JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Dette er ingen frifinnelse

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn mener Oslo kommune sviktet selv om kommunen er frikjent i strafferettslig forstand.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn mener Oslo kommune sviktet selv om kommunen er frikjent i strafferettslig forstand.

Berit Roald

Helsetilsynet mener rettssaken mot Oslo kommune har avslørt alvorlig faglig svikt, dårlig kommunikasjon og manglende rutiner i hjemmetjenesten.

2015041612000020230821171436

karin.svendsen@fagforbundet.no

Politiet konkluderte i dag med at det ikke er mulig å dømme Oslo kommune for grov uaktsomhet i forbindelse med dødsfallene til Jorunn Bukkøy og Gunhild Bringaker. Etter sju dager i Oslo tingrett kom det fram at politiet ikke hadde fått tilgang til mer enn 44 av 172 dokumenter i saken.

Faglig svikt

Det var Helsetilsynet som i 2011 anmeldte Oslo kommune for ikke å ha gitt de to kvinnene nødvendig og forsvarlig helsehjelp. Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, sier i en kommentar at dette ikke er noen frifinnelse av Oslo kommune.

– Straffesaken har påvist faglig svikt selv om det ikke er påvist grov uaktsomhet i strafferettslig forstand, sier han.

Jorunn Bukkøy hadde vært innlagt på Lovisenberg sykehus hvor det ble konstatert at hun led av underernæring og alvorlig grad av demens. Sykehuset mente hun trengte heldøgns tilsyn som i praksis betyr en sykehjemsplass. Bydel Gamle Oslo gjorde sine selvstendige vurderinger og sendte henne hjem. Antall ukentlige timer med hjemmesykepleie ble etter en tid redusert fra 19 til 13 timer i uka. Tross store problemer med å bevege seg, klarte kvinnen å ta seg ned fire etasjer og ut natt til 1. mars 2010. Hun ble funnet død samme morgen. Før dette var hun flere ganger funnet sulten og frossen i hjemmet sitt.

Trengte sikkerhetstiltak

– Helsetilsynet mener Jorunn Bukkøy ikke fikk faglig forsvarlig oppfølging. Det kan ikke være sånn at mennesker som ikke kan ta vare på seg selv, ikke har tilstrekkelige barrierer rundt seg. Helsehjelpen må være god nok til å trygge innbyggerne, sier direktøren i Helsetilsynet.

Under rettssaken kom det fram at bydelens bestillerkontor støtter seg på opplysninger fra dem som arbeider hjemme hos brukerne, mens de såkalte utførerne opplevde at informasjonen de ga, ikke ble oppfattet og tatt hensyn til.

– Det påhviler utfører å beskrive hjelpebehovet slik at de som sitter på fordelingsnøkkelen får et godt nok grunnlag for å sikre at brukerne får gode nok tjenester, sie Jan Fredrik Andresen.

– Hvem har ansvaret når bestillerkontoret må fordele altfor knappe ressurser?

– Ressursmangel kan ikke begrunne utelatelse av nødvendig helsehjelp. Det er opp til kommunen å organisere seg slik at tjenestene har ressurser til å opprettholde viktige funksjoner.

– Hvilket ansvar har den enkelte utfører?

– Når en bruker for eksempel er sterkt nedkjølt eller underernært, må utfører vurdere strakstiltak som innleggelse på sykehus eller flytting til sykehjem. Det må være mulig å påkalle assistanse i slike situasjoner, mener direktøren i Helsetilsynet.

Holdt tilbake opplysnigner

Jan Fredrik Andresen sier Helsetilsynet har merket seg at det har kommet fram ny dokumentasjon etter at tilsynet behandlet saken.

– De vi fører tilsyn med, må være åpne og ærlige og legge fram all relevant dokumentasjon når vi ber om det, sier han og legger til at Helsetilsynet er fornøyd med at politiet vil undersøke hvorfor Oslo kommune ikke sendte alle relevante dokumenter til Helsetilsynet.

– Vi må alle gjøre vårt ytterste for at folk ikke omkommer på grunn av manglende helsehjelp, sier Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet.

Tilsvar fra Oslo kommune

Kommunen ber om at følgende tilsvar til direktør Andresens uttalelser publiseres:

Fredag 20.3.2015, på dag 8 av rettssaken hvor Oslo kommune var tiltalt for brudd på helsepersonelloven i tilknytning til tjenestetilbudet til to eldre kvinner i bydel Gamle Oslo, la påtalemyndigheten ned påstand om at kommunen må frifinnes.

Etter 7 dager med bevisførsel i retten, erkjente aktor at bevisene tilsa at de to kvinnene hadde fått god oppfølging av kommunens hjemmetjenester. Rettens leder ga klart uttrykk for at aktors konklusjon ikke kom som noen overraskelse for rettens medlemmer, ut fra bevisene i saken. På denne bakgrunn er det med stor undring kommunen registrerer at Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, i en kommentar publisert samme dag, fredag 20.3.2015, fastslår at «Dette ikke er noen frifinnelse av Oslo kommune», og at «Straffesaken har påvist faglig svikt, selv om det ikke er påvist grov uaktsomhet i strafferettslig forstand». Direktøren kommer også med uttalelser som går langt i å antyde at mangler ved kommunens oppfølging av Jorunn Bukkøy var årsaken til at hun døde.

Direktørens uttalelser er uakseptable av mange ulike årsaker – men først og fremst fordi dommen i straffesaken ennå ikke er avsagt. Statens helsetilsyn har vurdert saken og gitt sin anbefaling til påtalemyndigheten, og har også bistått aktor med gjennomføringen av hovedforhandlingen. Tilsynet skal imidlertid ikke dømme i saken. Den oppgaven bør direktøren overlate til domstolene.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy