Andelen offentlig ansatte synker

Overraskende nye tall viser at andelen offentlig sysselsatte synker, mens privat tjenesteyting vokser.

2013020114524820131216213950

vegard.velle@fagforbundet.no

– Jeg ble overrasket da jeg så på tallene, for jeg fant at veksten i offentlige tjenester har hengt etter velstandsutviklingen i Norge, forteller Linda Skjold Oksnes, samfunnsøkonom og rådgiver i Fagforbundet.

Oksnes og professor Bjarne Jensen lanserte nylig studien Ressursbruk i offentlig sektor – hva sier tallene? Her henter de tall fra offentlige statistikker og sammenligner veksten i offentlige tjenester med privat tjenesteyting.

Uventet funn

– Vi får høre at den raske veksten i det offentlige er et kjempeproblem. Men sannheten er den motsatte, påpeker Oksnes.

Konklusjonene i studien er uventet. Fram til rundt 1990 styrket offentlig sektor seg. Spesielt undervisnings- og oppvekstsektoren samt helse- og omsorgssektoren vokste, og kvinner kom for fullt inn i arbeidslivet. Men deretter snudde trenden, oppsummerer Oksnes.

Offentlig forvaltning skrumper

– I retorikken til Kristin Skogen Lund (administrerende direktør i NHO) blir vi fortalt at veksten i offentlig ressursbruk tilsier at vi må kutte i offentlige tjenester. Men for å kunne si noe fornuftig om offentlige tjenester, må vi se ressursbruken der i forhold til den totale ressursanvendelsen og i forhold til privat tjenesteyting, mener Oksnes.

Og da viser tallene at fra 1990-tallet vokste privat tjenesteyting på bekostning av det offentlige, og det private konsumet vokste på bekostning av det offentlige. Offentlig forvaltning henger etter.

Hadde ikke staten sprøytet penger inn i det offentlige i forbindelse med den økonomiske krisen i 2007-08, ville forskjellene mellom det offentlige og private vært enda mer dramatiske.

Uønskete tall

– De som sitter i posisjon ønsker ikke å presentere disse tallene, fordi det bryter med tanken om sterk vekst og innsats i det offentlige, mener Bjarne Jensen professor i forvaltningsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark.

Premisset i den offentlige debatten om at det offentlige vokser på bekostning av det private, stemmer rett og slett ikke, påpeker han.

Den rød-grønne regjeringen skulle se til at offentlig forvaltning i økende grad tok seg av de offentlige tjenestene, men så har ikke skjedd. Dagens regjering har ikke reversert utviklingen i retning av private løsninger. De er med på en nedbygging, konkluderer Jensen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy