Åpnet landets første rusakuttmottak

– Rusakuttmottaket er en milepæl i ruspolitikken, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun åpnet landets første rusakuttmottak på Oslo universitetssykehus Aker i dag.

2010083017184720131216135744

per.flakstad@fagforbundet.no

Etter en offisiell åpningsseanse med store ord fornøyde talere og høye toner fra den norske grand prix-vinneren, Didrik Solli-Tangen, fikk helseministeren også en omvisning på den nye avdelingen og en kort prat med noen av de ansatte.

– Dette er veldig spennende. Vi gleder oss til å komme i gang, og ser fram til at dette blir et effektivt tilbud som gjør at pasientene kan få riktig behandling til rett tid. Den første pasienten kom inn i dag, så vi er allerede i gang. Vi regner med at det blir litt slitsomt i starten, før vi får innarbeidet rutinene. Dette blir jo litt som å være prøvekaniner – i positiv forstand, sa Marianne Gjerde, Hege Larsen og Kine Marie Bye.

Rask hjelp

Også lederen av brukerutvalget, Rita Nilsen, som har vært en av ildsjelene bak etableringen av rusakuttmottaket, hadde en god dag.

– Dette betyr veldig mye for de rusavhengige. Før kunne det ta lang tid å få hjelp fordi de skulle gjennom flere ulike ledd før de fikk behandling. Med et slikt akuttmottak vil alt skje mye raskere, og de kan få den hjelpen de trenger når de trenger den, sier hun.

– En annen svært viktig side ved dette er at de opplever at det faktisk er hjelp å få, at det nytter, legger Rita Nilsen til.

Helhet i ruspolitikken

Det nye rusakuttmottaket består av tolv sengeplasser og skal fungere som et akuttmedisinsk mottak. Rusavhengige med omfattende og sammensatte behov skal tilbys akutt hjelp og behandling uavhengig av hva slags rusmidler de er avhengige av.

Mottaket har et felles inntaks- og vurderingsteam og fagteam. Tilbudet skal sikre de rusavhengige akuttbehandling på høyt nivå, og også sørge for videre behandling etter oppholdet.

– Vi må se helheten i ruspolitikken, ikke bare enkelttiltak. Forebygging, behandling og oppfølging må ses i en sammenhengende kjede, og et akuttmottak er et viktig ledd i denne kjeden, sa helseministeren. Hun håpet på et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen som en forløper til den vedtatte samhandlingsreformen som er under utvikling.

Ikke opptrapping

Knut Sandli, som er tillitsvalgt for Fagforbundet i Senter for rus og avhengighetsbehandling, og nestleder i Fagforbundet Aker, Ann Karin Osode, er begge glade for det nye tilbudet om rusakuttmottak. Men de hadde helst sett at det kom i tillegg til de tilbudene som allerede eksisterte, ikke i stedet for dem.

– 23. august la Oslo universitetssykehus ned rusenheten Montebello, og disse 15 plassene er ikke erstattet. Resultatet er at rusakutten ved Aker ikke representerer noen reell opptrapping, og at noen av våre aller dårligste pasienter står uten et tilbud. Jeg synes det er alvorlig, sier Sandli.

– Det er disse pasientene som mest av alle trenger vår behandling, derfor er det grunn til å være bekymret, sier Osode.

Skal bli på Aker

Da helseministeren kom til Aker, ble hun møtt av mellom 20 og 30 aksjonister som taktfast ropte «La Aker leve». Før Strøm-Erichsen gikk videre til selve åpningen av rusakuttmottaket, fikk hun også overrakt et brev fra Are Saastad som er leder i Fagforbundet Aker. Der takker han for statsrådens engasjement når det gjelder sykehustilbudet i Oslo-regionen, og ber om et møte for å drøfte mulige løsninger som sikrer tilbudene på Aker.

Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk direkte spørsmål fra pressen om det ikke er dyrt å etablere et rusakuttmottak på Aker, for så å flytte det til et annet sted etter kort tid.

– Jeg åpner ikke et rusakuttmottak for at det skal flyttes, men for at det skal bli, sa helseministeren.

Are Saastad oppfatter statsrådens svar slik at rusakutten får bli permanent på Aker.

– Det fordrer at det må være et akuttmedisinsk tilbud på Aker, og da må en rekke tidligere vedtak gjøres om. Slik sett kan dagens åpning sies å være en ny bekreftelse på at vi er i ferd med å vinne kampen for Aker som et lokalsykehus for Oslo, sier han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy