JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav-kontorene tappes

– De lokale Nav-kontorene har endt opp som en salderingspost i Nav-systemet, mener Gry Lægraid Sørensen, plasstillitsvalgt for Fagforbundet i Nav Vennesla.

2010062110170820131214145114

vegard.velle@fagforbundet.no

– Ingen Nav-kontorer har fått beskjed om at de skal ha en minimumsbemanning. Det fins ingen nedre grense for antallet statlig ansatte ved Nav-kontorene. Det har ført til at Nav sentralt tapper lokalkontorene, mener Sørensen.

Nylig måtte Nav-kontoret i Vennesla gi fra seg 2,5 årsverk til et kontaktsenter for hele Vest-Agder, lokalisert til Mandal. Gradvis har antall ansatte i kommunen sunket. Da Nav kom i gang i Vennesla i starten av 2008, var 18 statlige årsverk tilknyttet kontoret. Etter kort tid hentet Nav inn to–tre årsverk til forvaltningsenheten. Nå forsvinner enda flere årsverk til kontaktsenteret. Da er det bare 13 statlige årsverk igjen i Vennesla.

Færre ressurser

Medarbeiderne ved det nye kontaktsenteret skal besvare de ti vanligste brukerspørsmålene, som «når får jeg pengene mine?» eller «hvordan går det med søknaden min?». Men altså ikke de mer komplekse spørsmålene eller spørsmål rettet til Nav kommune, for eksempel spørsmål om sosialpenger, bostøtte eller flyktning­tjenesten.

Sørensen, som også er saksbehandler ved Nav i Vennesla, er frustrert over stadig å måtte gi fra seg personer og stillinger til sentrale spesialenheter.

– Vi merker det godt, veldig godt. Hele tiden blir vi tappet for ressurser. Samtidig blir det aldri slått fast hvor mange personer som skal jobbe ved Nav-kontorene. Etter min mening den største feilen med Nav-reformen, sier Sørensen.

Rammer enslige forsørgere

Mens ressursene minker ved de lokale Nav-kontorene, går store ressurser til ulike spesialenheter, som pensjonsenheten, forvaltningsenheten og nå kontakt­sentrene.

Ved Nav i Vennesla er de nå redde for at tapet av arbeidskraft vil gå ut over andre viktige områder, for eksempel hjelp til enslige forsørgere. De frykter at brukerne ikke vil få tilfredsstillende svar fra kontaktsenteret, en uro som blant annet bunner i at halvparten av de 24 nyansatte der ikke har bakgrunn fra Nav.

Sørensen tror ikke omdirigeringen av telefoner til kontakt­senteret nødvendigvis betyr en lettelse i arbeidsbyrden.

– De nyansatte trenger opplæring. Og får ikke brukerne fullgode svar hos kontaktsenteret, eller de må vente lenge for å nå fram på telefonen, tropper de heller opp hos oss og tar kontakt med saksbehandlerne her. Og da går vinninga opp i spinninga. Får vi flere besøkende, må vi bemanne opp mottaket og det blir færre til å følge opp enkeltsaker.

Makter ikke mer

Sørensen er redd staten ikke ser konsekvensen av færre ansatte lokalt. En nedprioritering av statlige arbeidsoppgaver ved Nav-kontorene kan skape en boomerang i form av flere brukere og sosialklienter, tror hun.

– Nå vet vi ikke hvordan vi skal klare å fordele arbeidsoppgavene. Vi makter ikke mer, og vi kan absolutt ikke jobbe mer enn det vi gjør i dag. Heldigvis er de som jobber her rutinerte. Blant annet har vi to pensjonister hos oss, en på 68 år og en på 72 år.

Best for brukerne

– Det er riktig at det ikke fins noen sentral norm for antall ansatte ved Nav-kontorene. Den eneste garantien gjelder for kontorer med bare tre statlige stillinger eller færre. Disse har fått en politisk garanti om å beholde stillingene, forteller Elisabeth Blørstad, direktør for Nav i Vest-Agder.

Hun mener intensjonen med Nav-reformen best ivaretas ved å avlaste lokalkontorene.

– Vi trekker ikke ut ressurser uten hensikt. Vi gjør dette for å følge opp målet med Nav-reformen, å tilby folk en jobb eller annen type aktivitet. Hvis Nav-kontorene skulle håndtert hele porteføljen av oppgaver som fulgte med inn i Nav, ville det vært umulig.

Blørstad tror brukerne i Vest-Agder vil bli tilfredse i løpet av relativt kort tid.

– Brukerundersøkelser fra andre fylker, hvor de allerede har etablert kontaktsenter, viser at brukertilfredsheten er høyere enn der hvor det ikke fins kontaktsenter.

I Kvinesdal protesterte ordføreren lenge mot å åpne Nav-kontor. Han mente staten brøt partnerskapsavtalen da den trakk ut lokalt ansatte til spesialenheter.

Ordfører Odd Omland nektet å åpne det nye Nav-kontoret i Kvinesdal 1. mars fordi den statlige delen av Nav ville gi færre stillinger enn det som var lovet. Konflikten mellom Kvinesdal kommune og Nav Vest-Agder ble til slutt avgjort i en tvisteløsningsnemnd i Hålogaland lagmannsrett i mai. Vedtaket var et nederlag for kommunen, som må overføre 1,3 stillinger til Navs kundesenter i Mandal.

Kommunen må også godta at alle telefonhenvendelser til deres felles Nav-kontor på Kvinesdal rådhus skal besvares av kundesenteret i Mandal, ikke av kommunens servicetorg.

– Frustrasjonen er stor over hele landet rundt samspillet mellom Nav stat og kommunene. Selve gjennomføringen av Nav-reformen har ikke fulgt intensjonen, som

var at Nav sentralt skulle diskutere med kommunene og finne lokale løsninger, sier Odd Omland.

Han mener det er kommunen og ikke staten som vet hva som er det beste tilbudet for innbyggerne i Kvinesdal, og at kom­munen trenger et lokalkontor der brukerne kan treffe saksbehandlerne personlig.

– Vi har satt på dagsordenen hvordan ­ Nav-reformen fungerer. Vi får støtte og henvendelser fra tillitsvalgte og ordførere over hele landet, sier Omland.

Ordføreren knytter nå håpet til et utvalg arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har nedsatt for å gjennomgå fordelingen av oppgaver og myndighet mellom de lokale og sentrale Nav-enhetene. Han håper resultatet blir at flere statsansatte tilbakeføres til lokalkontorene. Utvalget legger fram sin konklusjon i juni.

MEST LEST:
MEDISIN PÅ AGENDAEN: Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

MEDISIN PÅ AGENDAEN: Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

Mats Løvstad

Her er to grunner til at årets lønnsøkning blir høy

LÆRES OPP: Sykepleier André Brautereng(t.v.), veileder på utdannelsen,er prøvekanin når helsefagarbeider Robert Husum skal utføre en sykepleieroppgave. Målet er å kunne avlaste sykepleiere.

LÆRES OPP: Sykepleier André Brautereng(t.v.), veileder på utdannelsen,er prøvekanin når helsefagarbeider Robert Husum skal utføre en sykepleieroppgave. Målet er å kunne avlaste sykepleiere.

Kristin Svorte

Her lærer helsefagarbeider Robert (33) å gjøre sykepleier-oppgaver 

EIGD I CANADA: Bekkeberget barnehage på Gjerdrum er eit av over 300 barnehagebygg som det kanadiske investeringsfondet Brookfield no har eigarkontroll over.

EIGD I CANADA: Bekkeberget barnehage på Gjerdrum er eit av over 300 barnehagebygg som det kanadiske investeringsfondet Brookfield no har eigarkontroll over.

Werner Juvik

Desse barnehagane brukar mykje meir på husleige enn andre. Slik skjer det

KOMPETANSE: Helsefagarbeidere og hjelpepleiere har startet på videreutdanningen «medisinske prosedyrer» som nå er i gang ved Fagskolen Innlandet. Piloten skal inngå i fagskole-studiet «Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid».

KOMPETANSE: Helsefagarbeidere og hjelpepleiere har startet på videreutdanningen «medisinske prosedyrer» som nå er i gang ved Fagskolen Innlandet. Piloten skal inngå i fagskole-studiet «Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid».

Kristin Svorte

Helsefagarbeidere får ingen garanti for at økt utdannelse vil gi økt lønn  

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Var hjelpepleier – uføre Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy