Støres sju visjoner for nordområdene

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og styreleder i LO kommune, Jan Davidsen, var blant dem som trommet i gang Kommunalkonferansen 2012 i Tromsø med fokus på nordområdene.

2012092010275720131216201349

Jonas Gahr Støre åpnet med å legge vekt på verdien av det faglige politiske samarbeidet med fagbevegelsen.

– Det vil alltid finnes krefter i samfunnet som ønsker at kampen for faglige rettigheter ikke skal vinne fram, sa utenriksministeren.

Folk og samfunn i nordområdene er et av hovedtemaene på Kommunalkonferansen i år.

– Det er ikke forskjell på politikk i nord og i sør, men det fins særlige muligheter og utfordringer vi må gripe i nord, sa utenriksministeren.

– Stadig flere ser mot nord, og her bor vi, fortsatte han, og viste til Kina og Sør-Koreas forskningsstasjoner på Svalbard som eksempler på den økende globale interessen for nordområdene.

Klima, Russland og ressurser

– Vi må ta strategisk ansvar for at vi er en havnasjon, sa Støre, som trakk fram tre grunner til forandring i nordområdene. Den første er klimaendringer; temperaturen stiger raskere i nord enn andre steder.

– En frosset region politisk og klimatisk tines nå opp og settes i sving.

Den andre pådriveren er Russland, ifølge Støre, hvor utviklingen har gått fra kald krig til samarbeid, og til sist trakk han fram de store ressursene i regionen, både fornybare og ikke-fornybare.

– Tromsø er en arktisk kunnskapshovedstad, sa Støre om byen som i kveldssol og varme høstfarger viste seg med sin vakreste prakt for anledningen.

Sju visjoner

Til slutt listet Støre opp sju visjoner for nordområdepolitikken.

– Det avtegner seg en ny energiregion i Europa.

– Det utvikles en ny industriæra i nord.

– Regionen er et foregangsområde for helhetlig havforvaltning.

– Polhavet blir tilgjengelig i større grad.

– Norge kan utvikle en global kunnskapsbank for havene som kan gjøres anvendbar i klimadebatten.

– Det skapes et sterkt og nyskapende samfunn som skal sikre urfolks rettigheter.

– Området blir et nytt geopolitisk sentrum.

45.000 medlemmer i nord

Grethe Fossli, leder av LOs nordområdeutvalg viste til LOs handlingsprogram i sitt åpningsinnlegg.

– LO mener at nordområdene må være et av Norges viktigste strategiske satsingsområder i årene som kommer. En offensiv næringspolitikk vil muliggjøre utviklingen av dette området og ivareta norsk suverenitet, sa Fossli.

Jan Davidsen tok opp tråden fra sin kollega i LO.

–Vi må ha et oppegående næringsliv for å ha grunnlag for en god offentlig sektor, men befolkning og næringsliv er også avhengig av en god offentlig sektor for å kunne drive virksomheten sin, sa Davidsen.

– Finanskrisa og klimakrisa er bakteppe like mye når vi snakker om nordområdene som andre regioner, fortsatte han.

Han minnet forsamlingen om at Fagforbundet med sine 45.000 medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark kan være med på å styre utviklingen i riktig retning.

– Det er klart vi må være med og påvirke politikken. Vi må bruke vår evne til å gjøre noe med de store endringene som er i gang, avsluttet han.

Kommunalkonferansen fortsetter ut uka med seminarer om samhandlingsreformen, fagarbeidernes situasjon i kommunene og eurokapitalismens krise. Siste dag er satt av til diskusjoner rundt mangfold og inkludering.

Kommunalkonferansen 2012 er den 19. konferansen i rekka.

Rundt 200 personer deltar på konferansen.

Forbundene i LO kommune er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL&IT Forbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund. Lederne for de fem forbundene deltar på konferansen.

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy