JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

- Nytt EU-direktiv svekker korrupsjonskampen

Innføringen av et nytt EU-direktiv, håndhevelsesdirektivet, gjør det vanskeligere å forfølge offentlige virksomheter som bryter anbudsreglene, mener korrupsjonseksperter.

2012022315523820131216182835

vegard.velle@fagforbundet.no

Konsekvensen kan bli en oppblomstring av ulovlige direkteanskaffelser, tror advokatene Kristian Dahle Trygstad og Erling Grimstad. Arbeiderpartiets talsperson for konkurransesaker, stortingsrepresentant Else-May Botten, forsvarer derimot omleggingen.

Får ikke ilegge gebyr

Konkret er det Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) som ligger an til å bli fratatt dagens mulighet til å ilegge gebyr. I stedet er det domstolene som sannsynligvis tar over denne oppgaven og i tillegg får tildelt nye, strengere sanksjonsformer.

Anbudsreglene er blant annet ment å hindre dårlige kjøp og forebygge korrupsjon. Felles for mange av de offentlige innkjøpssakene med mistanke om økonomisk kriminalitet, er at de er inngått uten anbud.

Mindretallet på Stortinget vil at Kofa skal beholde gebyradgangen og i tillegg forvalte nye sanksjonsformer. Lovforslaget skal etter planen behandles i Stortinget den 20. mars.

Kofa en suksess

– Dagens ordning, hvor Kofa er gitt kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser, må sies å være en suksess. Kofa har mottatt og behandlet mange gebyrsaker, og offentlige oppdragsgivere har i dag økt fokus på denne problemstillingen, sier advokatene Erling Grimstad og Kristian Dahle Trygstad i et høringsnotat til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Ulovlige kjøp blir fristende

Spesielt peker de på at det både er dyrt og vanskelig å bringe en sak inn for domstolene.

– I dag kan hvem som helst bringe en sak om ulovlig direkteanskaffelser inn for Kofa, og det koster ingenting. De nye reglene gjør at svært få kan innklage forholdet, og det koster penger. Jeg tror det nye systemet vil bety at vi ikke ser noen gebyrsaker i rettsapparatet i det hele tatt, mener Kristian Dahle Trygstad.

- Kostnadene ved en klage, 100.000 til egen advokat pluss 100.000 til motpartens advokat ved et eventuelt tap, vil i seg selv begrense de fleste fra å innklage ulovlige innkjøp.

– Dagens trussel om gebyr ved direkte anskaffelser er svært effektivt. Vi ser at det holder innkjøperne i ørene, mener Trygstad, som tror at risikoen for overtredelsesgebyr har en viktig preventiv funksjon. Hvis gebyrtrusselen i praksis fjernes, frykter han at enkelte innkjøpere vil senke skuldrene og tenke at ulovlige direkteanskaffelser er et fristende alternativ.

Lang saksbehandling

På grunn av et høyt antall saker er det i dag over et halvt års saksbehandlingstid i Kofa. Kristian Dahle Trygstad tror domstolene vil bruke minst like lang tid.

– Domstolene kjemper en hard kamp for å ta unna dagens saksmengde. I tillegg er innkjøpsreglene kompliserte og domstolene ikke vant til å behandle innkjøpssaker. Hvis lang saksbehandlingstid er argumentet for å flytte gebyrmyndigheten fra Kofa til domstolene, burde regjeringen heller bevilge mer penger til Kofa, mener han.

Nytt EU-direktiv

Det er i forbindelse med innføringen av det nye EU-direktivet, håndhevelsesdirektivet, Kofa må legge om sin måte å jobbe på.

Det såkalte Håndhevelsesutvalget, ledet av professor Fredrik Sejersted, avga den 16. april 2010 NOU 2010:2 ”Håndhevelse av offentlige anskaffelser”. Her vurderte de konsekvensene av å innføre det nye EU-direktivet i Norge.

Utvalget kom til at dagens system måtte endres. Enten måtte domstolene overta Kofas rett til å skrive ut gebyrer, eller Kofa måtte omorganiseres.

Må følge håndhevelsesdirektivet

Arbeiderpartiets talsperson for konkurransesaker, Else-May Botten, er enig i at Kofa har en lav terskel og har vært konfliktløsende, lett tilgjengelig og effektivt. Hun ønsker derfor å bevare organets rådgivende funksjon.

– Når det nye håndhevelsesdirektivet innfører nye og mer inngripende sanksjoner, som stiller ytterligere krav til håndhevelsesorganets rettssikkerhet, mener vi dette best lar seg gjøre ved at sanksjonene legges til domstolen.

Regjeringen foreslår at kompetansen til å ilegge sanksjoner, inkludert gebyr, legges til domstolene.

Ønsker ikke spesialdomstol

Hun peker på at det er i strid med norsk tradisjon og domstolsmodellen å opprette spesialdomstoler. – Vi ser ikke på offentlige anskaffelser som et så spesielt område at det gir grunnlag for en spesialdomstol, mener Botten.

Hun peker på at antallet gebyrsaker utgjør et fåtall av sakene Kofa behandler. I perioden 2007-2010 ila nemnda overtredelsesgebyr i 25 saker. I samme periode fattet den vedtak i totalt 896 saker.

I saker hvor Kofa ikke ilegger gebyr, er dets vedtak rådgivende, men likevel såpass av en slik karakter at det offentlige forventes å følge rådene. Når det gjelder antallet gebyrsaker, er disse økende.

Botten tror den viktigste nye sanksjonen for ulovlig direkteanskaffelse vil være at kontrakten kjennes ”uten virkning”. Og at kun i unntakssituasjoner vil domstolene ilegge et overtredelsesgebyr.

Sterkere rettssikkerhet

Else-May Botten henviser til Kofas høringsuttalelse. Her påpeker Kofa selv at de nye og hardere sanksjonene betyr at domstolene bør få myndighet til å behandle saker om ulovlige direkte anskaffelser: Ved såpass alvorlige konsekvenser som at kontrakten skal kjennes uten virkning, eventuelt kombinert med et overtredelsesgebyr, bør langt sterkere rettssikkerhetsgarantier være på plass enn dem klagenemnda kan tilby med sin nåværende arbeidsform, sier Kofa.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy