– Skremmende menneskesyn

Måten Adecco og Ragn-Sells har behandlet de polske renovatørene på, vitner om et skremmende menneskesyn, mener Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. Samtidig understreker han at det er Asker kommune som sitter med ansvaret.

2010121818135520131216145721

per.flakstad@fagforbundet.no

– Dette er et svært trist, men samtidig et godt eksempel på hvor galt det kan gå når kommunen konkurranseutsetter en tjeneste og ikke følger opp med å kontrollere at betingelsene i kontrakten blir overholdt, sier Stein Guldbrandsen som er leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk.

Kommunen har ansvaret

Han understreker at det er Asker kommune som har ansvaret for renovasjonstjenesten, selv om driften er satt ut til private selskaper. Dermed er det kommunen som må svare for både kvaliteten på tjenesten overfor innbyggerne og de massive bruddene på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og bestemmelser om vikarbruk som Fagbladet har avdekket.

– Derfor har vi anmeldt Asker kommune for disse forholdene, sier Guldbrandsen. Kommunen er også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Stein Guldbrandsen mener det er viktig å få etterforsket og belyst det trafikksikkerhetsmessige ved å ha store renovasjonsbiler i tettbygde strøk, med sjåfører som har mellom 12 og 14 timer bak rattet.

– Jeg ville i alle fall ikke likt å ha barna mine i nærheten av så store biler med så slitne sjåfører, sier han.

Tror de skal spare penger

Ifølge Stein Guldbrandsen er det grunnleggende problemet i slike saker at kommunene tror de kan kjøpe tjenestene billig fra private firmaer uten at kvaliteten svekkes, og uten at det går ut over de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold.

– Ved å sette bort tjenesten til private selskaper, fraskriver også kommunene seg muligheten til å utvikle tjenesten og kvaliteten på den gjennom å bruke de ansattes kunnskap. I stedet kan kommunene bli ansvarlige for måten useriøse firmaer utnytter arbeidskraft på gjennom grove brudd på arbeidsmiljøloven.

Skremmende menneskesyn

– Ragn-Sells vant anbudet og ble tilbudt kontrakten i februar, med oppstart 1. november. I løpet av den tiden har de ikke søkt etter folk til dette oppdraget. Det viser at de aldri hadde til hensikt å bruke faste ansatte, men basere seg på innleide renovatører på korttidskontrakter, sier Stein Guldbrandsen. Han reagerer sterkt på hvordan de polske renovatørene er blitt behandlet av både Ragn-Sells og Adecco.

– De er blitt lurt til Norge av Adeccos kontakt i Polen. De sa opp faste jobber for å ta korttidskontrakter, som etter det jeg kan forstå var dårlig oversatt slik at blant annet «sjåfør» i den polske kontrakten ble til «renovatør» i den norske.

Her i landet er de blitt pisket til å løpe fort i lange arbeidsdager for at Ragn-Sells skulle klare forpliktelsene i renovasjonskontrakten. De har hatt arbeidsdager på mellom 10 og 14 timer, og når de til slutt satte foten ned og påpekte at dette ikke var holdbart, så ble de truet til å si opp, fortsetter Guldbrandsen.

– Formelt har de sagt opp frivillig, men lydopptaket som en av dem gjorde på mobilen sin, dokumenterer noe annet. Noen vil sikkert stille spørsmål ved lovligheten av et slikt opptak, men jeg ser på det som ren nødverge, og gir min fulle støtte til en slik måte å dokumentere sin håpløse situasjon på, fortsetter Stein Guldbrandsen.

– Arbeidsmiljøloven pålegger faktisk ansatte å sette foten ned og si ifra når de mener måten arbeidet er organisert på går ut over helse og sikkerhet. Slik sett har de polske renovatørene ikke gjort annet enn det norsk lov pålegger dem. Og fordi de har gjort det, blir de truet til å si opp.

– Jeg er virkelig skremt over menneskesynet og den «bruk og kast»-mentaliteten som er avdekket i denne saken, sier han.

Ryddigere med nye regler

Fredag formiddag var Stein Guldbrandsen i Stortinget for å møte de rødgrønne representantene i kommunalkomiteen. Fagforbundet ønsker at reglene for virksomhetsoverdragelse skal bli gjort gjeldene også for renovasjonsbransjen, på samme måte som blant andre renholdere og bussjåfører.

Virksomhetsoverdragelse betyr at det selskapet som vinner et anbud, er forpliktet til å overta ansatte fra den som utførte tjenesten fram til anbudet. De ansatte har også krav på samme lønns- og arbeidsbetingelser som de hadde hos sin gamle arbeidsgiver.

– Selv om vi er prinsipielt imot anbud på offentlige tjenester, mener vi at reglene om virksomhetsoverdragelse gir ryddige forhold i de tilfellene der det benyttes, sier Guldbrandsen.

Hvis renovasjonsbransjen hadde hatt slike regler, ville Ragn Sells vært forpliktet til å ansette Veolias renovatører som utførte denne tjenesten i Asker fram til november.

– Da ville vi unngått den situasjonen som Asker kommune nå har satt seg i. Denne saken viser med all tydelighet at det haster for de rødgrønne partiene å få på plass reglene om virksomhetsoverdragelse også for renovasjonsbransjen, sier Stein Guldbrandsen.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy