JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tull med tall i helsenorge

Bjarne Jensen slår beina under myten om at vi i Norge bruker mer penger på helse enn andre land.

2012030208512820131216183203

karin.svendsen@fagforbundet.no

På bakgrunn av OECDs oversikt over helseutgifter i Europa, er det skapt inntrykk av at Norge bruker mer enn andre europeiske land på spesialisthelsetjenestene.

- Men i den oversikten blandes epler og pærer, hevder Bjarne Jensen, professor i økonomi ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for økonomi og ledelse ved Campus Rena.

- Vi bruker ikke mye på helse

Bjarne Jensen var en av innlederne på Fagforbundets sykehuskonferanse denne uka. Her viste han at

tallene fra OECD gir et fordreid bilde av helseutgiftene i de ulike landene. Mens tallene fra Norge inkluderer kommunale helsetjenester som sykehjem og hjemmesykepleie, er tallene fra andre land utelukkende basert på sykehus.

- Slik havner Norge på toppen over utgifter til helse. Men når vi tar bort sykehjem og hjemmetjenester, blir vi liggende omtrent på midten, sier Jensen.

Hvis vi sammenlikner utgifter til rene helsetjenester i absolutte tall per innbygger, ligger utgiftene i Norge ifølge Jensen på gjennomsnittet i Europa. Dersom vi regner ut fra BNP i de ulike landene, ligger Norge på bunnen. Også dersom vi korrigerer for vår store nettoeksport.

Høyt inntektsnivå

- Vi kan heller ikke se helseutgiftene uavhengig av inntektsnivået i hvert enkelt land, påpeker Bjarne Jensen. Han minner om at det koster mer å lønne helsepersonell i et høyinntektsland som Norge enn i de fleste andre land.

Siden de kommunale helsetjenestene er regnet inn i ressursbruk på helse, ser det også ut til at om lag 20 prosent av alle sysselsatte i Norge arbeider i spesialisthelsetjenesten. Utregningene til Jensen viser at det riktige tallet er 12 prosent.

- Bruk av feil tall setter oss i fare for å effektivisere spesialisthelsetjenestene på feil grunnlag, sier økonomiprofessoren, som også viste at veksten i utgiftene til sykehusene har vært synkende siden år 2000.

- Ressursbruken er faktisk lav i forhold til andre land med høyt inntektsnivå, sier Jensen.

Kan svekke oppslutningen

Bjarne Jensen frykter at vi reformerer helsenorge på feil grunnlag, og at det kan svekke oppslutningen om velferdstjenestene.

- Tre faktorer avgjør hvor mye vi bruker på spesialisthelsetjenestene: Behovene for helsetjenester, den medisinskfaglige utviklingen og inntektsnivået. Dersom de offentlige helsetjenestene ikke er gode nok, vil folk som har inntekter til det, velge private løsninger, tror økonomiprofessoren.

- Dem er det allerede i dag mange av, legger han til.

Bjarne Jensen foreslår at vi vurder å gjeninnføre en øremerket avgift eller skatt for å finansiere helsetjenestene.

- Da vil folk se at det er sammenheng mellom det de betaler og det de får igjen, sier økonomiprofessoren.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy