JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kjøper parktjenester for 51 mill. i blinde

KØPER PARKTJENESTER: Parktjenestene i Oslo gjøres av private etter anbudsrunder.

KØPER PARKTJENESTER: Parktjenestene i Oslo gjøres av private etter anbudsrunder.

Per Flakstad

Oslo kommune skal kjøpe parktjenester for 51 millioner kroner i år, men de vet verken om det er billigere eller bedre enn å gjøre tjenesten med egne ansatte.

2015022612000020150227120811

ola.tommeras@fagforbundet.no

For fire år siden hev Oslo kommune, bokstavelig talt, all sin grøntfaglige kompetanse på dynga: Park og idrett Oslo KF ble nedlagt. Ansatte ble nektet å legge inn anbud for drift i egenregi. De tre store kontraktene Frognerparken, Oslo Nord og Oslo sentrum ble lagt ut på anbud med laveste pris som kriterium for tildeling. 98 grøntfaglige ansatte med spesialkompetanse på hovedstadens parker, trær og grøntområder ble overflødige og meldt overtallige. De fleste ble tilbudt nye jobber i renovasjonsetaten.

Nytt anbud i år

I år skal Frognerparken, Oslo nord og Oslo sentrum ut på nytt anbud i markedet. Fagbladet har fått budsjettpostene for de enkelte skjøtselskontraktene. Til sammen er det budsjettert å kjøpe parktjenester for 51 millioner kroner i år. 18 millioner kroner er satt av til fortløpende regningsarbeider – det vil si arbeider som er uteglemt i opprinnelig anbud eller som følger av behov for justeringer underveis.

I tillegg til å betale private for å utføre tjenestene, har kommunen fem ansatte som følger opp kontraktene, fem ansatte som kontrollerer utføringen, ni personer som jobber i en gjenopprettet Ruskenavdeling og 12 i en vedlikeholdsavdeling. 31 ansatte er dermed fortsatt opptatt med parkdrift selv om kommunen kjøper inn tjenestene.

Vet ikke prisen

På spørsmål til Oslo kommunes nåværende byråd om kostnader sammenliknet med drift i egenregi, svarer kommunaldirektør Eivind Taldberg:

– Vi kjenner ikke til kostnadene ved å utføre disse oppgavene i egenregi.

Den eneste sammenligningen kommunen har, er en rapport fra Asplan Viak fra 2007 som vurderte parktjenesten i området Oslo sør etter to år med konkurranseutsetting. De konkluderte med at «tjenestekvaliteten er uendret og tjenesten har blitt dyrere».

Ifølge rapporten hadde kostnadene økt med hele 12 prosent første driftsår, som er godt over generell prisstigning. De fant ingen indikasjoner på økt kvalitet, ifølge rapporten, verken samlet sett eller for enkeltanlegg.

Asplan Viak skriver i rapporten at kommunen verken har oppnådd standardheving eller effektivisering med hensyn til kostnader. Friluftsetaten betaler mer for tjenesten i dag, og har i tillegg økte interne kostnader som følge av økning i årsverk knyttet til forvaltning, heter det i rapporen.

Holdt tilbake

I dag er Asplan Viak-rapporten offentlig tilgjengelig, men det har den ikke alltid vært.

Daværende hovedtillitsvalgt i Friluftsetaten, Terje Strømsnes, sier de ikke fikk ut dem endelige rapporten med konklusjonene – kun de innledende evalueringene.

– Vi skjønte at det ville bli dyrere med konkurranseutsetting enn å gjøre jobben med egne ansatte, men vi fikk aldri ut konklusjonene fra rapporten, sier han.

Strømsnes minner om at grunnlaget for å sette tjenester ut på anbud skal revurderes ved hver nye runde, ifølge vedtaket om konkurranseutsetting fra 1998 (1-98).

– Det blir interessant å se om dette vedtaket blir respektert når de tre store skjøtselskontraktene settes ut på anbud i år, sier Strømsnes.

– Noe er bedre i egenregi

– Vi ansatte er ikke interessert i å rekommunalisere kun for prinsippet sin skyld, men en del oppgaver er billigere og bedre i egenregi. Da kan det være fornuftig, påpeker Strømsnes, som i dag er leder for Fagforbundet Tekniske fagforening i Oslo.

Ansatte og tillitsvalgte har lenge hevdet at konkurranseutsatte parker er dyrere å drifte, mens eventuell kvalitetsøkning eller redusert kvalitet har vært omstridt. Debatten om parker og trær i Oslo har vært ladet og til tider fylt med sterke påstander. Strømsnes avviser at dette kun er fordi de er stengt ute fra å gjøre jobben mens private overtar.

– Når ansatte reagerer, så er det først og fremst fordi vi alle ønsker best mulig tjenester for byens befolkning, sier han.

Skulle bli bedre og billigere

Det politiske målet for å sette parkdrift ut på anbud var «bedre og billigere tjenester».

– Utgangspunktet var å bestille samme standard som kommunen hadde hatt med drift i egenregi. I ettertid har vi ut fra strategiske valg og prisutvikling valgt å gå opp eller ned i standard på ulike oppgaver og områder. Siden parker, friområder og trær ikke er statiske, er det vanskelig å vurdere dagens standard opp mot tidligere standard, sier kommunaldirektør Eivind Tandberg.

Han påpeker at konklusjonene fra Asplan Viak ble gjort etter bare to års drift, og at det i dag er Bymiljøetaten som har ansvaret for å utarbeide anbudene, etter at Friluftsetaten ble en del av denne.

– Dette har bidratt til å profesjonalisere arbeidet med anbudsutsetting og vil trolig medføre bedre anbud om driften av parkene, skriver Eivind Tandberg.

Dette skal Oslo bruke i år

Etter at Oslo kommune avviklet egendrift av parkområder og kjøper inn tjenestene etter anbud, er følgende på budsjettet for 2015:

Seks skjøtselskontrakter: 28,5 mill.

Fortløpende regningsarbeider: 13,2 mill.

Faste kontrakter for trær: 4,3 mill.

Fortløpende kontrakter for trær: 4,8 mill.

I tillegg kommer:

Utarbeidelse av anbud i Bymiljøetaten.

5 ansatte til å følge opp kontraktene.

5 ansatte til å kontrollere utføring.

9 ansatte i Ruskenpatrulje.

12 ansatte i vedlikeholdsgruppe.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy