– Regjeringa overser 125.000 arbeidstakere

FØLER SEG GLEMT: Fagforbundet reagerer på at stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten har lite fokus på "fotfolket" i de kommunale helsetjenestene, helsefagarbeiderne.

FØLER SEG GLEMT: Fagforbundet reagerer på at stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten har lite fokus på "fotfolket" i de kommunale helsetjenestene, helsefagarbeiderne.

Sissel M. Rasmussen

Sykepleierforbundet og Legeforeningen har kommet med innspill til regjeringens utforming av framtidens kommunale helsetjenester. Fagforbundet, som representerer tusenvis av helsefagarbeidere, har ikke fått sagt sitt, ifølge forbundsleder Mette Nord.

2015050812000020150511094712

simen.grimsrud@fagbladet.no

– Dette er en total neglisjering av 125.000 arbeidstakere som hver dag gjør en viktig og nødvendig jobb. Det er ikke bare skuffende, men også et alvorlig feilgrep at ikke alle yrkesgruppene får ta del i kvalitetshevingen, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet, etter at helseminister Bent Høie i går presenterte stortingsmeldinga om fremtidens kommunale helsetjenester.

Vil samorganisere tjenestene

Regjeringen vil satse på kompetanse, ledelse og teamorganisering når morgendagens primærhelsetjeneste skal planlegges.

– Det er mange gode tjenester i dag, men vi mangler helheten. Tjenestene er delt inn etter diagnose og alder. Nå er det på tide at vi lager helhetlige tjenester for hele mennesket, sa Høie i går.

Regjeringen vil samlokalisere tjenestene og samorganisere dem i team, såkalte primærhelseteam.

– Det vil være til det beste for pasienten, spesielt dem som slite mer kroniske sykdommer, sa Høie.

Høie vil heve dessuten heve kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det skal utredes om sykepleierutdanningen og dagens videreutdanningsmuligheter er gode nok. Det vil også bli stilt krav til hvilken kompetanse kommunene må ha, blant annet psykolog.

Fagforbundet: – Vi har ikke fått være med

Fagforbundet sier de ikke har fått komme med innspill til stortingsmeldinga. Selv om det dreier seg om arbeidsplassene til 125.000 av forbundets medlemmer i pleie- og omsorgssektoren.

– Vi har ikke fått noen begrunnelse på hvorfor vi ikke fikk være med. Vi reagerer på at statsråden har invitert alle andre yrkesgrupper inn i arbeidet, mens vi som representerer helheten ikke fikk være med, sier Mette Nord.

– Hvordan tolker du det?

– Det er en undervurdering av organisasjoner som representerer bredden. Det er ganske oppsiktsvekkende at departementet ikke har sørget for å involvere alle som kunne bidratt til å løfte denne stortingsmeldinga, mener Nord.

– Vi har hatt dialog med Fagforbundet

Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet sier at Fagforbundet ikke ble invitert til innspillsmøtene underveis i arbeidet med stortingsmeldinga, fordi departementet har hatt fokus på brukerne av tjenestene.

– Vi har vært opptatt av å få fram behovene til brukerne. Vi har hatt to møter hvor vi har invitert pasientorganisasjoner og Helsetilsynet. Ingen arbeidstakerorganisasjoner har blitt invitert på møtene, så det er ikke spesielt for Fagforbundet, sier Normann.

– Men er det ikke viktig å få fram erfaringene til 125.000 arbeidstakere i sektoren?

– Jo, og vi har hatt dialog med arbeidstakerorganisasjonene underveis. Det har jeg hatt med Mette Nord også. Dessuten har det vært ute på høring på vanlig måte, og flere av de store arbeidstakerorganisasjonene har gitt skriftlig svar, sier Normann.

Fagforbundet inviterte seg selv til møte

Mette Nord rister på hodet når hun hører Normann si at departementet har hatt en dialog med Fagforbundet.

– Vi hadde ett møte, som vi inviterte oss selv til, rett etter at jeg ble valgt som leder. Da ba vi om å få være med i prosessen og få komme med våre innspill. Etter det har vi ikke hørt noe, sier Nord.

Ifølge Nord har Helse- og omsorgsdepartementets dialog med andre arbeidstakerorganisasjoner utenfor LO vært en helt annen.

– Jeg oppfatter at Sykepleierforbundet og Den norske legeforeningen har fått inn flere av sine ønsker i denne meldingen. Vi har ikke blitt invitert til disse dialogmøtene, fastslår Nord.

Sykepleierforbundet: – God dialog

Sykepleierforbundet sier til Fagbladet at de har vært i god dialog med departementet under utarbeidelsen av stortingsmeldingen.

– Vi har hatt en god dialog med departementet, og har kommet med en rekke innspill. Noen av innspillene er blitt hørt, sier Eli Gunhild By, leder av Sykepleierforbundet.

Hun er fornøyd med at helseministeren vil heve kompetansen og lage mer helhetlige tjenester.

– Dessuten har vi fått gjennomslag for vårt ønske om at det ikke skal være profesjonsnøytralitet, sier By.

Legeforeningen: – Vi har kommet med flere innspill

Også Hege Gjessing, president i Den norske legeforening, sier dialogen med departementet har vært bra.

– Vi har kommet med flere innspill, og har blant annet fått gjennomslag for at alle fastleger skal være spesialister. Vi har derimot ikke fått gjennomslag for ønsket om flere fastleger og at fastlegene skal ha en koordinerende rolle, sier Gjessing.

Foreningen mener det er bra at helseministeren vil øke kompetansen og organisere arbeidet i team, men skulle ønske stortingsmeldinga sa noe om fastlegeordningen.

– De sier de skal skape en helhetlig tjeneste, men det er uavklart hva som skjer med fastlegeordningen, sier Gjessing.

– Sykepleierne har en spesielt viktig rolle

Mette Nord mener de 125.000 medlemmene i Fagforbundet er glemt av departementet når de snakker om at kompetansen skal heves. Hun reagerer på at helseministeren i sin presentasjon av stortingsmeldingen ikke snakket mer om de mange helsefagarbeiderne som jobber i norske kommuner.

– Vi er enige i at kompetansen må heves, men det må gjelde alle, ikke bare dem som har høyskoleutdanning. Vi må også huske på at en tredel av de ansatte i pleie- og omsorg ikke har formell kompetanse, sier Nord.

Hun mener det ikke henger på greip når regjeringen snakker om å heve statusen for yrkesfagene.

– Det gjør de ikke med denne meldinga, mener Fagforbundets leder.

– Helsefagarbeiderne ikke nevnt med et pip

Statssekretær Lisbeth Normann avviser at kompetansehevingen kun skal gjelde dem med høyere utdanning, selv om det først og fremst er sykepleierne som er trukket fram i meldingen.

– Det er mange vi ikke har nevnt. Men når vi nå skal organisere tjenestene i primærhelseteam, vil sykepleierne få en spesielt viktig rolle. Vi har fokus på pasientenes behov når vi skal heve kompetansen, sier Normann.

– Forstår du at Fagforbundet føler at deres 125.000 medlemmer blir neglisjert?

– Nei, vi trenger gode helsefagarbeidere. Jeg ser ingen motsetning mellom det og å ha god sykepleierkompetanse, sier Normann, og trekker fram ”Kompetanseløft 2015” hvor det er satt av 500 millioner kroner til kompetanseheving til alle grupper.

– Hvis kompetansehevingen gjelder alle grupper, er det underlig at de ikke sier noe om det i presentasjonen. De mange helsefagarbeiderne ble ikke nevnt med et pip, sier Mette Nord.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy