Ikke beroliget om vikardirektiv

Nå har SV-politiker Karin Andersen lest de rettslige vurderingene rundt vikarbyrådirektivet. Hun er ikke beroliget.

2012021713150120131216182539

per.flakstad@fagforbundet.no

Karin Andersen roser Arbeidsdepartementet for å offentliggjøre de rettslige vurderingene som gjør at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm føler seg trygg på at arbeidsmiljøloven ikke vil bli svekket om Norge sier ja til EUs vikarbyrådirektiv.

– I en sak som angår så mange, er det viktig at alle har det samme grunnlaget å vurdere ut fra. Så får vi heller respektere hverandre for å ha ulike vurderinger, sier hun til Fagbladet.

Ikke beroliget

Hun er nemlig ikke beroliget, og uenig med arbeidsministerens konklusjon, etter å ha lest en oppsummering av juristenes vurderinger rundt EUs vikarbyrådirektiv som ble offentliggjort på Arbeidsdepartementets hjemmeside onsdag.

– Jeg er tvert imot blitt styrket i min bekymring om at Norge risikerer å svekke arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser og vikarbruk hvis vi sier ja til direktivet, sier Karin Andersen.

Norsk handlingsrom?

Stridens kjerne er vikarbyrådirektivets artikkel 4 nr 1, som sier at det er ulovlig med forbud eller restriksjoner på vikararbeid, men at det likevel kan være lov hvis det er begrunnet i å beskytte vikaransatte, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, behovet for å sikre et velfungerende arbeidsmarked eller å forebygge misbruk.

Juristene har vurdert dette slik at regjeringen har et handlingsrom som gjør at arbeidsmiljøloven kan beholdes som i dag, med svært strenge regler for når vikarer kan brukes.

Internasjonalt trykk

Andre har vurdert dette annerledes, og mener unntakene i direktivet ikke er sterke nok til beholde dagens arbeidsmiljølov slik den er formulert i dag.

NHO har allerede varslet at de vil bringe arbeidsmiljølovens bestemmelser om vikarbruk inn for Eftas overvåkingsorgan ESA, og om nødvendig inn for Efta-domstolen.

– Vi i SV og en bortimot samlet fagbevegelse mener dette er sterkt bekymringsfullt. Hvis vikarbyrådirektivet blir innført, og Efta-domstolen gir NHO rett, vil et av de viktigste fundamentene i norsk arbeidsliv bli borte; nemlig begrensningen på muligheten for å bruke vikar- og bemanningsbyråer i stedet for faste ansettelser, sier Karin Andersen.

I en økonomisk krisetid, der mange vil stå i kø for å få jobbe i Norden og Norge, vil vi få et stort internasjonalt trykk der vi risikerer at både private bedrifter og det offentlige leier inn folk på usikre vilkår i stedet for å ansette sine egne medarbeidere, fortsetter hun.

Tiltakspakke

–At vikarer og fast ansatte skal likebehandles er vi alle sammen enige om, understreker Andersen.

– Derfor er det viktig å få på plass den tiltakspakken som blant andre LO har krevd uansett hva som skjer med vikarbyrådirektivet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy