– Urimelig avgjørelse

Rikslønnsnemda har avvist kravet om at sykepleiere ansatt i NHO Service skal få egen lønnsavtale. Kjellfrid Blakstad lover at Fagforbundet vil bidra til gode lønns- og arbeidsbetingelser også for sykepleierne.

2010051210452220131216131752

karin.svendsen@fagforbundet.no

Tariffavtalen mellom Fagforbundet og NHO Service i pleie- og omsorgssektoren gikk ut 30. april. Alle Fagforbundets medlemmer i området omfattes av tariffavtalen. Også sykepleierne i Fagforbundet omfattes av alle bestemmelser, men forbundet har ingen minstelønnsavtale for disse.

Kjennelse fra nemda

Fagforbundet hadde forståelse for Norsk Sykepleierforbund (NSF) da de tidligere i år streiket for å få tariffavtale med NHO Service. Etter 11 dagers streik bestemte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at saken skulle bringes inn for Rikslønnsnemda.

Rikslønnsnemda kom i går med en kjennelse som innebærer at sykepleierne får samme tariffavtale som Fagforbundets medlemmer samt en garanti om minstelønn. Men sykepleierne i NHO Service-området har ikke fått de sosiale bestemmelsene som man finner i de områdene det er naturlig å sammenlikne seg med. Avtalen gjelder heller ikke for sykepleiere ansatt i attføringsbedrifter eller bedriftshelsetjeneste. Begrunnelsen for dette er at nemnda mener man skal ha profesjonsnøytrale overenskomster, og fordi det arbeider ulike profesjoner i slike virksomheter, kan de ikke få separate tariffavtaler.

Lønnsavtale for alle

Kjellfrid Blakstad mener gårsdagens kjennelse er urimelig, og at Fagforbundet i forhandlingene med NHO Service som starter i juni, går inn med krav om at alle ansatte må ha en lønnsavtale.

– Vi forutsetter at vi da også får en lønnsavtale for sykepleierne, sier hun. Blakstad støtter også kravet fra NSF om at en lønnsavtale også må gjelde sykepleiere ansatt i attføringsbedrifter og bedriftshelsetjeneste.

Etter gårsdagens kjennelse i Rikslønnsnemda sa NSF-leder Lisbeth Normann at hun regner med at Fagforbundet og NSF nå vil føre en felles kamp for å forhindre dårligere vilkår for helsearbeiderne som blir konkurranseutsatt.

Også lederen i Fagforbundet seksjon helse og sosial ser det som naturlig at de to forbundene samarbeider for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for sykepleierne innen NHO Service-området.

– Jeg forventer at sykepleierne i Fagforbundet og i NSF får like vilkår, selv om vi forhandler fram to selvstendige avtaler, sier Kjellfrid Blakstad.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy