Klare rolleforskjeller

Både blant brukere, pårørende, frivillige og ansatte kan det være mange feiloppfatninger om de frivilliges roller. Johanna Lundereng skisserte noen klare forskjeller:
Taushetsløftet: Skal ivaretas like mye av frivillige. De frivillige er bundet av taushetsløftet i henhold til moral, og i noen tilfeller av straffeloven. Ansatte er bundet av helsepersonellloven.
Organisering: De frivillige kan ikke pålegges oppgaver. En ansatt kan pålegges.
Arbeidstid: Planlegging av de frivilliges arbeidstid kan være utfordrende. Ansatte kan pålegges overtid. Det kan ikke de frivillige.
Utfordringer i jobben: I frivillighet er det en kjerne av takknemlighet. Personlige relasjoner er viktig, og gjensidige relasjoner er avgjørende. Det forventes at ansatte takler alle utfordringer.
Kompetanse: Frivillige er ikke helsefaglig ansatte. De skal aldri gjøre oppdrag som krever helsefaglig bakgrunn, selv om de har vært i yrket tidligere. Ansatte har helsefaglig kompe­tanse.

2012042008041320131214180812
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy