JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Psykiatrisk døgnrehabilitering trues med stenging

Kirkens Bymisjons psykiatriske døgnrehabilitering i Oslo for unge mennesker med alvorlig psykisk sykdom står i fare for å legges ned uten at kommunen har opprettet et alternativ for pasientene.

2012120411512720131216210855

Institusjonen, som drives av Kirkens Bymisjon på oppdrag fra Ullevål Universitetssykehus, har fungert som en støttefunksjon for psykisk syke i overgangen fra sykehus til bydel i 30 år.

Ullevål sykehus har sagt opp driftsavtalen med institusjonen med virkning fra 31. desember i år, men finansierer tjenesten fram til 30. juni 2013. Da risikerer 30 unge mennesker i alderen 18 til 30 år, i hovedsak med en paranoid schizofrenilidelse, å miste et spesialisert døgntilbud. Det betyr at de må flytte rett fra sykehuset til egen bolig.

Samhandlingsreformen

Ifølge Ullevål sykehus er oppsigelsen et naturlig resultat av føringene lagt i Stortingsmeldingen fra 1997 om åpenhet og helhet som er videreført i samhandlingsreformen, i opptrappingsplanene for psykisk helsevern, bruk av spesialisthelsetjenesten og kommunens oppgaver.

– Avviklingen av avtalen med Kirkens Bymisjons døgnrehabilitering er i tråd med de statlige føringene knyttet til ansvarsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens oppgaver, sier Ellen Hagemo, leder på Senter for lands- og regionsfunksjoner, klinikk psykisk helse og avhengighet ved Ullevål sykehus.

Paradoks

Samhandlingsreformens ambisjon om oppfølging nærmere bostedet for pasienten, har lagt mer av ansvaret over på Oslo kommune.

Fagforbundets tillitsvalgte på rehabiliteringsinstitusjonen mener samhandlingsreformen har ført til nedleggelser både i sykehustilbud og på kommunalt plan, uten at alternative tilbud har kommet på plass.

– Det er paradoksalt at reformen, som skal sikre mennesker riktig behandling på riktig sted til rett tid, blir brukt som argument for å si opp avtalen med oss, sier Magnus Tindberg, miljøterapeut og tillitsvalgt ved rehabiliteringsinstitusjonen.

Han frykter at en eventuell nedleggelse av døgnplassene kan føre til direkte fare for liv og helse.

– Dårligere oppfølging, større isolasjon, hyppigere innleggelser og økt bruk av tvang som konsekvens, legger han til.

Kommunalt ansvar

Betydelige midler er stilt til disposisjon både for spesialisthelsetjenesten og for kommunene for å kunne dreie tilbudet fra opphold i institusjoner til poliklinisk- og døgntilbud nærmere pasientenes hjemsted.

– Spesialisthelsetjenesten er blitt tydeligere på egne oppgaver, som utredning og igangsetting av behandlingstiltak, og oppfølging gjennom polikliniske tilbud, fortsetter Hagemo.

Kommunens oppgaver er i henhold til kommunehelsetjenesteloven å tilby bolig og omsorgstjenester i det omfang som er nødvendig for at psykisk syke skal kunne greie seg utenfor institusjonene.

Støtte fra fylkeslegen

Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for barn og unge har sendt en bekymringsmelding til fylkeslegen om oppsigelsen av rehabiliteringsinstitusjonen.

Fylkeslegen ga medhold til Kirkens Bymisjon, og konkluderte med at Ullevål sykehus ikke ivaretar overgangen fra sykehus til egen bolig på en god nok måte.

– Det er en ripe i lakken for Ullevål sykehus, og betyr at de plikter å komme med en bedre plan for overgangen fra sykehus til bydel for denne pasientgruppa, sier Tindberg.

Ny redegjørelse

Ullevål sykehus innrømmer at de har uttrykt seg uheldig i oppsigelsesbrevet, og har laget en ny redegjørelse for fylkeslegen.

– Kirkens Bymisjons institusjon er et godt tilbud. Men det er ikke en spesialisthelsetjeneste, og derfor kan ikke vi fortsette å ha avtale med dem. Vi må spisse tjenesten i henhold til samhandlingsreformen, sier Hagemo.

Tindberg mener dette langt på vei virker som en ansvarsfraskrivelse fra Ullevål sykehus’ side.

– Brevet fra kontrollkommisjonen gir konkrete eksempler på at tilbud Ullevål sykehus mener finnes i bydelene, ikke er der i realiteten. Slike tilbud burde være på plass før de ender driftsavtalen, sier han.

Ansvarsfordeling

Ullevål sykehus mener imidlertid at regelverket er tydelig på at ansvaret for å skaffe bo- og omsorgstilbud for pasienter som er utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten, ligger hos Oslo kommune.

– Oslo kommune må skaffe et tilstrekkelig tilbud for disse pasientene, eller kjøpe tjenestene fra Kirkens Bymisjon. Vårt poeng er at dette er bydelens ansvar, understreker Ellen Hagemo.

– Oslo kommune har ikke fulgt opp. De har støttet seg på private institusjoner, og ikke skaffet botilbud i samme grad som mange små kommuner har gjort, legger hun til.

Tillitsvalgte Magnus Tindberg bekrefter at kommunen foreløpig ikke har vært villig til å overta avtalen med rehabiliteringsinstitusjonen. Forsøk på dialog med kommunen for å finne alternativ finansiering, har også vært uten hell så langt.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy