Kraftige kutt ved senter for rus ved Oslo universitetssykehus

Senter for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus står foran kraftige kutt. I løpet av våren skal 50 av 350 årsverk bort, ifølge Fagforbundets klubbleder, Knut Sandli.

2012031914092520131216184056

per.flakstad@fagforbundet.no

På et møte før helga orienterte Knut Sandli de ansatte ved de ulike avdelingene for rusbehandling om nedbemanningsprosessen. Planene har vært kjent en tid, og de har ført til mye uro og frustrasjon blant de ansatte.

Reduserer miljøarbeidere

Særlig har det vakt reaksjoner blant miljøarbeiderne som risikerer å bli overtallige at samtidig som mange av stillingene deres forsvinner, skal det ifølge de tillitsvalgte opprettes nye stillinger ved de samme avdelingene for vernepleiere og sosionomer.

– Mange av oss har utdanning på høgskole- og universitetsnivå, og i tillegg lang erfaring med hvordan ruspasienter skal behandles. Men vi betraktes som «ufaglærte» fordi vi ikke har en tre års profesjonsutdanning i bunnen, sier plasstillitsvalgt Svein Helgesen.

59-åringen har arbeidet i helsevesenet i 40 år, og synes han fortsatt har noe å gi. Men nå ønsker han bare å kunne gå av som pensjonist så fort som mulig, forteller han.

– Hvis sykehusledelsen mener det eneste jeg – med min erfaring – duger til er å arbeide på kjøkkenet eller noe liknende, så kan det i grunnen snart være det samme, sier han.

Avviser at miljøarbeidere skvises

Senterleder Anne Beate Sætrang avviser at det kuttes miljøarbeiderstillinger samtidig som det etableres nye stillinger for sosionomer og vernepleiere.

«Dette er ikke korrekt», skriver hun i et epost-svar på Fagbladets spørsmål.

På spørsmål om de tallene Fagbladet har fått er korrekte, skriver hun følgende:

«Lønnende medarbeidere i mars 2012 er på ca 350 månedsverk. Nedtrekket av ansatte kommer på grunn av tilpasning til opptaksområdet. Nedtrekk blir gjort i flere stillingsgrupper/faggrupper - til sammen ca. 50 av våre medarbeidere vil kunne bli berørt av dette.»

Bekymret for kvaliteten

I tillegg til å bekymre seg for de ansatte og medlemmenes situasjon, er klubbleder Knut Sandli og leder for Fagforbundet Aker, Ann Karin Osode, også opptatt av kvaliteten på tilbudet til pasientene.

– Kuttplanene har ført til uro på avdelingene, og det merker pasientene. Antall akuttplasser for spesielt alkoholavgiftning er redusert kraftig de siste årene. Meningen var at det skulle bygges opp et tilbud ved Ahus, etter at pasientene fra Groruddalen og Follo ble overført dit, men det har så vidt vi er kjent med ikke skjedd, sier de to tillitsvalgte.

– Selv om min stilling er trygg, synes jeg det vil være trist å miste gode kolleger. Dessuten vil det sannsynligvis påvirke innholdet i stillingen min, siden jeg må gjøre oppgaver som miljøarbeidere har gjort, og derfor ikke får brukt min sykepleierkompetanse på samme måten som nå, sa en av sykepleierne på møtet.

Følger planen

På Fagbladets spørsmål om Anne Beate Sætrang, som leder for senteret, er bekymret for kvaliteten, svarer hun følgende:

«Senter for rus- og avhengighetsbehandling er i en krevende prosess med omstilling og innplassering. Det er utarbeidet en plan for prosessen - og den følges. Pasientbehandling i senterets avdelinger ivaretas på en god måte av dyktige ledere og medarbeidere også i denne krevende tiden.»

Drøftinger

Om tidsplanen for nedbemanningen skriver Anne Beate Sætrang at omstillingsprosessen har vært over noe tid, og at forslag til innplassering skal drøftes med de tillitsvalgte 11. april.

«Retningslinje for omstilling i Oslo universitetssykehus er utarbeidet på nivå 1 i sykehuset - og denne retningslinjen er førende for prosess med innplassering. Det søkes å finne endrede oppgaver for medarbeidere som ikke blir innplassert/overtallige», skriver hun.

– Problemet er at mange av dem som blir overtallige, har en type kompetanse som gjør at det ikke er så lett å overføre dem til andre typer stillinger, sier Knut Sandli.

MEST LEST:
God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

Per Flakstad

Lønnsforhandlingene er i gang: Her finner du alle kravene fra LO

Colourbox.com

Disse skal få ny lønn nå: Lønnsforhandlingene for 190.000 ansatte i kommunene er i gang

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy