JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sammensveiset lag på Nav Stovner

Noen Nav-kontorer skiller de statlig og kommunalt ansatte. – Her sitter vi annenhver en og gjør så godt vi kan for å spleise folk, sier Jane Brenden.

2011031709533420131214155927

monica.schanche@fagforbundet.no

Jane Brenden er plasstillitsvalgt for Fagforbundet på Nav Stovner i Oslo og viser Fagbladet rundt i lyse lokaler. De ansatte har selv fått være med på å utforme kontoret for å ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø.

Sammen med oss er også Ann Kristin Reinhardtsen, leder i Fagforbundet Stovner. Hun har arbeidet på Nav-kontoret i bydelen helt siden starten i 2009.

Hun forteller at det først var meningen å innrede publikumsmottaket med små peanøttbord der de ansatte skulle ekspedere brukerne.

– Da protesterte jeg som tillitsvalgt og verneombud. Vi sa vi ville ha skranke. Og den var på plass da vi flyttet inn.

Ved å unngå peanøttbord i venterommet og ha sam­talene på egne samtalerom, ble både sikkerhet og personvernet for brukerne bedre ivaretatt.

Lyst, trivelig og åpent mottak

– Jeg er glad i lokalene. Jeg liker at det er så åpent samtidig som vi sitter litt tilbaketrukket og er skjermet. Det fine er at vi ansatte fikk være med på å forme vår egen arbeidsplass, og at ting var tilrettelagt for oss da vi flyttet hit, sier Gyda Mathiesen, som er vert på mottaket.

Alle samtalerommene er også innredet med tanke på sikkerhet. De har dør inn til et nabokontor eller ut dersom det skulle bli nødvendig hvis en bruker viser tegn til utagering. Publikum trekker kølapp, og vertene i mottaket henviser dem videre til samtale på egne rom. En av saksbehandlerne behandler nødhjelp fortløpende.

– Publikum får raskt svar. Mange av dem som kommer hit, har det tøft, og da er det bra at de ikke må vente lenge, sier plasstillitsvalgt Jane Brenden.

Felles leder

I publikumsmottaket er det én felles leder for både statlig og kommunalt ansatte.

– Hun har et stort ansvar for to linjer, sier Jane Brenden anerkjennende. De ansatte her må kunne utføre hverandres oppgaver. De skal serve brukerne på flere områder.

Til sammen arbeider om lag 20 medarbeidere på publikumsmottaket, fra både statlig og kommunal side. De bytter på å ta imot klienter på samtalerom. Oppgaver er for eksempel nødhjelp, registrering av nye saker, eller kartlegging av klientens situasjon. Mange som ringer eller kommer til Nav har spørsmål om pensjon. De ­ansatte har gått på kurs og lært om den nye pensjonsreformen for å kunne gi gode svar.

Godt arbeidsmiljø

Som plasstillitsvalgt er Jane Brenden lydhør for hva medlemmene er opptatt av. Lønnsforhandlinger, ferielov og opplæringsbehov er gjerne tema når hun har ­lunsjmøte med fagforbundsmedlemmene en gang i måneden. Folk er også opptatt av helse, miljø og sikkerhet.

– Det er en utfordring at publikumsmottaket er i én bygning, mens oppfølgingsseksjonen sitter i et annet bygg. Men ellers er miljøet veldig bra, sier Jane Brenden.

Hun kom til Nav-kontoret på Stovner for snart et år siden.

– Jeg fikk god opplæring de første 14 dagene, og veiledning om hvem jeg skulle snakke med om de ulike oppgavene innenfor det kommunale området. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) med god oppfølging av sykmeldte, og lite sykefravær. Det betyr av folk trives her, selv om det er veldig mye å gjøre. Et stramt budsjett gjør at vi har mistet to stillinger. Det merkes.

Mat på bordet

Selv er Jane Brenden konsulent, og hun forvalter klientmidler på Nav Stovner. Om lag 120 klienter har forvaltning av trygden sin her, forteller hun. Hun opplever at hun har en meningsfull jobb som betyr noe for vanskeligstilte, for eksempel mennesker med store husleie­restanser og mye smågjeld.

– Vi betaler husleie og strøm av trygden, og de får midler til livsopphold. Dermed sikrer vi at brukerne har penger til mat gjennom hele måneden.

Brenden oppretter avtale med banken, og disponerer klientens konto. Det er strenge regler for denne forvaltningen.

– Dette er klientenes penger, og da er det viktig at vi har gode rutiner. Klientkontoer har blitt tappet ved to Nav-kontorer i Oslo, og nå har kommunerevisjonen har vært rundt og strammet inn rutinene.

Rydder pulten

Jane Brenden er opptatt av å respektere brukernes personvern.

– Vi er flinke til å holde det ryddig på pulten. Vi fjerner alle gule lapper og lukker alle permer når vi forlater pulten. All sensitiv informasjon blir låst inn, og kopimaskinen tømmes for alle gjenglemte utskrifter. Vi passer på at taushetsplikten blir overholdt, sier hun

Frykter misbruk av MinID

Som plasstillitsvalgt merker Jane Brenden sterk motstand mot å bruke privat identifikasjon i jobbsammenheng.

– Fra nyttår må vi logge oss på med MinID, person­nummer og private passord for å komme inn på EDB infobank. Det vekker bekymring.

I stedet for å logge seg på med en brukeridentitet knyttet til arbeidsplassen, må de ansatte nå bruke sin private identifikasjon for å tilgang til informasjon de er avhengig av i jobben. Som for eksempel folkeregisteret og arbeidstakerregisteret som nå ligger i EDB infobank.

– De ansattes personvern er ikke godt nok tatt vare på, sier Jane Brenden.

Mediekjør preller av

Nav har flere ganger fått gjennomgå i mediene.

– Det var mye kjør før jul, med datasystemer som ikke virket, mye på grunn av leverandørfeil. Vi blir informert av vår leder om hva avisene skriver. Ansatte her vet at de gjør så godt de kan. Vi har ikke lange ventelister, og har ikke begått slike blundere som vi har lest om, men det betyr ikke at ikke også vi kan gjøre feil, sier plasstillitsvalgt Jane Brenden.

– Vi hadde en omfattende planlegging som de ansatte har vært del i, både de statlige og kommunale, med fellesmøter og arbeidsgrupper på tvers. Vi skal samarbeide om brukere som trenger flere tjenester. Målet er at velferdstjenestene skal være samordnet for den enkelte, sier enhetsleder Mari Nysæther.

Hun leder den kommunale delen i Nav Stovner, og mener at innholdet i arbeids- og velferdsreformen må utformes lokalt.

– Det gamle trygdekontoret og arbeidskontoret er kommet tettere på. Å få et innholdsmessig samarbeid kommer ikke av seg selv, selv om vi er samlokalisert.

Nysæther framhever at samarbeidet fremmes ved at de ansatte sitter samlet og blandet, og at det er en felles leder for publikumsmottaket.

– Det utvikler seg et løpende samarbeid mellom de ansatte. Vi jobber med å legge samarbeidsstrukturer, men det tar tid. Sosialdelen arbeider med sårbare grupper med omfattende problematikk. Vi har brukere som står langt unna arbeidslivet, og vi har samarbeidspartnere utenfor Nav. Sosialtjenesten har også link til andre tjenester i kommunen. Staten styrer Nav, men partnerskapet med den kommunale delen foregår lokalt, sier enhetsleder Mari Nysæther.

MEST LEST:
70/30

70/30

Agnes Bridge Walton

Antalet spanske sjukepleiarar i norsk helsevesen eksploderer: Dette er mannen bak

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Gorm Kallestad, NTB og Privat

Store lønnsforskjeller. Jovana tjente 100.000 kroner mindre enn kollegaene i kommunen

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

Werner Juvik

Torbjørn og Jan Egil åpnet kranene: Derfor gikk det ikke enda verre da «Hans» stormet gjennom Hallingdalen

Jonas Fagereng Jacobsen

Fagforbundets leder om Høyres historiske valgseier: – Jeg er bekymra

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser.  Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på  tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser. Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Ole Martin Wold

Høyre gjorde knallvalg i Trondheim: Nå blir helsefagarbeider Gina vara i bystyret

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

Werner Juvik

Se kjøkkensjefens matråd for barn: En ny vri slapp matlysten fri

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy