Nav-kontorene tappes

– De lokale Nav-kontorene har endt opp som en salderingspost i Nav-systemet, mener Gry Lægraid Sørensen, plasstillitsvalgt for Fagforbundet i Nav Vennesla.

2010062110170820131214145114

vegard.velle@fagforbundet.no

– Ingen Nav-kontorer har fått beskjed om at de skal ha en minimumsbemanning. Det fins ingen nedre grense for antallet statlig ansatte ved Nav-kontorene. Det har ført til at Nav sentralt tapper lokalkontorene, mener Sørensen.

Nylig måtte Nav-kontoret i Vennesla gi fra seg 2,5 årsverk til et kontaktsenter for hele Vest-Agder, lokalisert til Mandal. Gradvis har antall ansatte i kommunen sunket. Da Nav kom i gang i Vennesla i starten av 2008, var 18 statlige årsverk tilknyttet kontoret. Etter kort tid hentet Nav inn to–tre årsverk til forvaltningsenheten. Nå forsvinner enda flere årsverk til kontaktsenteret. Da er det bare 13 statlige årsverk igjen i Vennesla.

Færre ressurser

Medarbeiderne ved det nye kontaktsenteret skal besvare de ti vanligste brukerspørsmålene, som «når får jeg pengene mine?» eller «hvordan går det med søknaden min?». Men altså ikke de mer komplekse spørsmålene eller spørsmål rettet til Nav kommune, for eksempel spørsmål om sosialpenger, bostøtte eller flyktning­tjenesten.

Sørensen, som også er saksbehandler ved Nav i Vennesla, er frustrert over stadig å måtte gi fra seg personer og stillinger til sentrale spesialenheter.

– Vi merker det godt, veldig godt. Hele tiden blir vi tappet for ressurser. Samtidig blir det aldri slått fast hvor mange personer som skal jobbe ved Nav-kontorene. Etter min mening den største feilen med Nav-reformen, sier Sørensen.

Rammer enslige forsørgere

Mens ressursene minker ved de lokale Nav-kontorene, går store ressurser til ulike spesialenheter, som pensjonsenheten, forvaltningsenheten og nå kontakt­sentrene.

Ved Nav i Vennesla er de nå redde for at tapet av arbeidskraft vil gå ut over andre viktige områder, for eksempel hjelp til enslige forsørgere. De frykter at brukerne ikke vil få tilfredsstillende svar fra kontaktsenteret, en uro som blant annet bunner i at halvparten av de 24 nyansatte der ikke har bakgrunn fra Nav.

Sørensen tror ikke omdirigeringen av telefoner til kontakt­senteret nødvendigvis betyr en lettelse i arbeidsbyrden.

– De nyansatte trenger opplæring. Og får ikke brukerne fullgode svar hos kontaktsenteret, eller de må vente lenge for å nå fram på telefonen, tropper de heller opp hos oss og tar kontakt med saksbehandlerne her. Og da går vinninga opp i spinninga. Får vi flere besøkende, må vi bemanne opp mottaket og det blir færre til å følge opp enkeltsaker.

Makter ikke mer

Sørensen er redd staten ikke ser konsekvensen av færre ansatte lokalt. En nedprioritering av statlige arbeidsoppgaver ved Nav-kontorene kan skape en boomerang i form av flere brukere og sosialklienter, tror hun.

– Nå vet vi ikke hvordan vi skal klare å fordele arbeidsoppgavene. Vi makter ikke mer, og vi kan absolutt ikke jobbe mer enn det vi gjør i dag. Heldigvis er de som jobber her rutinerte. Blant annet har vi to pensjonister hos oss, en på 68 år og en på 72 år.

Best for brukerne

– Det er riktig at det ikke fins noen sentral norm for antall ansatte ved Nav-kontorene. Den eneste garantien gjelder for kontorer med bare tre statlige stillinger eller færre. Disse har fått en politisk garanti om å beholde stillingene, forteller Elisabeth Blørstad, direktør for Nav i Vest-Agder.

Hun mener intensjonen med Nav-reformen best ivaretas ved å avlaste lokalkontorene.

– Vi trekker ikke ut ressurser uten hensikt. Vi gjør dette for å følge opp målet med Nav-reformen, å tilby folk en jobb eller annen type aktivitet. Hvis Nav-kontorene skulle håndtert hele porteføljen av oppgaver som fulgte med inn i Nav, ville det vært umulig.

Blørstad tror brukerne i Vest-Agder vil bli tilfredse i løpet av relativt kort tid.

– Brukerundersøkelser fra andre fylker, hvor de allerede har etablert kontaktsenter, viser at brukertilfredsheten er høyere enn der hvor det ikke fins kontaktsenter.

I Kvinesdal protesterte ordføreren lenge mot å åpne Nav-kontor. Han mente staten brøt partnerskapsavtalen da den trakk ut lokalt ansatte til spesialenheter.

Ordfører Odd Omland nektet å åpne det nye Nav-kontoret i Kvinesdal 1. mars fordi den statlige delen av Nav ville gi færre stillinger enn det som var lovet. Konflikten mellom Kvinesdal kommune og Nav Vest-Agder ble til slutt avgjort i en tvisteløsningsnemnd i Hålogaland lagmannsrett i mai. Vedtaket var et nederlag for kommunen, som må overføre 1,3 stillinger til Navs kundesenter i Mandal.

Kommunen må også godta at alle telefonhenvendelser til deres felles Nav-kontor på Kvinesdal rådhus skal besvares av kundesenteret i Mandal, ikke av kommunens servicetorg.

– Frustrasjonen er stor over hele landet rundt samspillet mellom Nav stat og kommunene. Selve gjennomføringen av Nav-reformen har ikke fulgt intensjonen, som

var at Nav sentralt skulle diskutere med kommunene og finne lokale løsninger, sier Odd Omland.

Han mener det er kommunen og ikke staten som vet hva som er det beste tilbudet for innbyggerne i Kvinesdal, og at kom­munen trenger et lokalkontor der brukerne kan treffe saksbehandlerne personlig.

– Vi har satt på dagsordenen hvordan ­ Nav-reformen fungerer. Vi får støtte og henvendelser fra tillitsvalgte og ordførere over hele landet, sier Omland.

Ordføreren knytter nå håpet til et utvalg arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har nedsatt for å gjennomgå fordelingen av oppgaver og myndighet mellom de lokale og sentrale Nav-enhetene. Han håper resultatet blir at flere statsansatte tilbakeføres til lokalkontorene. Utvalget legger fram sin konklusjon i juni.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

Jan-Erik Østlie

Her er Fagforbund-ledelsens krav til Jonas Gahr Støre: Få SV inn i regjering, sett i gang reversering av kuttene til Erna med en gang, og ta Rødt og MDG med på råd

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy