JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Her begynte samarbeidet

Før reiste pasientene fra Fosen til byen og sjukehuset. Nå kommer stadig flere spesialister ut til pasientene. Og helsepersonell møtes på video.

2012031211391520131216183720

karin.svendsen@fagforbundet.no

– Det er flott at de kommer hit, syns Anne-Grete Ervik fra Bjugn. Hun sikter til spesialistene som nå tar turen fra sykehuset og ut til Fosen. Før måtte pasientene reise til spesialistene og sykehuset.

Fort fram

Anne-Grete Ervik er blant dem som kan glede seg over økt samhandling. Hjelpepleieren på 65 år har i mange år vært plaget av revmatisme og slitasjegikt. Sent en fredagskveld i høst fikk hun akutte smerter i buken.

– Jeg var redd for både hjertet og hovedpulsåra, sier hun. Hun ble hentet av ambulansen. 15 minutter seinere var hun framme på distriktsmedisinsk senter (DMS). Her ble hun lagt inn til observasjon.

Hadde dette skjedd en fredagskveld før Fosen DMS fantes, hadde hun også blitt hentet av ambulansen. Men da ville helsepersonellet bestilt ekstraferje og fulgt henne over fjorden til St. Olavs hospital i Trondheim. Den turen ville trolig ha tatt nærmere to timer.

– For meg var det godt at de kunne ta alle prøvene her, sier hun. Og heldigvis var årsaken til smertene harmløs.

Lokal poliklinikk

Anne-Grete Ervik har spart seg mange timer og turer til Trondheim etter at Fosen fikk sitt eget distriktsmedisinske senter.

– Jeg har vært hos audiografen flere ganger for å sjekke hørselen og tilpasse høreapparat. Jeg har også hatt time hos andre spesialister, forteller hun.

Spesialister på flere felt tar imot pasienter på spesialistpoliklinikken på Fosen fra en dag i måneden til to ganger i uka. Poliklinikken har et av landets bredeste desentraliserte tilbud.

Før innleggelse

På Fosen jobber de bevisst med kvalitetssikring av behandlingstilbudet som skal gis til befolkningen.

– Vi har helt klare prosedyrer for driften – også av sengeposten, sier daglig leder Berit Wiklund.

Enkelte pasientgrupper skal ikke behandles på avdelingen. Det gjelder blant annet barn, sykehjemspasienter og pasienter med akutt sykdom i hjerte, hjerne og lunger.

– Vi følger nasjonale retningslinjer for behandling av disse pasientene, som skal raskt til sykehus, sier Wiklund.

Sykdommer relatert til rus eller psykiatri, blir heller ikke behandlet på sengeposten.

De tre døgnplassene for observasjon brukes mest til pasienter som har en kjent, kronisk diagnose, men som er blitt dårligere. I løpet av ett døgn blir det avgjort om pasienten må legges inn på sykehus. I tvilstilfeller diskuterer personalet på Fosen og St. Olav saken på sin daglige videokonferanse.

Fra observasjonsenheten sendes 70 prosent hjem innen tre døgn, de resterende sendes til sykehus.

Etterbehandling

De fleste sengene på Fosen DMS brukes til etterbehandling etter sykehusinnleggelse. I tillegg er det fire senger for spesialistrehabilitering i ortopedi.

– De aller fleste pasientene reiser hjem etter at de blir skrevet ut herfra, sier Berit Wiklund.

En oversikt fra St. Olavs hospital i Trondheim viser at kommunene i Fosen-regionen ble fakturert for få liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i januar. Fagbladet sjekket kommunene Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord, og foreløpige tall viser at de fikk krav om å betale for totalt fem døgn. Ørland og Bjugn ble fakturert for to døgn, Rissa for ett, mens Åfjord ikke ble fakturert.

Til sammenlikning har enkelte andre kommuner blitt fakturert for mange titalls døgn bare i januar.

Øker kompetansen

Videokonferanser gir mulighet for daglige, virtuelle legemøter og undervisning av lokalt helsepersonell. Digitale verktøy er ifølge Berit Wiklund en av grunnpilarene for å yte faglig gode og robuste desentraliserte tjenester.

– Men den viktigste kapitalen vår er et stabilt personale med god kompetanse, mener hun.

For å utvikle kompetansen, har DMS ukentlig undervisning i akuttmedisin pluss to fagdager i året. Undervisningen er også åpen for kommunehelsetjenesten i eierkommunene. Alle ansatte ved Fosen DMS har hospitert på minst én sykehusavdeling.

Ny avdeling hver uke

Sterk interesse for faget, evne til å ta initiativ og ansvar samt vilje til å finne løsninger, er blant de egenskapene Berit Wiklund setter stor pris på hos personalet.

Omtrent halve staben kommer fra sykehus, resten fra kommunale tjenester. Daglig leder sier hun har mange søkere når det er en ledig stilling på DMS. Anne Iversen, hjelpepleier med videreutdanning i kreftomsorg, er blant dem som jobber her.

– Jeg trives med mange utfordringer og lite rutine. Når jeg har hatt fri et par dager, kan avdelingen være en helt annen enn den jeg forlot. Gjennomstrømningen av pasienter er rask, sier hjelpepleieren.

Ingen sololøp

På Fosen lever de etter Nils Arne Eggens filosofi om at på et vinnerlag må alle spille hverandre gode.

– Vi ønsker å framstå som lagspillere, sier Berit Wiklund. Hun presiserer at alle profesjoner må samarbeide for å nå målene i samhandlingsreformen. Det har de forsøkt i mange år på Fosen, blant annet gjennom samarbeidstiltak i regi av Fosen Regionråd.

– Det var her samhandlinga begynte, sier Karin Størseth halvt i alvor. Hun er folkehelsekoordinator for de seks samhandlingskommunene.

Fosen distriktsmedisinske senter (DMS) har en sengepost, en poliklinisk avdeling og et interkommunalt legevaktsenter.

Sengeposten har 13 senger fordelt på tre pasientgrupper: Tre senger for observasjon, seks senger er satt av til etterbehandling og rehabilitering mens fire brukes til spesialistrehabilitering for pasienter etter store ortopediske operasjoner. Liggetid varier fra en til 21 dager, avhengig av behandlingstype.

Poliklinikken har per i dag tilbud i kirurgi, gynekologi, gasteroenterologi, ortopedi, lysbehandling, røntgen samt øre/nese/halsspesialist, hudlege, øyelege og audiograf.

Sengeposten er samlokalisert med Fosen legevaktsenter med tilstedevakt. I tillegg har avdelingen ansatt egne leger slik at døgnet er dekket med legetjeneste ved sengeposten.

Senteret har også tilgang på utvidet laboratorie­tjeneste.

Fosen DMS samarbeider med seks kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag, fire sykehus i to helseforetak, Sea King redningstjeneste, Legevakten for fire kommuner, og flere nasjonale anerkjente forskningsinstitusjoner. Fosen DMS IKS har stort fokus på forskning og utvikling

Samarbeidet med Helse Midt-Norge RHF og St. Olav hospital HF i Trondheim og Orkdal står i en særstilling.

Startskuddet for samhandlingsreformen gikk 1. januar. Da kom også folkehelse­loven som er en forutsetning for at samhandlingsreformen skal bli vellykket. Den krever at kommunen tenker fore­byggende helsearbeid fra barnehage til eldreomsorg. Håpet er at innbyggere skal leve sunt og få mindre behov for ­behandling. I februar la Helsedirektoratet fram nøkkeltall for helsesektoren som viser kraftig nedtur for den norske folkehelsa. Siden 80-tallet er blant annet sykelig fedme fordoblet, og diabetes 2 er tredoblet. Statistikken viser at en gjennomsnittlig norsk 15-åring sitter mer rolig enn en 85-åring. Det bekymrer helsemyndighetene.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy