– Like viktig å forebygge som å behandle

Fra nyttår får kommunene ansvar for å ta seg av pasienter som tidligere ble behandlet på sykehus. I Follo-regionen i Akershus har kommunene samarbeidet om dette siden 2009.

2011120512163820131216174835

per.flakstad@fagforbundet.no

– Kommunene kommer til å møte mange utfordringer når de får et større ansvar for innbyggerne før, i stedet for og etter sykehusopphold. Det blir viktig å tenke helhet i tilbudet. Å forebygge sykdom blir en sentral oppgave ved siden av å ha et behandlingstilbud, sier Ingvild Belck-Olsen.

Hun leder et interkommunalt prosjekt i Follo der kommunene har gått sammen om å finne løsninger på de utfordringene samhandlingsreformen gir dem.

– Det viktigste blir å tilrettelegge tilbudene slik at pasientene får best mulig tjenester også når kommunene overtar ansvaret, sier Belck-Olsen.

Må heve kompetansen

Anita Lorentzen er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Ski, og hun sitter i prosjektgruppa. Hun understreker at samhandlingsreformen kommer til å kreve at kommunene gir de ansatte tilbud om å heve kompetansen sin.

– Verken sykehjem eller hjemmetjeneste kommer til å være uberørt av reformen, og helsefagarbeidere må få oppgradert kunnskapen sin for å møte nye utfordringer. Kanskje kan det også bli nødvendig å se på deler av innholdet i helsefagutdanningen, sier hun.

– I tillegg blir det viktig å se på grunnbemanning og stillingsstørrelser. Skal kommunene klare å rekruttere nye medarbeidere med riktig kompetanse, og videreutdanne sine egne ansatte, blir det også viktig å tilby dem attraktive stillinger. De må også gi en økonomisk uttelling til dem som ønsker å bruke tid og krefter på å skaffe seg den kunnskapen som kommunene trenger, mener Anita Lorentzen.

Frisklivsarbeid

I månedsskiftet oktober–november la prosjektgruppa fram en delrapport som an­befaler at Follo etablerer lokalmedisinsk senter i regionen. I tillegg mener prosjektgruppa at hver kommune bør ha minst én frisklivskoordinator og en frisklivssentral.

I tillegg bør det etableres en frisklivsklinikk i tilknytning til lokalmedisinsk senter.

– Frisklivssentraler, der mennesker kan få veiledning og råd i forhold til levevaner og livsstil, er et lavterskeltilbud som har doku­mentert effekt. Dette kan kombineres med en frisklivsklinikk som kan diagnostisere

og behandle mennesker med blant annet kroniske smerteplager, sier Ingvild Belck-Olsen.

– Denne reformen står på to ben. Hvis vi ikke klarer å utsette og begrense sykdom gjennom forebygging, vil det bli svært van­skelig å lykkes, fortsetter hun.

Skynde seg langsomt

– Prosjektgruppa foreslår en utredningsperiode på ett år. Siden dette er en reform som berører nesten alle ansatte i helsesektoren, er det viktig å forankre alle beslutninger og vedtak både politisk og administrativt. Derfor mener vi det er riktig å skynde seg langsomt, sier Belck-Olsen.

Selv om reformen trer i kraft fra 1. januar, er det ikke slik at pasienter ikke blir fulgt opp i kommunene som ikke har rukket å etablere et tilbud til dem. Men kommunene får et finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus. Døgnsatsen er satt til 4000 kroner. Samhandlingsreformen er i utgangspunktet fullfinansiert, så kommunene kan betale med penger de får fra staten.

– Summen skal gå i null. Derfor har kommunene fortsatt tid til å bygge opp et godt tilbud slik at pasienter får de tjenestene de skal ha, sier Belck-Olsen.

Pengene fra staten er overført fra helseforetakene, og meningen er at kommunene mer og mer skal bruke dem til å finansiere egne tilbud og i stadig mindre grad betale for oppfølging andre steder, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra 1. januar innføres det en plikt til kommunal medfinansiering av sykehusbehandling. Det skal imidlertid ikke betales for kirurgi, fødsler, nyfødte barn og behandling med bestemte, kostbare legemidler. Finansieringsplikten gjelder heller ikke innenfor psykisk helsevern, rusbehandling og opphold i private opptreningsinstitusjoner.

I statsbudsjettet for 2012 er det satt av fem milliarder kroner som frie midler til kommunene for å dekke denne finansieringsplikten.

Fra 1. januar får kommunene betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Betalingssatsen er 4000 kroner pr. døgn. Betalingsplikten gjelder ikke pasienter innenfor psykisk helsevern, rusbehandling og private opptreningsinstitusjoner.

Fra 2016 får kommunene en plikt til å ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. I første omgang gjelder dette somatikk, men det skal etter hvert vurderes om døgntilbudet om øyeblikkelig hjelp også skal omfatte psykisk helse og rus.

Plikten til å tilby døgnopphold skal fullfinansieres ved at penger gradvis overføres fra de regionale helseforetakene fra 2012 til 2015.

Regionen i Akershus består av sju kommuner: Oppegård, Ski, Ås, Vestby, ­Enebakk, Nesodden og Frogn.

Follo har ca. 128.000 innbyggere. Lengste kjørevei til Ahus, regionens sykehus, er ca. seks mil.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

Jan-Erik Østlie

Her er Fagforbund-ledelsens krav til Jonas Gahr Støre: Få SV inn i regjering, sett i gang reversering av kuttene til Erna med en gang, og ta Rødt og MDG med på råd

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy