Psykiatrisk døgnrehabilitering trues med stenging

Kirkens Bymisjons psykiatriske døgnrehabilitering i Oslo for unge mennesker med alvorlig psykisk sykdom står i fare for å legges ned uten at kommunen har opprettet et alternativ for pasientene.

2012120411512720131216210855

Institusjonen, som drives av Kirkens Bymisjon på oppdrag fra Ullevål Universitetssykehus, har fungert som en støttefunksjon for psykisk syke i overgangen fra sykehus til bydel i 30 år.

Ullevål sykehus har sagt opp driftsavtalen med institusjonen med virkning fra 31. desember i år, men finansierer tjenesten fram til 30. juni 2013. Da risikerer 30 unge mennesker i alderen 18 til 30 år, i hovedsak med en paranoid schizofrenilidelse, å miste et spesialisert døgntilbud. Det betyr at de må flytte rett fra sykehuset til egen bolig.

Samhandlingsreformen

Ifølge Ullevål sykehus er oppsigelsen et naturlig resultat av føringene lagt i Stortingsmeldingen fra 1997 om åpenhet og helhet som er videreført i samhandlingsreformen, i opptrappingsplanene for psykisk helsevern, bruk av spesialisthelsetjenesten og kommunens oppgaver.

– Avviklingen av avtalen med Kirkens Bymisjons døgnrehabilitering er i tråd med de statlige føringene knyttet til ansvarsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens oppgaver, sier Ellen Hagemo, leder på Senter for lands- og regionsfunksjoner, klinikk psykisk helse og avhengighet ved Ullevål sykehus.

Paradoks

Samhandlingsreformens ambisjon om oppfølging nærmere bostedet for pasienten, har lagt mer av ansvaret over på Oslo kommune.

Fagforbundets tillitsvalgte på rehabiliteringsinstitusjonen mener samhandlingsreformen har ført til nedleggelser både i sykehustilbud og på kommunalt plan, uten at alternative tilbud har kommet på plass.

– Det er paradoksalt at reformen, som skal sikre mennesker riktig behandling på riktig sted til rett tid, blir brukt som argument for å si opp avtalen med oss, sier Magnus Tindberg, miljøterapeut og tillitsvalgt ved rehabiliteringsinstitusjonen.

Han frykter at en eventuell nedleggelse av døgnplassene kan føre til direkte fare for liv og helse.

– Dårligere oppfølging, større isolasjon, hyppigere innleggelser og økt bruk av tvang som konsekvens, legger han til.

Kommunalt ansvar

Betydelige midler er stilt til disposisjon både for spesialisthelsetjenesten og for kommunene for å kunne dreie tilbudet fra opphold i institusjoner til poliklinisk- og døgntilbud nærmere pasientenes hjemsted.

– Spesialisthelsetjenesten er blitt tydeligere på egne oppgaver, som utredning og igangsetting av behandlingstiltak, og oppfølging gjennom polikliniske tilbud, fortsetter Hagemo.

Kommunens oppgaver er i henhold til kommunehelsetjenesteloven å tilby bolig og omsorgstjenester i det omfang som er nødvendig for at psykisk syke skal kunne greie seg utenfor institusjonene.

Støtte fra fylkeslegen

Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for barn og unge har sendt en bekymringsmelding til fylkeslegen om oppsigelsen av rehabiliteringsinstitusjonen.

Fylkeslegen ga medhold til Kirkens Bymisjon, og konkluderte med at Ullevål sykehus ikke ivaretar overgangen fra sykehus til egen bolig på en god nok måte.

– Det er en ripe i lakken for Ullevål sykehus, og betyr at de plikter å komme med en bedre plan for overgangen fra sykehus til bydel for denne pasientgruppa, sier Tindberg.

Ny redegjørelse

Ullevål sykehus innrømmer at de har uttrykt seg uheldig i oppsigelsesbrevet, og har laget en ny redegjørelse for fylkeslegen.

– Kirkens Bymisjons institusjon er et godt tilbud. Men det er ikke en spesialisthelsetjeneste, og derfor kan ikke vi fortsette å ha avtale med dem. Vi må spisse tjenesten i henhold til samhandlingsreformen, sier Hagemo.

Tindberg mener dette langt på vei virker som en ansvarsfraskrivelse fra Ullevål sykehus’ side.

– Brevet fra kontrollkommisjonen gir konkrete eksempler på at tilbud Ullevål sykehus mener finnes i bydelene, ikke er der i realiteten. Slike tilbud burde være på plass før de ender driftsavtalen, sier han.

Ansvarsfordeling

Ullevål sykehus mener imidlertid at regelverket er tydelig på at ansvaret for å skaffe bo- og omsorgstilbud for pasienter som er utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten, ligger hos Oslo kommune.

– Oslo kommune må skaffe et tilstrekkelig tilbud for disse pasientene, eller kjøpe tjenestene fra Kirkens Bymisjon. Vårt poeng er at dette er bydelens ansvar, understreker Ellen Hagemo.

– Oslo kommune har ikke fulgt opp. De har støttet seg på private institusjoner, og ikke skaffet botilbud i samme grad som mange små kommuner har gjort, legger hun til.

Tillitsvalgte Magnus Tindberg bekrefter at kommunen foreløpig ikke har vært villig til å overta avtalen med rehabiliteringsinstitusjonen. Forsøk på dialog med kommunen for å finne alternativ finansiering, har også vært uten hell så langt.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy