JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Årets lønnsoppgjør er absolutt til å leve med

Hva skjedde med særaldersgrense, minstelønn, garantilønn, uttelling for kompetanse, helgetillegg, kvelds- og nattillegg, rett på heltid, rett på pensjon ved små stillinger og oppgjøret for ansatte i konkurranseutsatte KS-bedrifter? Her er svaret.

2012060815073920131216192857

vegard.velle@fagforbundet.no

– Mest fornøyd er jeg med at vi nærmet oss industrilønningene. I tillegg er jeg glad for høyere minstelønnssatser og et generelt tillegg på 12.000 kroner, sier Mette Nord, nestleder i Fagforbundet.

Hun er samtidig betenkt over en utvikling der Fagforbundet må streike bare for å komme i dialog med arbeidsgiverne. Det handler om å ha respekt for forhandlingsinstituttet, mener hun.

Lite begeistret er hun også for at gapet øker mellom fagarbeiderne og høyskolegruppene, med 4000 kroner mer til de høyskoleutdannete.

– Dette er uheldig. Vi ønsker en utvikling som reduserer, ikke øker, forskjellene. Derfor stilte vi i utgangspunktet et krav om likt kronetillegg til alle.

Resultatene punkt for punkt

Under følger en oversikt over en rekke av resultatene fra årets lønnsoppgjør: Særaldersgrense, minstelønn, garantilønn, uttelling for kompetanse, helgetillegg, kvelds- og nattillegg, rett på heltid, rett på pensjon ved små stillinger og oppgjøret for ansatte i konkurranseutsatte KS-bedrifter.

Særaldersgrensa for helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere får nå de samme pensjonsrettighetene som hjelpepleiere hadde. Forutsatt full opptjening i tjenestepensjonsordningen, kan også helsefagarbeidere gå av ved 65 år.

– Dette er et uhyre viktig prinsipp. Det burde være naturlig at en yrkesgruppe som erstatter en annen og som gjør omtrent de samme oppgavene, få de samme rettighetene. Men dette har vi faktisk jobbet for i mange år, forteller Mette Nord.

Minstelønna opp

Minstelønna fikk et godt løft ved årets oppgjør. Ansatte i stillinger uten særskilt krav om utdanning får et tillegg på 15.300 kroner. Fagarbeidere på laveste lønn går opp 16.500 kroner. Og minstelønna for stillinger med krav om høyskoleutdanning skal opp med 20.500 kroner.

Arbeidere med 20 års lønnsansiennitet blir også ivaretatt. De skal ikke ha lavere grunnlønn enn 338.000 kroner i full stilling, det vil si opp 15.300 kroner, gjeldende fra 6. juni. Bestemmelsen gjelder forholdsmessig for deltidsansatte. Beløpet skal deretter reguleres i tråd med endringene i folketrygdens grunnbeløp (G).

Uttelling for kompetanse

De siste par årene har praksis vært at videreutdanning belønnes med 5000 kroner for 3 måneders videreutdanning, 10.000 for et halvt år og 20.000 for et år. Disse satsene er nå fjernet.

Betydningen av kompetanse blir vektlagt. Og det blir åpnet for at uttelling for kompetanse skal skje på bakgrunn av årlige drøftinger og forhandlinger lokalt.

– Det naturlige utgangspunktet for uttelling for kompetanseforhandlinger blir dagens mal for spesialutdanning. Den ligger på 28.000 kroner for ett år, sier Mette Nord.

Helgetilleggene øker

Her økte satsene med 15 kroner i timen, fra 35 til 50 kroner ekstra. For dem som jobber hver tredje helg utgjør dette tillegget 3840 kroner på årsbasis.

Kvelds- og nattillegg står stille

Her skjer det ingen endringer i satsene. Men hvis arbeidstakeren får økt lønna si, kan hun komme opp på et høyere inntektsnivå og likevel oppnå høyere kvelds- og nattillegg. For eksempel kommer en fagarbeider med ti års ansiennitet og som jobber tredjehver helg, et opprykk. Det betyr 1200 kroner ekstra i kvelds- og nattillegg.

Rett på heltid

KS og arbeidstakerorganisasjonene er enige om å redusere deltidsbruken. Det blir satt ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe fra høsten og fram til februar 2014 med problematikken.

I mellomtiden er partene enige om å redusere antallet små stillinger og øke andelen heltidstilsatte. I tillegg mener Fagforbundet at kommunene bør jobbe for en mer rettferdig fordeling av ubekvemme vakter i helgene.

– Vi må legge forholdene til rette slik at vi får en heltidskultur. Flere på heltid betyr ikke bare at du får en bærekraftig inntekt, men også at folk kan planlegge livet utenom jobben. I tillegg øker kompetansen på arbeidsplassen, siden de ansatte lærer på jobben, mener Mette Nord.

Rett på pensjon ved små stillinger

Arbeidere med flere små stillingsprosenter hos ulike offentlige arbeidsgivere har så langt ikke fått rett på tjenestepensjon. Så lenge hver av stillingene var under 14 timer i uka, ga ikke disse til sammen noen uttelling i forhold til pensjonen. Dette blir nå rettet opp. Såfremt summen av stillingene til sammen utgjør mer enn 14 timer per uke, blir de slått sammen, og alle arbeidsforhold skal ses under ett.

Mindre til ansatte i konkurranseutsatte bedrifter

Personer som jobber i konkurranseutsatte bedrifter, som fremdeles er med i KS, får mindre enn de andre i årets lønnsoppgjør. Det gjelder spesielt ansatte i bedrifter innen renovasjon, vann og avløp, parkering, IKT, næring og eiendom og revisjon. De får et flatt tillegg på 12.000 kroner og ingenting fra den lokale potten. Heller ikke gjelder minstelønnsgarantien for dem.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy