– Samhandlingen må bli bedre

Ineffektiv kommunikasjon og manglende helhets­tenkning preger samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, viser en ny studie.

2010042714310520131214143325

Britt V. Danielsen og Svanaug Fjær har undersøkt hvordan overgangen fra sykehus til kommune fungerer for eldre pasienter med sammensatte problemer.

– En av våre konklusjoner er at syke­pleiernes fleksibilitet og gode skjønnsutøvelsei stor grad oppveier systemsvakhetene, sier Danielsen.

Kommunikasjon

12 sykepleiere ved Haukeland universitets­sykehus og i Bergen kommune ble intervjuet for å kartlegge holdninger og praksis ved overføring av pasienter. Sykepleieopp­lysninger fra 67 pasientjournaler ble også undersøkt.

– En av de store utfordringene er kommunikasjon, mener Britt Danielsen. Mens sykehusets personell er tilgjengelig hele døgnet, er kommunehelsetjenesten organisert slik at de har fast kontortid og vaktlister. Sykepleiere på sykehuset syns det kan være vanskelig å få tak i rette vedkommende i kommunen. Opplevelsen uttrykkes klart når en informant betegner telefonnumrene som hemmelige.

Ulike vurderinger

Heller ikke den skriftlige kommunikasjonen er enkel. Epikrisen blir gjerne sendt fra sykehuset lang tid etter at pasienten er overført til kommunehelsetjenesten.

– Dårlig kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, kan føre til svært risikofylte overganger, sier Danielsen.

Studien viser også at ansatte i sykehus og i kommunen lever i to ulike faglige tradisjoner. Mens helsepersonell i sykehus er bekymret for mangelfull oppfølging etter utskriving, opplever ansatte i kommunen et press om å gi tilbud som sykehuset har forespeilet pasienten ved utskriving.

– Sykehuset gjør sine vurderinger innenfor en kort tidshorisont der pasienten var svært syk. Det kan også ha betydning at helsepersonellet bare ser pasienten i et miljø som er fremmed for ham eller henne, sier Danielsen.

– Kommunen derimot, retter oppmerksomheten mot hvordan pasienten mestrer de daglige aktivitetene i sitt eget hjem. Der sykehuset legger vekt på at pasienten skal få best mulig hjelpetjenester i kommunen, er kommunen tydeligere på kravet om forsvarlige tjenester på lavest effektive omsorgsnivå.

Trygg overføring

Prosjektet Trygg overføring er et samarbeids­prosjekt finansiert av utviklingsmidler fra Høg­kolen i Bergen (HiB) og Helse Bergen HF. Det er nå tilknyttet Senter for omsorgsforskning Vest (HiB). Britt V. Danielsen, som nå arbeider

i omstillingsenheten i Fagforbundet, var tidligere prosjektleder for Trygg overføring. Svanaug Fjær er forskningsleder i IRIS og var veileder for prosjektet.

Studien er et ledd i et utviklingsprosjekt for å belyse kontaktflater og bedre kvaliteten rundt overføring av syke eldre fra sykehus til kommune. Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med fire deltakere i hver gruppe, to fra hvert tjenestenivå.

Danielsen og Fjær fant tre sentrale dimensjoner i samhandling mellom tjenestenivåene: den administrative, den verdimessige og den faglige dimensjonen.

Les mer i Forskning nr. 1/2010: Erfaringer med å overføre syke eldre pasienter fra sykehus til kommune http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/342952/artikkel_danielsen_4000.pdf

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy