Kommunene risikerer dagbøter på over 200 millioner

Mange kommuner sliter med store regninger fra sykehusene etter at de fra 1. januar ble pålagt å betale for utskrivningsklare pasienter.

2012022013594220131216182640

per.flakstad@fagforbundet.no

Ifølge tall som TV 2 har innhentet skrev 14 av landets 19 helseforetak ut dagbøter på til sammen 19,1 millioner kroner til kommunene i januar. Da er blant andre Ahus, som dekker store deler av Akershus og deler av Oslo, ikke med, siden deres tall ikke er klare ennå.

Totalsummen kan derfor bli ganske mye større.

Ifølge TV 2 kan kommunene komme til å betale i underkant av 230 millioner kroner i dagbøter til sykehusene i år hvis de ikke klarer å bygge opp et tilbud til ferdigbehandlede og utskrivningsklare pasienter.

I forbindelse med samhandlingsreformen må kommunene nå betale for utskrivningsklare pasienter fra første dag, i stedet for etter ti dager slik det var tidligere.

Store utgifter

En av kommunene som betaler store summer til det lokale sykehuset, er Ålesund som måtte ut med 500.000 kroner i januar. Det tilsvarer dagbøter for 125 liggedøgn for pasienter som kommune skulle tatt ansvar for etter sykehusoppholdet.

En annen kommune som hadde høye sykehusutgifter i januar, var Vestby i Akershus som betalte for 80 liggedøgn.

– Vi hadde frigjort noen sykehjemsplasser i tillegg til at vi hadde avtaler med nabokommuner. Men kalkylene våre holdt ikke for januar, og nabokommunene viste seg å få mer enn nok med sine egne. Derfor endte vi med så mange liggedøgn som vi måtte betale for, sier lederen for helse og omsorgsutvalget i Vestby, Henrik Engeseth (H), til Fagbladet.

– Vi har allerede klart å få ned antall døgn vi må betale for, men vi blir nok nødt til å bygge ut antall sykehjemsplasser. Kommunen har konkrete planer om en ny demensavdeling med 20 plasser. Vi ønsker nå å framskynde byggingen for å bli mer selvhjulpne, og jeg håper og tror at vi vil få et vedtak på dette i nær framtid, fortsetter han.

– Samhandlingsreformen handler jo også om forebyggingen. Vi ønsker også å bruke ressurser på det, i stedet for å løpe bak og betale sykdomsregningene. Vi har ideer og tanker for et slikt arbeid, men foreløpig har vi ingen konkrete planer, sier Engeseth.

Uenige om pasienter

Andre kommuner der Fagbladet kjenner tallene, ligger mye lavere, med dagbøter for mellom fem og 15 liggedøgn i januar.

Det hører også med til totalbildet at tallene på utskrivningsklare pasienter fra sykehuset ikke nødvendigvis er endelige tall. I flere tilfeller er sykehus og kommune uenige om en pasient er utskrivningsklar eller ikke, og derfor er det nå etablert en uavhengig nasjonal tvisteløsningsnemnd som skal bidra til å løse saker der man ikke blir enige om hvilke pasienter kommunene skal betale for.

I statsbudsjettet for 2012 er det satt av penger til kommunene for å bygge opp et tilbud til ferdigbehandlede pasienter og samtidig betale sykehusene for pasienter som blir liggende etter at de er utskrivningsklare.

Samtidig vil bevilgningene til spesialisthelsetjenesten, det vil si sykehusene, bli gradvis redusert siden kommunene overtar en del av oppgavene.

– Det er kommunene selv som må vurdere om de skal bruke de tildelte midlene til å bygge opp et tilbud til pasientene, eller bruke pengene til bøter, sier områdedirektør i KS, Helge Eide, til TV 2.

Han sier mange kommuner frykter at utgiftene blir større enn de midlende de har fått tildelt, men at han forventer at dette blir kompensert for hvis det viser seg at kommunene har fått for lite penger.

Bekymret for økonomien

Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum trakk fram dårlig økonomi og manglende kompetanse hos de ansatte som to viktige elementer som kan svekke intensjonene med sahandlingsreformen da hun innledet om temaet på kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund på Gardermoen i begynnelsen av februar.

– Det er en risiko for at kommunene velger minimumsløsninger som gjør at pasientene ikke får den behandlingen de har krav på. Det er også en risiko at kommunene nedprioriterer oppgaver som ikke er lønnsomme. Manglende økonomisk handlingsrom kan i verste fall motarbeide intensjonen i samhandlingsreformens om forebygging, utdypet hun til kommunal-rapport.no.

MEST LEST:
– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Han måtte dra på jobb hver dag gjennom krisa og bekjempe smitte. Renholder Mouloud Zaouaghi håper yrket hans får en høyere status etter krisa.

Han måtte dra på jobb hver dag gjennom krisa og bekjempe smitte. Renholder Mouloud Zaouaghi håper yrket hans får en høyere status etter krisa.

Brian Cliff Olguin

Samfunnskritisk jobb, men lav lønn: Hvem bestemmer hva jobben din er verdt?

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy