Nav-millioner til konsulentbyrå

- SKEPTISK: En generell, global undersøkelse gjennomført av et internasjonalt konsulentbyrå vil ikke tilføre Nav noe av verdi, mener FO-leder Mimmi Kvisvik

- SKEPTISK: En generell, global undersøkelse gjennomført av et internasjonalt konsulentbyrå vil ikke tilføre Nav noe av verdi, mener FO-leder Mimmi Kvisvik

Ylva Seiff Berge

McKinseys konsulenter skal granske og utvikle Nav. – Uklokt, sløseri, alvorlig, hagler det fra fagforeningene.

2014100712000020141008075942

Det er forskjell på å snakke med de ansatte og teknisk spørre dem.

Mimmi Kvisvik, FO-leder

solfrid.rod@lomedia.no

Neste uke starter det amerikanske konsulentselskapet en undersøkelse blant Nav-ansatte. En og en halv million medarbeidere i 700 virksomheter har tidligere svart på denne globale undersøkelsen om organisasjon og ledelse, men det er første gang den gjennomføres i offentlig sektor i Norge.

– Vet nok

Hensikten er å drive en mer kunnskapsbasert organisasjonsutvikling, ifølge et Nav-dokument med navnet På veien mot en mer løsningsdyktig organisasjon.

– Vi vet nok om hva som er utfordringene i Nav, en teknokratisk, generell undersøkelse som ikke en gang er rettet inn mot Nav vil ikke gi svar av verdi, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Dette er alvorlig. McKinsey skal først undersøke Nav, og så skal de være støtte for lederne. De sitter på begge sider av bordet, supplerer Lars Semmerud, leder for sosionomseksjonen i FO.

– Stopp McKinsey i kommunene

De to har skrevet brev til forbundets fylkesavdelinger og bedt dem stoppe undersøkelsen blant kommunalt ansatte. Arbeids- og velferdsdirektoratet har trukket ut 64 kommuner som de vil ha med i undersøkelsen, men dette er opp til hver kommune.

Semmerud og Kvisvik ber fylkesavdelingene kontakte hovedtillitsvalgte i de aktuelle kommunene. «Vi håper dere lokalt klarer å stoppe McKinseys Organizational Health Index (OHI) undersøkelsen for kommunalt ansatte», skriver de to FO-toppene.

Kvisvik viser til at tillitsvalgte i lang tid har uttalt seg om situasjonen i Nav og at både ledere, brukerorganisasjoner, forskere og en egen ekspertgruppe har kommet med innspill til topp-ledelsen i Nav.

Undergraver den norske modellen

Når arbeidsgiver velger å gå i direkte dialog med hver ansatt i stedet for å anerkjenne de tillitsvalgte som representanter for de ansatte, undergraver de også medbestemmelsesapparatet og den nordiske modellen for medbestemmelse, mener FO-lederen.

Men er det ikke bra at de ansatte blir spurt?

– Jo, hvis man hadde spurt på riktig måte. Men det er forskjell på å snakke med de ansatte og teknisk spørre dem. Dette er en global undersøkelse, hvor treffsikker er den brukt på en norsk velferdstjeneste?

Gal pengebruk

Selve undersøkelsen koster seks millioner kroner. I tillegg har Nav og McKinsey en fireårig rammeavtale om lederstøtte på mellom 55 og 80 millioner, skriver Dagens næringsliv i dag.

Kvisvik er ikke i tvil om hva disse pengene heller skulle vært brukt på.

– Å styrke bemanningen. Alle tenkelige og utenkelige problemstillinger i Nav er belyst. Det trengs flere ansatte og riktig kompetanse for å løse problemene.

Dokumenterte problemer knyttet til ansattes sikkerhet og faglig forsvarlig oppfølging av brukere handler om ressurser, påpeker Kvisvik.

– Vi ser nå at sosialhjelpsutbetalingene øker. All erfaring tyder på at samspillet mellom gamle aetat og trygdekontoret svikter. Da klarer ikke Nav å yte hjelp til selvhjelp. I stedet havner folk på sosialstønad, mener Kvisvik.

– Enda mer teknisk

FO har flere ganger etterlyst sosialfaglig kompetanse i Navs ledelse. Når etaten nå vil støtte seg på et amerikansk konsulentfirma, vil etatens ledelse bare bli enda mer teknisk og mindre tilpasset virksomheten, advarer Kvisvik.

– Jeg er helt sikker på at lederne i Nav vet alt de trenger å vite. De må lede etaten i kraft av seg selv, og de må bygge videre på den norske modellen for medbestemmelse, fastslår Kvisvik.

NTL: – Misbruk av offentlige midler

FO er på linje med Norsk Tjenestemannslag (NTL)i denne saken. Leder for NTL i Nav, Hanne Nordhaug, kaller avtalen med McKinsey misbruk av offentlige midler.

– Det kan ikke forsvares å bruke så mye av etatens midler på dette. Dette er midler vi mener i stedet burde vært anvendt på bedre brukeroppfølging og annen brukerrettet aktivitet i Nav. Navs oppgave er å hjelpe folk og da må mest mulig av budsjettmidlene også brukes til dette, sier Nordhaug til Dagens Næringsliv.

– Et nødvendig supplement

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad har ikke vært tilgjengelig for intervju i dag. Han skriver i en epost til Fontene at undersøkelsen ikke skal erstatte den kunnskapen Nav har, men at han mener den er et nødvendig supplement.

Lystad minner om at Nav står overfor store utfordringer i årene som kommer. Nye IKT-løsninger skal tas i bruk, det skal iverksettes tiltak i etterkant av ekspertutvalget regjeringen har nedsatt for å avbyråkratisere Nav, og det er et generelt behov for å styrke tjenestene, mener direktøren.

– Dette forutsetter at jeg, som toppsjef i etaten, har god kunnskap om egen organisasjon, blant annet hva som er våre styrker og hva som er våre svakheter. Jeg ønsker altså å høre hva våre medarbeidere mener vi bør gjøre for å forbedre Nav. Vi trenger å ta en grundig kikk på oss selv for å bli bedre, fastslår Lystad.

Ni dimensjoner

Om pengebruken sier Lystad følgende:

– Det er selvsagt ønskelig at mest mulig budsjettmidler går til stillinger i Nav-kontorene, slik at vi kan bistå flere brukere til å komme i arbeid. Samtidig må vi bruke midler på utviklingstiltak, som for eksempel nye selvbetjeningsløsninger. Vi må altså balansere ressursbruken vår til både drift, IKT-relatert utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling for at vi skal kunne gi bedre tjenester til brukerne våre.

Direktøren opplyser at spørsmålene i undersøkelsen går langs ni dimensjoner: Retning, ansvar, omverdensorientering, kompetanse, koordinering og kontroll, kultur og miljø, lederskap og motivasjon.

MEST LEST:
– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Han måtte dra på jobb hver dag gjennom krisa og bekjempe smitte. Renholder Mouloud Zaouaghi håper yrket hans får en høyere status etter krisa.

Han måtte dra på jobb hver dag gjennom krisa og bekjempe smitte. Renholder Mouloud Zaouaghi håper yrket hans får en høyere status etter krisa.

Brian Cliff Olguin

Samfunnskritisk jobb, men lav lønn: Hvem bestemmer hva jobben din er verdt?

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy