JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Samhandlingen må bli bedre

Ineffektiv kommunikasjon og manglende helhets­tenkning preger samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, viser en ny studie.

2010042714310520131214143325

Britt V. Danielsen og Svanaug Fjær har undersøkt hvordan overgangen fra sykehus til kommune fungerer for eldre pasienter med sammensatte problemer.

– En av våre konklusjoner er at syke­pleiernes fleksibilitet og gode skjønnsutøvelsei stor grad oppveier systemsvakhetene, sier Danielsen.

Kommunikasjon

12 sykepleiere ved Haukeland universitets­sykehus og i Bergen kommune ble intervjuet for å kartlegge holdninger og praksis ved overføring av pasienter. Sykepleieopp­lysninger fra 67 pasientjournaler ble også undersøkt.

– En av de store utfordringene er kommunikasjon, mener Britt Danielsen. Mens sykehusets personell er tilgjengelig hele døgnet, er kommunehelsetjenesten organisert slik at de har fast kontortid og vaktlister. Sykepleiere på sykehuset syns det kan være vanskelig å få tak i rette vedkommende i kommunen. Opplevelsen uttrykkes klart når en informant betegner telefonnumrene som hemmelige.

Ulike vurderinger

Heller ikke den skriftlige kommunikasjonen er enkel. Epikrisen blir gjerne sendt fra sykehuset lang tid etter at pasienten er overført til kommunehelsetjenesten.

– Dårlig kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, kan føre til svært risikofylte overganger, sier Danielsen.

Studien viser også at ansatte i sykehus og i kommunen lever i to ulike faglige tradisjoner. Mens helsepersonell i sykehus er bekymret for mangelfull oppfølging etter utskriving, opplever ansatte i kommunen et press om å gi tilbud som sykehuset har forespeilet pasienten ved utskriving.

– Sykehuset gjør sine vurderinger innenfor en kort tidshorisont der pasienten var svært syk. Det kan også ha betydning at helsepersonellet bare ser pasienten i et miljø som er fremmed for ham eller henne, sier Danielsen.

– Kommunen derimot, retter oppmerksomheten mot hvordan pasienten mestrer de daglige aktivitetene i sitt eget hjem. Der sykehuset legger vekt på at pasienten skal få best mulig hjelpetjenester i kommunen, er kommunen tydeligere på kravet om forsvarlige tjenester på lavest effektive omsorgsnivå.

Trygg overføring

Prosjektet Trygg overføring er et samarbeids­prosjekt finansiert av utviklingsmidler fra Høg­kolen i Bergen (HiB) og Helse Bergen HF. Det er nå tilknyttet Senter for omsorgsforskning Vest (HiB). Britt V. Danielsen, som nå arbeider

i omstillingsenheten i Fagforbundet, var tidligere prosjektleder for Trygg overføring. Svanaug Fjær er forskningsleder i IRIS og var veileder for prosjektet.

Studien er et ledd i et utviklingsprosjekt for å belyse kontaktflater og bedre kvaliteten rundt overføring av syke eldre fra sykehus til kommune. Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med fire deltakere i hver gruppe, to fra hvert tjenestenivå.

Danielsen og Fjær fant tre sentrale dimensjoner i samhandling mellom tjenestenivåene: den administrative, den verdimessige og den faglige dimensjonen.

Les mer i Forskning nr. 1/2010: Erfaringer med å overføre syke eldre pasienter fra sykehus til kommune http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/342952/artikkel_danielsen_4000.pdf

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy