JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ni av ti er fornøyd med jobben

RETT VEI: Arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser utvikler seg i positiv retning. Blant annet er det færre som sier at de må løfte i ubekvemme stillinger. Illustrasjonsfoto.

RETT VEI: Arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser utvikler seg i positiv retning. Blant annet er det færre som sier at de må løfte i ubekvemme stillinger. Illustrasjonsfoto.

Håvard Sæbø

Arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser blir stadig bedre, men på ett område går utviklingen i feil retning: Flere opplever vold, trusler og seksuell trakassering på jobb.

2015060212000020230821171436

ragnhild@lomedia.no

Ni av ti norske arbeidstakere trives på jobb, og norsk arbeidsmiljø går i positiv retning. Det var hovedtrekkene som direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander, skisserte da han presenterte Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 torsdag. Faktaboken er en omfattende statusrapport om arbeidsmiljø og arbeidshelse i norsk arbeidsliv og utgis nå for tredje gang.

Faktaboken peker på flere positive trender:

• Det legemeldte sykefraværet har gått ned i perioden 2010 til 2013, og det egenmeldte sykefraværet har holdt seg stabilt.

• Antall arbeidsskader som fører til sykefravær, ser ut til å være synkende.

• Det er færre som eksponeres for kjemiske og biologiske stoffer.

• Det er færre som rapporterer at de har et dårlig forhold til klienter, kolleger og ledere.

Vold og sextrakassering øker

Rapporten avdekker imidlertid to bekymringsfulle utviklingstrekk: Flere arbeidstakere opplever vold eller trusler om vold når de er på jobb, og flere rapporterer om seksuell trakassering.

7,5 prosent av de yrkesaktive sier de har vært utsatt for vold eller trusler om vold det siste året. Nesten 5 prosent oppgir at de én gang i måneden eller mer er utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Tallene bekymrer både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

– Vi tar det svært alvorlig at enkelte rapporterer om vold, trusler og sextrakassering. Vi er nødt til å se på om det vi gjør nå, er treffsikkert nok, sa avdelingsdirektør Alf Åge Lønne i NHO.

– Når det gjelder seksuell trakassering, vet vi dessverre for lite. Dette er et viktig område som vi må bruke mer energi på framover, påpekte førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik, overfor LO-Aktuelt.

Næringer med store utfordringer

Faktaboken påpeker også at det er store forskjeller mellom bransjer og yrker. Selv om de aller fleste arbeidstakere i Norge har gode arbeidsforhold, er det fortsatt enkelte bransjer og yrker som har særlige utfordringer.

Statens arbeidsmiljøinstitutt trekker spesielt fram fem næringer som har mye å gå på når det gjelder forebyggende arbeid:

• Transport og lagring

• Overnattings- og serveringsvirksomhet

• Bygg- og anleggsvirksomhet

• Jordbruk/skogbruk og fiske

• Helse- og sosialtjenester

Utsatte grupper

Noen arbeidstakergrupper er dessuten mer utsatt enn andre. Unge arbeidstakere, midlertidig ansatte og utenlandske arbeidstakere er generelt mer sårbare for arbeidsmiljøbelastninger enn andre grupper.

Datamaterialet viser blant annet at risikoen for alvorlig arbeidsskade er nesten 50 prosent høyere for utenlandske arbeidstakere, mens risikoen for arbeidsulykker som ender med døden, er 26 prosent høyere.

– Samtidig ser vi at de bransjene som gjør det best på arbeidsmiljø, er de bransjene der organisasjonsgraden er høy og trepartssamarbeidet fungerer godt. Sammenhengen mellom et organisert arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø blir veldig tydelig, påpekte Peggy Hessen Følsvik.

Også instituttdirektør Pål Molander ga trepartssamarbeidet mye av æren for at Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder et godt arbeidsmiljø.

– Det er en rød tråd her, og det er et velutviklet trepartssamarbeid der en tar tak i utfordringene sammen, sa Molander.

Penger å spare

Han understreket at et godt arbeidsmiljø ikke bare er viktig for den enkelte av oss; det er også god samfunnsøkonomi.

– Bare det å forebygge litt kan gi veldig stor gevinst. Her er det mye penger å hente både for samfunnet og for den enkelte bedrift, påpekte Molander.

Sykefraværet knyttet til smerter i korsryggen koster for eksempel samfunnet 6.5 milliarder kroner årlig. Mer enn en tredel av disse plagene er arbeidsrelaterte, noe som altså gir en prislapp på 2,3 milliarder kroner.

Størsteparten av sykefraværet i Norge skyldes enten muskel- og skjelettlidelser eller psykiske lidelser.

Sammenhengen mellom et organisert arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø blir veldig tydelig.

Peggy Hessen Følsvik

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy