Kommunene risikerer dagbøter på over 200 millioner

Mange kommuner sliter med store regninger fra sykehusene etter at de fra 1. januar ble pålagt å betale for utskrivningsklare pasienter.

2012022013594220131216182640

per.flakstad@fagforbundet.no

Ifølge tall som TV 2 har innhentet skrev 14 av landets 19 helseforetak ut dagbøter på til sammen 19,1 millioner kroner til kommunene i januar. Da er blant andre Ahus, som dekker store deler av Akershus og deler av Oslo, ikke med, siden deres tall ikke er klare ennå.

Totalsummen kan derfor bli ganske mye større.

Ifølge TV 2 kan kommunene komme til å betale i underkant av 230 millioner kroner i dagbøter til sykehusene i år hvis de ikke klarer å bygge opp et tilbud til ferdigbehandlede og utskrivningsklare pasienter.

I forbindelse med samhandlingsreformen må kommunene nå betale for utskrivningsklare pasienter fra første dag, i stedet for etter ti dager slik det var tidligere.

Store utgifter

En av kommunene som betaler store summer til det lokale sykehuset, er Ålesund som måtte ut med 500.000 kroner i januar. Det tilsvarer dagbøter for 125 liggedøgn for pasienter som kommune skulle tatt ansvar for etter sykehusoppholdet.

En annen kommune som hadde høye sykehusutgifter i januar, var Vestby i Akershus som betalte for 80 liggedøgn.

– Vi hadde frigjort noen sykehjemsplasser i tillegg til at vi hadde avtaler med nabokommuner. Men kalkylene våre holdt ikke for januar, og nabokommunene viste seg å få mer enn nok med sine egne. Derfor endte vi med så mange liggedøgn som vi måtte betale for, sier lederen for helse og omsorgsutvalget i Vestby, Henrik Engeseth (H), til Fagbladet.

– Vi har allerede klart å få ned antall døgn vi må betale for, men vi blir nok nødt til å bygge ut antall sykehjemsplasser. Kommunen har konkrete planer om en ny demensavdeling med 20 plasser. Vi ønsker nå å framskynde byggingen for å bli mer selvhjulpne, og jeg håper og tror at vi vil få et vedtak på dette i nær framtid, fortsetter han.

– Samhandlingsreformen handler jo også om forebyggingen. Vi ønsker også å bruke ressurser på det, i stedet for å løpe bak og betale sykdomsregningene. Vi har ideer og tanker for et slikt arbeid, men foreløpig har vi ingen konkrete planer, sier Engeseth.

Uenige om pasienter

Andre kommuner der Fagbladet kjenner tallene, ligger mye lavere, med dagbøter for mellom fem og 15 liggedøgn i januar.

Det hører også med til totalbildet at tallene på utskrivningsklare pasienter fra sykehuset ikke nødvendigvis er endelige tall. I flere tilfeller er sykehus og kommune uenige om en pasient er utskrivningsklar eller ikke, og derfor er det nå etablert en uavhengig nasjonal tvisteløsningsnemnd som skal bidra til å løse saker der man ikke blir enige om hvilke pasienter kommunene skal betale for.

I statsbudsjettet for 2012 er det satt av penger til kommunene for å bygge opp et tilbud til ferdigbehandlede pasienter og samtidig betale sykehusene for pasienter som blir liggende etter at de er utskrivningsklare.

Samtidig vil bevilgningene til spesialisthelsetjenesten, det vil si sykehusene, bli gradvis redusert siden kommunene overtar en del av oppgavene.

– Det er kommunene selv som må vurdere om de skal bruke de tildelte midlene til å bygge opp et tilbud til pasientene, eller bruke pengene til bøter, sier områdedirektør i KS, Helge Eide, til TV 2.

Han sier mange kommuner frykter at utgiftene blir større enn de midlende de har fått tildelt, men at han forventer at dette blir kompensert for hvis det viser seg at kommunene har fått for lite penger.

Bekymret for økonomien

Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum trakk fram dårlig økonomi og manglende kompetanse hos de ansatte som to viktige elementer som kan svekke intensjonene med sahandlingsreformen da hun innledet om temaet på kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund på Gardermoen i begynnelsen av februar.

– Det er en risiko for at kommunene velger minimumsløsninger som gjør at pasientene ikke får den behandlingen de har krav på. Det er også en risiko at kommunene nedprioriterer oppgaver som ikke er lønnsomme. Manglende økonomisk handlingsrom kan i verste fall motarbeide intensjonen i samhandlingsreformens om forebygging, utdypet hun til kommunal-rapport.no.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy