Miljøsatsing i samferdsel: – En liten peanøtt

Seksjonsleder Stein Gulbrandsen er ikke imponert over regjeringens satsing på miljøvennlige transportløsninger. – Dette mangler dristighet, sier han.

2010100514245720131216141618

ola.tommeras@fagforbundet.no

– Budsjettet er solid og godt. Til å stole på. Regjeringen følger det de har lovet, kommenterer leder for Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Gulbrandsen. Der stopper skrytet. Når det kommer til satsingen på miljøvennlig samferdsel, som er en av Fagforbundets fanesaker, så er han lite imponert.

Fortsatt lite

Regjeringen bevilger 72 millioner kroner til Transnova, det statlige programmet for miljøvennlige transportløsninger. Dette er en økning på hele 42 prosent fra 2010, en økning som også statsminister Jens Stoltenberg påpekte spesielt i går. Hovedoppgaven til Transnova er å stimulere til samferdsel på alternativt drivstoff.

– Det er bra de øker summen, men det er fortsatt så godt som ingenting. 72 millioner kroner holder ikke til mer enn 140 busser drevet på biometangass, beskriver Guldbrandsen.

Han etterlyser bruk av budsjettet som styringsverktøy for å oppnå miljøvennlig persontransport. Totalt foreslås det bevilget 431 millioner kroner til den såkalte "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk".

– Belønningsordningen er vel og bra, men ikke et redskap for å styre dit man vil, kommenterer Gulbrandsen.

Beklagelig om anbud

Videre beklager Guldbrandsen at budsjettet ikke inneholder noen føringer for å sette persontransport ut på anbud.

– Det er beklagelig at det ikke finnes noe i budsjettet som kan begrense eller stoppe skadelige anbudsordninger innenfor samferdsel, mener Guldbrandsen.

Tidenes største for jernbane

Den totale satsingen på kollektivtransport blir av både politikere og kommentatorer karakterisert som svært sterk.

Togtrafikken bevilges hele 14,3 milliarder kroner. Det betraktes som tidenes største for jernbane, i hvert fall i moderne tid. Det er nesten like mye som foreslås bevilget til veiformål, 15,1 milliarder kroner.

Den totale potten til samferdsel er på 29,4 milliarder kroner, en økning på 2,3 milliarder eller 8,5 prosent siden i fjor.

– Siden vi overtok i 2005 har jernbanebevilgningene fått et skikkelig løft. Dette holder fram i 2011, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Myke trafikanter

Organisasjoner som jobber med miljøvennlig og tryggere trafikk blir tilgodesett med 187,4 millioner kroner. Tiltak for gående og syklende økes med 50 prosent, til 230 millioner kroner. Til tiltak for universell utforming, det vil si tilrettelegging for bevegelseshemmede og lignende, vil regjeringen bruke 125 millioner kroner av veibudsjettet.

Fortsatt gratis for el

Elbiler skal fortsatt få anledning til å kjøre i kollektivfeltet, passere gratis i bomringen, reise gratis med riksferger og parkere gratis på offentlige parkeringsplasser.

Biler som slipper ut mindre enn 50 gram karbondioksid per kilometer skal bli billigere å kjøpe, mens engangsavgiften økes for biler som forurenser mer.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy