– Heltidskultur i sjukehus er helt nødvendig

Jonas Gahr Støre mener heltidskultur må til for at sjukehusene skal kunne levere gode nok tjenester.

2013020414583420131216214046

karin.svendsen@fagforbundet.no

Helse- og omsorgsministeren vil jobbe fram en heltidskultur i sjukehusene først og fremst for å bevare gode, offentlige helsetjenester.

– Samfunnet har ikke råd til noe annet, sa han blant annet da han i formiddag møtte Fagforbundets tillitsvalgte i Helse Sør-Øst for å diskutere heltid. Statsråden viste til Statistisk sentralbyrås scenarier fram mot 2035, med en anslått mangel på helsefagarbeidere på 60.000 og en manko på 30.000 sjukepleiere.

Skammer seg

– Deltidsarbeid gir selvfølgelig lavere inntekt, lavere pensjon og mindre selvstendighet. Og det er ikke det beste budskapet for å lokke ungdom til helsesektoren. Hvordan skal vi klare å rekruttere unge mennesker hvis de vet at de blir avspist med lave stillingsbrøker, spør helseministeren.

Også Jan Davidsen er oppgitt over at ungdom bare blir tilbudt brøker av stillinger.

– Jeg skammer meg når jeg hører helsefagarbeidere som har vært med i Worldskills. De er blant verdens beste, og så får de bare en deltidsjobb, sier lederen i Fagforbundet.

Bedre tjenester

Jonas Gahr Støre er overbevist om at heltid må til for å rekruttere tilstrekkelig mange til både helsearbeiderfaget og sjukepleien. Han mener det også blir enklere å administrere og å lede færre mennesker i hele stillinger.

Men den viktigste grunnen til at regjeringen legger så stor vekt på å redusere deltidsarbeidet, er hensynet til pasientene.

– For å sikre kvalitet og kapasitet må vi innføre heltidskulturen, sier Støre, som mener kontinuitet blant de ansatte gir bedre pasientbehandling.

Tradisjon for deltid

Det er mange grunner til at ansatte arbeider deltid i sjukehussektoren. Støre pekte blant annet på en undersøkelse blant sjukepleierstudenter som viste at mange av dem hadde valgt nettopp dette yrket på grunn av muligheten til å arbeide deltid.

På spørsmål om hva som kan gjøres for dem som ikke har helse til heltid, svarte Støre at mangel på folk er en utfordring, og at vi derfor må se på hvordan vi skal rekruttere og hvordan bruke dem vi allerede har i systemet.

– God ledelse er å legge til rette for at arbeidsplassen er slik at det er tilpasset hele livsløpet. Vi fungerer ulikt om vi er 35 eller 60 år, og det må få konsekvenser for organiseringen av arbeidet, sa han.

Gode heltidsprosjekter

Regjeringen bevilget 75 millioner til heltidsprosjekter i 2012, og statsråden har store forhåpninger til overføringsverdien av disse. Han pekte på flere vellykkede prosjekter – blant annet heltidsprosjektet ved medisinsk avdeling på Stavanger universitetssykehus, hvor helsefagarbeidere har fått mulighet til hele stillinger ved å arbeide på flere avdelinger.

Jan Davidsen sa i sin innledning at det ikke manglet verken argumenter eller samarbeidspartnere for å øke heltidsarbeid i helsesektoren.

– Men det er også krefter som ikke jobber for mer heltid, sa han, og nevnte blant annet besøk på sjukehjem hvor fagarbeidere kunne fortelle at de ikke fikk helgevakter. Da velger arbeidsgiver billigere arbeidskraft.

– Normen må være heltid, og så må vi finne løsninger for dem som ikke kan arbeide heltid. Men vi må også overbevise våre egne om fordelene ved forutsigbar arbeidstid framfor å shoppe vakter, sa Fagforbundets leder.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy