– Løp og søk videreutdanning

Fagskolene i Oslo og Akershus tilbyr en rekke studier innen helse. Tilbudene er utviklet på bakgrunn av behov for kompetanseutvikling i kommunene.

2012030912235520131216183633

karin.svendsen@fagforbundet.no

Fagforbundet i Akershus har invitert til fire møter for å informere om utdanningstilbudet ved de offentlige fagskolene i Oslo og Akershus. Ann-Helen Engh, fylkeskoordinator for seksjonsarbeidet i fylket, håper flest mulig at de 30 helsefagarbeiderne som har kommet på møtene, vil ta en videreutdanning.

– Kommunene trenger høyere kompetanse for å ta seg av nye pasientgrupper, sier hun og viser til samhandlingsreformen. Pasienter blir sendt fra sykehus til kommunen så snart spesialisthelsetjenesten ikke har mer å tilby. Hvis kommunen mangler plass eller kompetanse for å ta imot, må de betale sykehuset for ekstra liggedøgn.

Fagforbundet Seksjon helse og sosial i Oslo skal arrangere en tilsvarende møterekke i Oslo.

Sju tilbud

Fagskolen i Oslo kjører fire studier som passer autoriserte helsesekretærer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere; Veiledning, Helseadministrasjon, Psykisk helsearbeid og Helse, aldring og aktiv omsorg.

Fagskolen i Akershus tilbyr tre studier i offentlig regi; Kreftomsorg og lindrende pleie, Rehabilitering og Aldring og helse.

Mens alle studiene i Oslo er lagt til Fagskolen i sentrum, er studiene i Akershus lagt til Bjørkelangen, Rud og Strømmen videregående skoler. I tillegg kommer tilbud fra private tilbydere som NKS og Folkeuniversitetet som også har NOKUT-godkjente studier.

– For enkelte kan avstanden virke problematisk, men det er jo bare en dag i uka, sier Ann-Helen Engh. Hun tror reisa er overkommelig hvis bare arbeidsgiver legger til rette slik at studentene får fri en dag i uka.

Mer lønn

I Akershus er det mål om at det skal være 200 studenter under fagskoleutdanning innen helse fra høsten 2012. Nå er det 154, og Knut Ole Rosted, som forvalter fagskoleutdanningen i Akershus fylkeskommune, er bekymret for at interessen for videreutdanninga innen helse ikke er større.

– Vi risikerer at Helsedirektoratet reduserer støtten, og at fagskoletilbud legges ned før kommunene får øynene opp for behovet, sier han. Han oppfordrer kommunene til å stimulere sine ansatte til å ta en videreutdanning som kommer til å bli stadig mer etterspurt.

Ann-Helen Engh legger til at arbeidsgivere i tillegg til å motivere ansatte og legge til rette for at de kan ta videreutdanning, også bør gi dem 20.000 kroner i økt årslønn.

– Mange kommuner gjør det allerede, og jeg håper vi får avtalefestet det ved årets hovedoppgjør, sier hun.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy