Klem en sykepleier

– I dag må du gi sykepleierne ekstra oppmerksomhet og gjerne en klem, sier Sissel M. Skoghaug, leder i Sykepleiernettverket i Fagforbundet.

2011051208121220131216160656

karin.svendsen@fagforbundet.no

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen, og Skoghaug ønsker å gratulere alle sykepleiere med dagen. – Jeg er stolt av å tilhøre en yrkesgruppe som gjør en stor og viktig innsats, sier hun.

Viktig i team

Sissel M. Skoghaug understreker at sykepleierne er en viktig brikke i alle faglige team rundt pasientene. Uten at hun vil si at den ene yrkesgruppa er viktigere enn den andre. – Det beste teamet skaper vi når ulike yrkesgrupper står sammen rundt brukeren og pasienten, mener hun.

Skoghaug sier at sykepleierne har stor betydning også i det helsepolitiske landskapet.

– Flere og flere sykepleiere velger å organisere seg i Fagforbundet, og medlemstallet har økt med mer enn 150 prosent i løpet av de siste fire årene. I tillegg har vi sykepleiere i verv på alle nivåer i forbundet. Dette er viktig for yrkesgruppas innflytelse innad i Fagforbundet og utad i samfunnsutviklingen.

– De sykepleierne som velger Fagforbundet framfor et profesjonsforbund, er veldig bevisst på at yrkesgruppene i helsesektoren må stå side ved side, sier nettverkslederen. – Gjensidig anerkjennelse er viktig for både yrkesstolthet, arbeidsmiljø, faglig kvalitet og politisk gjennomslagskraft. Fagforbundet med sin størrelse og bredde har langt større slagkraft enn et profesjonsforbund kan drømme om, mener Skoghaug.

Et godt yrkesvalg

Sissel M. Skoghaug, som selv har vært sykepleier i 15 år, anbefaler ungdom til seriøst å vurdere samme yrkesvei.

– Som sykepleier kan du i møte med mennesker bidra til å snu personlige kriser, til å redde liv, og til å gi mennesker en verdigere og bedre tilværelse og gode øyeblikk. Slike opplevelser gir yrket en særlig mening. Dette gjør noe med oss som mennesker og yrkesutøvere, sier hun.

– Sykepleieryrket byr på store valgmuligheter og stor mangfoldighet. Det er også en ettertraktet yrkesgruppe på forskjellige områder i arbeidslivet, sier hun. Til dem som er redd for å binde seg til en smal vei for resten av livet, understreker hun at sykepleierfaget har mange felt og retninger. – Sykepleieryrket er et yrke for framtida.

Samler 300

Tirsdag 24. mai arrangerer Fagforbundet en faglig konferanse "Sykepleierkonferansen 2011 - Fremtidens sykepleiere - rett person på rett plass" i Oslo. Foreløpig har 300 sykepleiere fra hele landet meldt seg på. Frist for påmelding er 17. mai. Medlemmer i Fagforbundet får dekket reise og deltakelse.

– Dette blir en stor og inspirerende samling for sykepleiere, sier Skoghaug og oppfordrer alle til å lese programmet på http://www.fagforbundet.no/sykepleier/.

–Fagforbundet er opptatt av at helsevesenet skal fungere optimalt. Det får vi til når ulike yrkesutøvere med forskjellig kompetanse arbeider i fellesskap rundt pasienter og brukere. God samhandling i tjenestene er en forutsetning for god kvalitet. Dette vil det også være fokus på sykepleierkonferansen, sier Sissel M. Skoghaug.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy