JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Viktig seier for yrkesskadde

Fagforbundet og LO har i mange år arbeidet for å gjøre yrkesskadebestemmelsene mer rettferdige.

2012051810395320131216191407

kjell.werner@anb.no

tips@fagforbundet.no

– Vi får en enklere, mer rettferdig og framtidsrettet yrkesskadeordning. Den vil ivareta likestillingshensyn på en bedre måte, sier statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Dagens bestemmelser virket diskriminerende for kvinner, siden de ikke ivaretar de kvinnedominerte arbeidsplassene i tilstrekkelig grad. Noe som er presisert i flere høringssvar til departementet under lovforberedelsene.

Gått ut på dato

I dag er det to uavhengige ordninger for erstatning etter yrkesskader, en i folketrygden og en i forsikringsselskapene.

– Dette skaper unødig forvirring og ekstra byråkrati. Reglene i de to ordningene er heller ikke helt like, og enkelte har opplevd å få medhold i sin sak i den ene ordningen, og avslag i den andre, sier Støstad.

Han poengterer at Norge lenge har hatt gode ordninger for dem som blir skadd på jobben. I prinsippet gis det 100 prosent kompensasjon.

– Likevel har «alle» vært enige om at vi trenger en yrkesskadereform, sier han og hevder at dagens regler har gått ut på dato, spesielt når det gjelder yrkessykdommer, vektlegger statssekretæren.

Ny ordning for yrkesskader

Regjeringen skisserer derfor en helt ny ordning for yrkesskader:

– Dagens to ordninger slås sammen til én. Vedtakene om erstatning treffes i en uavhengig enhet i offentlig regi, mens forsikringsselskapene foretar utbetalingene.

– Liste over godkjente yrkessykdommer skal oppdateres løpende med ny forskning, og det opprettes et fast yrkessykdomsutvalg for å følge den nye ordningen og initiere forskning på blant annet sykdommer som særlig rammer kvinner.

I tillegg skal det lages en slags sikkerhetsventil som skal gjelde for alle typer sykdommer.

Får kritikk fra forsikrigsselskapene

Støstad er forberedt på kritikk og ser allerede for seg innvendingene:

– Forsikringsselskapene vil gjerne ha hele ordningen hos seg. Arbeidsgiverne vil ha skader avgjort av forsikringsselskapene, mens sykdommer skal håndteres i det offentlige. Da vil vi fortsatt få en todelt ordning, mens den neppe alt i alt blir billigere å administrere eller mindre byråkratisk. Mange på arbeidstakersiden vil gjerne ha en enda bedre dekning av yrkessykdommer, konstaterer statssekretæren.

Regjeringen hadde ønsket at organisasjonene kunne samle seg om en ny ordning, men har etter en lang prosess måttet skjære gjennom og legge fram et forslag hvor den har forsøkt å balansere de viktigste hensynene best mulig.

Lytter til NHO

– Vi har lagt vekt på at den nye ordningen skal være økonomisk bærekraftig. Dette har ikke minst NHO formidlet på en tydelig måte, siden det er arbeidsgiverne som finansierer ordningen. En evaluering om få år skal blant annet sikre at likestillingshensynene og hensynet til økonomisk robusthet blir ivaretatt på en god måte, sier Støstad.

Svært fornøyd forbudsleder

– Vi er fornøyde med det lovforslaget som nå legges fram fra regjeringa. Ved at belastningslidelser ivaretas i yrkesskadereglene, vil også de kvinnedominerte arbeidsplassene være omfattet av yrkesskadeerstatningen. Det vil si at også arbeidstakere som mister sin helse på grunn av tunge eller ensidige belastninger over tid får kompensasjonen, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Lovforslag neste vår

Forslaget innebærer at yrkesskadebestemmelsene i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven erstattes av en ny arbeidsskadelov. I tillegg til at belastningslidelser omfattes, vil det innføres en sikkerhetsventil for yrkessykdommer. Helt fra 1998, og framleggelsen av NOU 1999-13 Kvinners helse i Norge, har det vært framhevet at yrkesskadebestemmelsene måtte endres for å sikre kvinner de samme rettigheter som menn.

Regjeringen tar sikte på å legge fram et konkret lovforslag neste vår.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy