Studentsatsing på høgfjellet

Klima, miljø og sikring av velferdsstaten var i fokus da Fagforbundet arrangerte sitt første politiske studentseminar på Finse i april.

2010052712141520131214144154

Hvite vidder 1222 meter over havet var rammen da studenter fra Oslo og Bergen møttes til Fagforbundets første studentseminar på Finse 13. og 14. april. Transporten sto i stil med temaene, miljøvennlige Bergensbanen som knytter landsdelene sammen på fjellets høyeste stasjon. Og diskusjonene gikk høyt da studentene fikk bryne seg på innlederne, professor Frank Aarebrot og magister Jon Bingen, som oppfordret studentene til å se sammenhenger og konsekvenser i politikken.

John Bingen fra Norsk institutt for strategiske studier (Noriss), tok et kraftig oppgjør med den rådende oppfatningen av at velferdsstaten er ineffektiv og at det går an å spare seg til et velferdssamfunn. Han advarte mot avhengighet av oljeøkonomien.

Oljeeventyret ebber ut. Det er nødvendig å dreie investeringene mot mer framtidsrettet næring og industri. Vi har kort tid på oss. Stortingsvalget i 2013 er siste frist til å få en regjering som kan utforme en politikk som gjør oss uavhengig av petro-økonomien, poengterer Bingen.

Han har med seg plansjer som viser at det går rett utforbakke med oljen som får stadig større konkurranse fra alternative energikilder. Flere land ønsker å gjøre seg uavhengig av det svarte gull, som ikke er så gullkantet lenger.

Drei innsatsen mot framtida

– Vi kan ikke vente at Nordsjøoljen skal være prisledende. Trolig vil Golf-statene velge å fastsette prisen, og da går det enda raskere nedover. Nye investeringer i en

bransje som likevel er på hell, er lite hensikts­messig. Vi trenger full innsats på forskning og utvikling av alternativ energi som kan sikre velferdssamfunnet. Fagbevegelsen utgjør kraften som kan få dette til å skje, mener Bingen.

– Fagbevegelsen i offentlig og privat sektor må skape allianser for å frambringe en

verdiskapningsevne som vi alle skal leve av i framtida, oppfordrer Bingen. Viktige allierte er å finne i landbruk og i næringsmiddel­industri. Også mange i norsk industri og

i politiske partier er bekymret over utviklingen, men mangler nasjonale talspersoner, mener han.

– Det er ingen politisk tyngde for å få til dette utenom dere, sier han til LO-studentene. Dersom det kommer et krav fra en samlet fagbevegelse og deres allierte, vil det ha virkning på statsminister og nærings­minister, mener Bingen.

Stiller krav til miljøorganisasjonene

Professor Frank Aarebrot fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen går politikken til ulike miljøorganisasjoner etter i sømmene. Han trekker fram paradokser som oppstår når aksjonister vil stoppe vannkraftutbygging. Det vil føre til utslipp av skadelige gasser og avhengighet av atomkraftverk. Kanskje det er på tide å stille krav til miljøorganisasjonene om konsistens i politikken, oppfordrer Aarebrot.

Han mener Norge må være det eneste landet der miljøbevegelsen er tuftet på kamp mot bruk av fornybar energi (les vannkraft). Andre lands miljøbevegelser engasjerer seg mot forurensende energi og lagring av radioaktivt avfall fra atomkraftverk.

Samfunn i endring

Professoren peker på store samfunns­endringer: Overgang til forbrukersamfunnet og virkninger av likestilling.

– Vi er de første nordmenn siden stein­alderen som bruker mer tid som konsumenter enn som produsenter. Vi har mulighet til selvrealisering når de mer grunnleggende materielle og sosiale behovene er dekket, sier Aarebrot.

Temaene er midt i blinken, mener del­takerne som studerer alt fra samfunns- og miljøgeografi, økonomi og administrasjon, statsvitenskap og sosiologi til farmasi,

ernæringsfysiologi og arkitektur.

Mona Klubben studerer kultur og administrasjon på Høgskolen i Bø i Telemark. Hun ser velferdssamfunnet som en mulighet for å realisere verdier innenfor kultur og miljø, og syns Norge bør forske mer på ny teknologi. Hun er utdannet billedkunstner, men vil heller være medlem av Fagforbundet enn av billedkunstnernes organisasjon.

Jeg skal skrive master om kunstnerlønn. At kunstnere bør få betalt, må være noe fagbevegelsen kan stille seg bak, sier hun.

LO viktig for studentvelferd

Mona Klubben mener LO er viktig for studenter og unge mennesker når samfunnet får en mer kapitalistisk dreining.

– Se bare på den enorme arbeidsløsheten blant unge i Hellas og Spania. Sterke krefter går inn for å redusere lønna til unge arbeidstakere. Det er viktig at fagbevegelsen engasjerer seg og sikrer at også de unge får en rimelig lønn å leve av fra starten, sier hun.

Diskusjonene fortsetter livlig i pausene på en solfylt veranda. Studentene er opptatt av at LO engasjerer seg i studiefinansiering, boligpolitikk og pensjonspoeng for studenter. De får helhjertet støtte fra professoren ved Universitetet i Bergen.

Han foreslår at lån og stipend kan bli en del av tariffoppgjøret i staten. Fagbevegelsen har mer erfarne forhandlere og bedre hukommelse enn elev- og studentorganisasjoner med stor utskiftning. Og da kunne studentene komme inn under beregnings­utvalget som beregner studentenes levekår.

– Studenter bør få utvidet stipend og betale inn til Folketrygden fra første studiedag, og slik få rett til pensjonspoeng. Jeg ser ikke noen grunn til at studenter skal behandles på en annen måte enn lærlinger. De tjener opp pensjonspoeng fra første dag i læretida, sier Frank Aarebrot.

– Flere ønsker nye studentseminar, og de ønsker samme høye faglige standard som denne gangen, sier leder Marit Wahlstedt i Fagforbundets høgskoleprosjekt.

Fagforbundet Ungdom i Oslo og Bergen og Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon gikk i bresjen for å få i stand forbundets første politiske studentseminar på Finse i midten av april.

– Et fint trepartssamarbeid, smiler Ola Harald Svenning, nestleder i Fagforbundet Ungdom.

Seminaret går av stabelen samme dag som forskningsstiftelsen Fafo legger fram rapport om studentorganisering i og utenfor LO. De fleste utenfor LO, viser det seg.

– Studentene som organiserer seg i Fagforbundet, gjør det ofte av politisk og ideologisk overbevisning, de ønsker å være tilsluttet et LO-forbund, sier Ola Harald Svenning.

I dag har Fagforbundet 2800 studentmedlemmer. Svenning syns det er viktig at forbundet satser enda mer på elever og studenter.

– Det er morgendagens ledere i offentlig sektor som er med på seminaret her. Fagbevegelsen burde også engasjere seg i selve inn­holdet i utdanningen, mener Svenning. For eksempel i et fag som statsvitenskap er det svært lite om LO og forhandlingssystemet, og hvordan lønnsdannelse foregår.

Han syns det er topp at Fagforbundet i fylkene nå kan søke midler for å satse ved høgskoler og universitet, det såkalte rød sofa-prosjektet. Der kan tillitsvalgte møte elever og studenter på eget lærested og kan fortelle om rettigheter de har som student og arbeidstaker.

Svenning framhever at Fagforbundet Ungdom satser på å få gjennomslag for flere saker som er viktig for unge: bedre studiefinansiering, en sosial boligpolitikk, pensjonsrettigheter for studenter og fast i stedet for midlertidig stilling når de kommer ut i arbeidslivet.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy