Helse blir viktigst i stortingsvalget

De aller fleste velgerne mener helse er den viktigste saken i det kommende stortingsvalget.

2012111916203420131216205938

vegard.velle@fagforbundet.no

Velgerne til samtlige stortingspartier, med unntak av SV, svarer det samme: Helse er viktigst.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra arbeidsgiverforeningen Spekter, som ti år etter iverksettingen av foretakereformen i sykehusene samler 650 av landets helsetopper og politikere. I forkant av konferansen har Spekter gjennomført "Befolkningsundersøkelse om helse".

Utdanning nest viktigst

Her spør de: Hva mener du bør være den viktigste valgkampsaken i det kommende stortingsvalget? Absolutt flest, hele 41 prosent, mener helse er den viktigste saken. På andreplass kommer skole og utdanning, som 13 prosent mener er viktigst. På tredjeplass svarer folk samferdsel, som 5 prosent peker ut. Overraskende nok er det bare to prosent som mener innvandring, mangfold og integrering er viktigst i det kommende valget.

Helse viktigst for de eldre

Jo eldre folk blir, desto mer er de opptatt av helse. Blant dem som er 25 år eller yngre, er det en fjerdedel som mener helse er viktigst. I gruppen 66 år og oppover mener 59 prosent det samme.

Resultatene skiller i forhold til hvor du bor i landet. I Midt-Norge er folk mest opptatt av helse, mens i Troms, Finnmark og Oslo er folk mindre opptatt av helse.

Også folks utdanningsnivå legger føringer for svaret deres. Jo mindre utdanning, desto mer opptatt er folk av helsevesenet. Blant dem som bare har grunnskoleutdanning, mener halvparten at helse er viktigst. Blant dem med minst 3 års høyskoleutdanning, svarer bare en tredjedel at helse kommer først. Denne gruppen er mer opptatt av utdanning enn andre.

Helse bør være et offentlig ansvar

Et overveldende antall personer mener helse er et offentlig ansvar. Spørsmålet de fikk var ”Mener du at det er det offentliges ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester for alle?”. Hele 92 prosent svarer ja. Mens bare 7 prosent svarer nei. Nesten alle SV-velgere ja. Mens Høyres og Kristelig Folkepartis velgere er mest åpne for privat drift. Her svarer 89 prosent nei.

Hvordan vurderer folk kvaliteten på helsetjenestene ved sykehusene? Ni av ti svarer at helsetjenestene er svært gode, gode eller middels. 13 prosent svarer svært god, 44 prosent svarer god, 34 prosent svarer middels og seks prosent svarer dårlig.

Ønsker høy kompetanse og god pleie

I helseundersøkelsen blir folk spurt om hvilke faktorer som er viktigst for å oppnå et godt sykehustilbud:

Hele 98 prosent mener topp faglig kompetanse er svært viktig eller viktig. 95 prosent svarer at serviceinnstilte pleiere, som setter pasienten i sentrum, er svært viktig eller viktig. 74 prosent svarer at det å fjerne ventelistene er svært viktig eller viktig. 63 prosent svarer at kort avstand til nærmeste sykehus er svært viktig eller viktig.

Privat eller ikke privat

På spørsmålet ”Mener du at private aktører i større, mindre eller samme grad som i dag skal levere tjenester til norsk helsevesen i tiden framover?”, ønsker flest status quo. 42 prosent mener i større grad, 46 prosent mener i samme grad og åtte prosent i mindre grad.

Vil beholde sykehusene

Undersøkelsen har også andre interessante funn:

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ved påstanden ”Det er riktig å redusere antall sykehus for å bruke pengene bedre”, er kun 18 prosent enig eller helt enig.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ved påstanden ”Det er riktig å redusere antall sykehus hvis behandlingen blir bedre”, er 53 prosent enig eller helt enig.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ved påstanden ”Det er stor geografisk forskjell på helsetjenester i Norge”, er 67 prosent enig eller helt enig. Folk i Nordland og Akershus er mest enige, mens personer i Møre og Romsdal er minst enige (79/71 prosent versus 52 prosent).

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ved påstanden ”Det bør åpnes for mer bruk av private tilbydere for å redusere helsekøene”, er 58 prosent enig eller helt enig.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ved påstanden ”Private tilbud er et viktig supplement til det offentlige helsetilbudet”, er 68 prosent enig eller helt enig. Velgerne fra Krf og Høyre er mest enige. Husstander med lav inntekt er minst enige.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ved påstanden ”Ved sykdom eller skade betaler jeg gjerne ekstra for å få raskere behandling” er 47 prosent enig eller helt enig. Dess høyere inntekt i husstanden, dess mer enig er respondentene i denne påstanden.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ved påstanden ”Nærhet til sykehus er viktig slik at reiseveien for besøkende ikke blir lang” er 68 prosent enig eller helt enig. Jo lavere utdanning, jo mer enig er respondentene”. Personer i Nordland er mest enig (74 prosent), mens folk i Akershus og Oslo er minst enig (62 prosent).

Undersøkelsen er gjort ved at Opinion Perduco har intervjuet 2000 personer på telefon i perioden 8.-24. oktober.

MEST LEST:
God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

Per Flakstad

Lønnsforhandlingene er i gang: Her finner du alle kravene fra LO

Colourbox.com

Disse skal få ny lønn nå: Lønnsforhandlingene for 190.000 ansatte i kommunene er i gang

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy