på fem år gjennom kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen, fortsetter hun.

- Lik fordeling av ubekvemme vakter mellom de ansatte, bemanning på tvers av områder, stillingsstørrelse som tilferdstille minimum for tjenestepensjonsordning - det vil si 75 prosent som fagarbeider - og økt kompensasjon for ubekvemme vakter og helgearbeid, er andre viktige tiltak, sier Mette Nord.

Ønsketurnus, fleksibel arbeidstid innenfor lovens rammer og modifisert turnus med tre vakter på og tre vakter av, er noen av modellene i de arbeidstidsprosjektene somvåre foreniner lokalt er involvert i.

– Når alle disse tiltakene er på plass, kan det fortsatt være at noen må jobbe litt flere helger, men dette skal ikke vær en veldig stor belastning hvis også disse helgene blir fordelt rettferdig, sier hun.

– Slik sett mener jeg at vi har tatt vår del av ansvaret. Nå må også arbeidsgivere ta sitt, og ta et oppgjør med lav grunnbemanning som ligger på et minimum, slik at sykdom, helger og huller i turnusen hele tiden må fylles opp av vikarer og ansatte i små stillinger, mener Mette Nord.

Må se på belastningen

– Av de som jobber deltid, er det dessverre mange som selv ønsker å jobbe deltid. Normalen er blitt at man jobber 80 prosent i stedet for full stilling. Dette fører til mer deltid for dem som blir ansatte for å dekke det resterende behovet, sier direktør i kommunenes interesseorganisasjon KS, Sigrun Vågeng, til NRK.

– Vi er langt på vei enig i den beskrivelsen, sier Mette Nord.

– Men her er det viktig å se på årsakene til at det er blitt slik. Husk at vi snakker om fysisk tungt arbeid i pleie- og omsorgsyrkene hvor deltid er svært utbredt. Hvis folk ikke orker å jobbe mer enn 80 prosent som det «normale», så er det etter vår mening ikke nødvendigvis frivillig, men et resultat av den totale arbeidsbelastningen og organiseringen av arbeidet, fortsetter hun.

– Derfor mener vi at det er både i arbeidsgivers og de ansattes interesse å legge forholdene bedre til rette for at folk orker å stå i hele stillinger. Det vil gi de ansatte større mestringsfølelse og trygghet, og et mer stabilt sosialt og yrkesfaglig fellesskap på jobb. Samtidig får arbeidsgiver bedre kompetanse og mer stabilitet. Dette vil også bety jevnere kvalitet i omsorgen og større trygghet for brukerne, sier Mette Nord.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Eivind Senneset

Siri og Bjørn tok fagbrev, men får ikke lønnsøkning

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy