JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barn som trenger ekstra støtte

Hva skjer med hørselshemmede dersom synet svikter? Hvorfor kan barn som har hatt en normal språkutvikling helt uventet begynne å stamme? Vurderes språkvansker som en årsak når 1. klassingen viser uønsket atferd?

2011031408430120131214155803

Dette er noe av hva flere fagfolk drøfter i en omfattende spesialpedagogisk artikkelsamling «Utfordringer og undringer» fra Statped Vest. Alle forfatterne er knyttet til kompetansesenteret.

Uoversiktlig

Alle statlige spesialskoler ble avviklet i 1992, og noen av dem fortsatte som kompetansesentre. Resten av 90-tallet ble spesialpedagogikken i Norge styrt av disse kompetansesentrene, som etter hvert delte seg i fire regimer. Et for lærevansker, et for hørselsvansker, et for språk-, syn- og atferdsvansker og til slutt et helt eget program for Nord-Norge.

– Et uoversiktlig system, konstaterer direktør Steinar Sandstad ved Statped Vest.

Fra tusenårsskiftet ledet han sammenslåingen av hele det spesialpedagogiske støttesystemet, som fikk navnet Statped.

Styrke faglig utvikling

Lokalene i Bergen har en mer enn hundre år lang historie som institusjon. Langt seinere ble institusjonen gjort om til en statlig spesialskole for barn med lærevansker.

Sandstad mener Statped fortsatt bærer for stort preg av den gamle strukturen med kompetansesentre for spesielle grupper. Han slår fast at det er på høy tid at Statped i resten av landet følger Vestlandets eksempel. Statped Vest ble etablert i 2006 etter at de tre kompetansesentrene i vest frivillig gikk inn for å slå seg sammen.

– Et barn med opplæringsvansker er ikke en sektor, sier han. Sandstad brenner for tverrfaglighet, og er i full gang med å organisere hele Statped Vest etter en teamstruktur.

Ansvarliggjør kommunene

Fra å være en virksomhet som tok imot mer eller mindre tilfeldige individoppdrag fra kommunene i de fire vestlandsfylkene, jobber nå mer systematisk mot geografiske regioner og planlegger langsiktige støtte­tilbud.

Det begynte som et prosjekt i Nordfjord. Kommunene fikk bistand fra et team fra Statped Vest til å kartlegge kompe­tansebehov, og det ble etablert faglige nettverk med jevnlige møter, et opplegg for faglig oppdatering og systematiske evalueringer underveis.

Sandstad er opptatt av å ansvarliggjøre kommunene. Statped verken kan eller skal gå inn og overta ansvaret for personer med komplekse vansker.

– Derfor krever vi at kommunene deltar, og vi bidrar med spisskompetanse. Dermed oppnår vi også kompetanseheving blant de kommuneansatte, forklarer Sandstad.

Frykter kompetansetap

– Selv om sammenslåingen her på Vestlandet var ønsket av alle kompetanse­sentrene, har vi hatt våre strider. Derfor har vi tatt ett skritt om gangen og gjort endringer etter hvert som organisasjonen har vært moden for det, sier direktøren.

Motstanden handler også om faglige og geografiske revirer, en kamp om ressurser og status, og dessuten en redsel for utvanning av fagfeltet. Den frykten mener Sandstad at Statped Vest har feiet av banen med sin ferske artikkelsamling.

– Målet er ikke at vi samlet sett skal ta oss av færre individsaker, men at vi tar oss av de riktige individsakene, sier direktør Steinar Sandstad i Statped Vest.

Statped er underlagt Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Består av 13 kompetansesentre landet rundt i tillegg til Lesesenteret og Senter for atferdsforskning som begge er lokalisert i Stavanger.

Landets kommuner har ansvar for at alle barn, unge og voksne som trenger tilrettelagt opplæring, får det.

Statped skal bistå med spisskompetanse til de med mest komplekse vansker. I slike tilfeller legges det opp en helhetlig plan for individet og personene rundt.

Mer informasjon: www.statped.no

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy