– Korrupsjon kan og må forebygges

– Vi kjenner ikke omfanget av korrupsjon i norske kommuner. Men vi vet at flere kommunale aksjeselskaper, økt konkurranse om offentlige tjenester og en svekket kommunerevisjon har økt korrupsjonsmulighetene, sier Fanny Voldnes, revisor og leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet.

2013010808450420131216212429

per.flakstad@fagforbundet.no

De siste ti årene er 24 personer dømt for kommunal korrupsjon i Norge. Ifølge Økokrim og Ole Kristian Rogndokken som leder Norges kommunerevisorforbund, er omfanget av korrupsjonen trolig større.

Endringer øker faren

– Vi skal være forsiktige med å være for bastant om ting vi ikke vet. Utgangspunktet er at kommunale saksbehandlere, ledere og politikere er lovlydige. Samtidig vet vi at det viktigste hinderet for at noen skal bryte dette, er god kontroll, sier Fanny Voldnes.

Kommune-Norge har gjennomgått store endringer i løpet av de siste ti årene, som etter hennes mening bidrar til å øke mulighetene for korrupsjon. Fagforbundet har da også vært svært kritisk til mange av disse endringene.

– Kommunene etablerer stadig flere aksjeselskaper. Flere steder i Oslo, ser vi hvordan kollektivtrafikken er organisert i en konsernmodell som består av til sammen et 20-talls datterselskaper som har ulike oppgaver som trengs for å drive kollektivtrafikk. Når alle disse selskapene skal handle med hverandre, sende fakturaer, avregne og utveksle informasjon om driften, sier det seg selv at dette blir uoversiktlig og vanskelig å kontrollere. Dessuten blir det dyrt, sier Voldnes.

I tillegg konkurrerer private selskaper i større grad enn tidligere om offentlige oppdrag, og det finnes eksempler på at enkelte anbydere kan være villige til å gi kommunalt ansatte gjenytelser mot å få gode kontrakter med kommunen.

Jacob Br. Almlid forteller til NRK at han i løpet av sine tolv år som rådmann har fått tre-fire tilbud om bestikkelser, og flere av korrupsjonsdommene gjelder medarbeidere som har delt ut offentlig oppdrag mot gjenytelser i form av penger eller andre tjenester.

Svekket kontroll

– Dessuten er rollen til kommunerevisjonen endret. Tidligere kunne revisjonen på selvstendig grunnlag bestemme hvilke deler av kommunen som skulle kontrolleres. Nå bestiller kommunenes kontrollutvalg de kontrollene som skal gjøres, og her kan utvalget også velge private revisjonsselskaper i stedet for kommunerevisjonen, sier Voldnes

– Til sammen svekker dette både den politiske styringen og kontrollen med hvordan kommunene bruker skattemidlene sine, mener hun.

Forebygging

Hun mener sterkere politisk ansvar og styring med kommunen, mest mulig drift i egenregi og minst mulig utskilte selskaper er de viktigste tiltak for å forebygge korrupsjon. Samtidig må kommunene ha gode internkontrollrutiner, kombinert med at kommunerevisjonen får tilbake fullmakten til å avgjøre hva slags kontroller som skal gjøres.

– Dette innebærer også åpne og demokratiske prosesser og best innsynsmuligheter for allmennheten, sier Fanny Voldnes.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy