Nav-millioner til konsulentbyrå

- SKEPTISK: En generell, global undersøkelse gjennomført av et internasjonalt konsulentbyrå vil ikke tilføre Nav noe av verdi, mener FO-leder Mimmi Kvisvik

- SKEPTISK: En generell, global undersøkelse gjennomført av et internasjonalt konsulentbyrå vil ikke tilføre Nav noe av verdi, mener FO-leder Mimmi Kvisvik

Ylva Seiff Berge

McKinseys konsulenter skal granske og utvikle Nav. – Uklokt, sløseri, alvorlig, hagler det fra fagforeningene.

2014100712000020141008075942

solfrid.rod@lomedia.no

Neste uke starter det amerikanske konsulentselskapet en undersøkelse blant Nav-ansatte. En og en halv million medarbeidere i 700 virksomheter har tidligere svart på denne globale undersøkelsen om organisasjon og ledelse, men det er første gang den gjennomføres i offentlig sektor i Norge.

– Vet nok

Hensikten er å drive en mer kunnskapsbasert organisasjonsutvikling, ifølge et Nav-dokument med navnet På veien mot en mer løsningsdyktig organisasjon.

– Vi vet nok om hva som er utfordringene i Nav, en teknokratisk, generell undersøkelse som ikke en gang er rettet inn mot Nav vil ikke gi svar av verdi, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Dette er alvorlig. McKinsey skal først undersøke Nav, og så skal de være støtte for lederne. De sitter på begge sider av bordet, supplerer Lars Semmerud, leder for sosionomseksjonen i FO.

– Stopp McKinsey i kommunene

De to har skrevet brev til forbundets fylkesavdelinger og bedt dem stoppe undersøkelsen blant kommunalt ansatte. Arbeids- og velferdsdirektoratet har trukket ut 64 kommuner som de vil ha med i undersøkelsen, men dette er opp til hver kommune.

Semmerud og Kvisvik ber fylkesavdelingene kontakte hovedtillitsvalgte i de aktuelle kommunene. «Vi håper dere lokalt klarer å stoppe McKinseys Organizational Health Index (OHI) undersøkelsen for kommunalt ansatte», skriver de to FO-toppene.

Kvisvik viser til at tillitsvalgte i lang tid har uttalt seg om situasjonen i Nav og at både ledere, brukerorganisasjoner, forskere og en egen ekspertgruppe har kommet med innspill til topp-ledelsen i Nav.

Undergraver den norske modellen

Når arbeidsgiver velger å gå i direkte dialog med hver ansatt i stedet for å anerkjenne de tillitsvalgte som representanter for de ansatte, undergraver de også medbestemmelsesapparatet og den nordiske modellen for medbestemmelse, mener FO-lederen.

Men er det ikke bra at de ansatte blir spurt?

– Jo, hvis man hadde spurt på riktig måte. Men det er forskjell på å snakke med de ansatte og teknisk spørre dem. Dette er en global undersøkelse, hvor treffsikker er den brukt på en norsk velferdstjeneste?

Gal pengebruk

Selve undersøkelsen koster seks millioner kroner. I tillegg har Nav og McKinsey en fireårig rammeavtale om lederstøtte på mellom 55 og 80 millioner, skriver Dagens næringsliv i dag.

Kvisvik er ikke i tvil om hva disse pengene heller skulle vært brukt på.

– Å styrke bemanningen. Alle tenkelige og utenkelige problemstillinger i Nav er belyst. Det trengs flere ansatte og riktig kompetanse for å løse problemene.

Dokumenterte problemer knyttet til ansattes sikkerhet og faglig forsvarlig oppfølging av brukere handler om ressurser, påpeker Kvisvik.

– Vi ser nå at sosialhjelpsutbetalingene øker. All erfaring tyder på at samspillet mellom gamle aetat og trygdekontoret svikter. Da klarer ikke Nav å yte hjelp til selvhjelp. I stedet havner folk på sosialstønad, mener Kvisvik.

– Enda mer teknisk

FO har flere ganger etterlyst sosialfaglig kompetanse i Navs ledelse. Når etaten nå vil støtte seg på et amerikansk konsulentfirma, vil etatens ledelse bare bli enda mer teknisk og mindre tilpasset virksomheten, advarer Kvisvik.

– Jeg er helt sikker på at lederne i Nav vet alt de trenger å vite. De må lede etaten i kraft av seg selv, og de må bygge videre på den norske modellen for medbestemmelse, fastslår Kvisvik.

NTL: – Misbruk av offentlige midler

FO er på linje med Norsk Tjenestemannslag (NTL)i denne saken. Leder for NTL i Nav, Hanne Nordhaug, kaller avtalen med McKinsey misbruk av offentlige midler.

– Det kan ikke forsvares å bruke så mye av etatens midler på dette. Dette er midler vi mener i stedet burde vært anvendt på bedre brukeroppfølging og annen brukerrettet aktivitet i Nav. Navs oppgave er å hjelpe folk og da må mest mulig av budsjettmidlene også brukes til dette, sier Nordhaug til Dagens Næringsliv.

– Et nødvendig supplement

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad har ikke vært tilgjengelig for intervju i dag. Han skriver i en epost til Fontene at undersøkelsen ikke skal erstatte den kunnskapen Nav har, men at han mener den er et nødvendig supplement.

Lystad minner om at Nav står overfor store utfordringer i årene som kommer. Nye IKT-løsninger skal tas i bruk, det skal iverksettes tiltak i etterkant av ekspertutvalget regjeringen har nedsatt for å avbyråkratisere Nav, og det er et generelt behov for å styrke tjenestene, mener direktøren.

– Dette forutsetter at jeg, som toppsjef i etaten, har god kunnskap om egen organisasjon, blant annet hva som er våre styrker og hva som er våre svakheter. Jeg ønsker altså å høre hva våre medarbeidere mener vi bør gjøre for å forbedre Nav. Vi trenger å ta en grundig kikk på oss selv for å bli bedre, fastslår Lystad.

Ni dimensjoner

Om pengebruken sier Lystad følgende:

– Det er selvsagt ønskelig at mest mulig budsjettmidler går til stillinger i Nav-kontorene, slik at vi kan bistå flere brukere til å komme i arbeid. Samtidig må vi bruke midler på utviklingstiltak, som for eksempel nye selvbetjeningsløsninger. Vi må altså balansere ressursbruken vår til både drift, IKT-relatert utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling for at vi skal kunne gi bedre tjenester til brukerne våre.

Direktøren opplyser at spørsmålene i undersøkelsen går langs ni dimensjoner: Retning, ansvar, omverdensorientering, kompetanse, koordinering og kontroll, kultur og miljø, lederskap og motivasjon.

Det er forskjell på å snakke med de ansatte og teknisk spørre dem.

Mimmi Kvisvik, FO-leder

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy