Sterke på sykehus

Karianne Sten Karlsrud arbeider for å styrke hjelpepleierne og andre yrkesgrupper på sykehusene, og for at flere på sykehusene skal velge Fagforbundet.

2011052613281820131214162101

karin.svendsen@fagforbundet.no

Året 2011 blir et år på farten for omsorgsarbeideren fra Jevnaker i Oppland. Karianne Sten Karlsrud sitter i styret til Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS), og har fått et spesielt ansvar for ett av de to plogspissyrkene, helsefagarbeideren, i seksjonen.

Sammen med Helge Sporsheim skal hun fronte denne yrkesgruppa, som strengt tatt består av tre yrkesgrupper: hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere.

Og sammen med ei tverrfaglig gruppe, Sykehusvervegruppa, skal Sten Karlsrud besøke sju av landets store sykehus i en bred og langsiktig vervekampanje. Dette skjer i samarbeid med de aktuelle fylkeskretsene og koordineringsleddene.

Systematisk verving

– Vi besøker fagforeningen på ett og ett sykehus i tre dager. Da tilbyr vi to dager med opplæring i forenings- og vervearbeid avhengig av hva den enkelte forening har behov for. Den tredje dagen er vi sammen med den lokale fagforeningen på arbeidsplassen for å markere Fagforbundet og verve flere medlemmer, forteller hun. Alle sykehusene får et nytt besøk et halvt år senere for å evaluere og justere vervearbeidet.

Sten Karlsrud understreker at hjelpepleiere er en utsatt yrkesgruppe på de fleste sykehusene.

– For oss er det viktig å se på hvilke kompetansetiltak som trengs for at våre medlemmer kan beholde jobben sin, sier hun.

Sikrer tyngde

Omsorgsarbeideren fra Oppland understreker at det alltid vil være behov for å sikre Fagforbundets bredde og tyngde på sykehusene.

– Vi må verve blant alle yrkesgruppene på sykehusene, sier hun.

Sten Karlsrud oppfordrer derfor alle fagforeninger innen helseforetakene om å ta kontakt med vervegruppa dersom de har behov for bistand i vervearbeidet.

Vervegruppa for sykehusene består av fem ansatte og tillitsvalgte innen alle seksjoner samt Sykehuskontoret og Organisasjonsenheten.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy