Norges største gjenvinningsanlegg ble AS i sommer

AKSJESELSKAP: I et sommerstille Oslo har det gått upåaktet hen at Norges største gjenvinningsanlgg for avfall nå er omorganisert til et selvstendig aksjeselskap.

AKSJESELSKAP: I et sommerstille Oslo har det gått upåaktet hen at Norges største gjenvinningsanlgg for avfall nå er omorganisert til et selvstendig aksjeselskap.

Ola Tømmerås

En grunnleggende omorganisering i Oslos energi- og gjenvinningsetat er gjennomført i sommer. Norges største gjenvinningsanlegg på Klemetsrud er nå et selvstendig aksjeselskap.

2015090210133220150902101332

Ola.tommeras@fagbladet.no

Ansatte, tillitsvalgte og opposisjonspolitikere i Oslo frykter at omorganiseringen er første steg mot salg av virksomheten, noe som også skal ha blitt antydet underveis i prosessen. Anlegget på Klemetsrud i Oslo syd er Norges største gjenvinningsanlegg for avfall. Det produserer blant annet varme til 40.000 husstander. Oslo kommune tjener i dag 82 millioner kroner årlig på anlegget som hittil har vært en del av Energi- og gjenvinningsetaten (EGE). Framtidig årlig overskudd er estimert til 120 millioner kroner.

Byrådet har nå skilt ut etatens næringsvirksomhet, knyttet dette sammen med anleggene på Klemetsrud, og omdannet denne delen av EGE til selvstendig aksjeselskap.

Stiftet aksjeselskap

I fjor sommer ga bystyret i Oslo byråden fullmakt til å omorganisere hele eller deler av Energi- og gjenvinningsetaten (EGE) til aksjeselskap. Denne sommeren gjorde byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, alvor ut av det: 22. juni ble Klemetsrudanlegget AS registrert i Brønnøysund.

– All erfaring tilsier at dette er forberedelse til salg av virksomheten og konkurranseutsetting, og denne gangen er det selve seddelpressa flertallet av politikerne kvitter seg med, sier klubbleder Jan-Olav Helmo.

Han mener fullmakten bystyret ga byråden i fjor og som brukes nå, kan sammenlignes med om stortingsflertallet hadde gitt regjeringen fullmakt til å selge hele eller deler av virksomheten i Nordsjøen.

Frykter salg

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) deler klubblederens bekymring for omorganiseringen.

– Som selvstendig selskap har virksomheten mer frihet enn som del av en etat. Det høres flott ut, men betyr at det blir mindre åpenhet og vanskeligere med folkestyring av avfallsgjenvinningen, sier Johansen.

Han er ikke i tvil om at omorganiseringen er første steg mot privat drift av avfallsgjenvinningen.

– Det kan for eksempel skje ved at det slippes til en privat mindretallsaksjonær, som deretter overtar. Vi så hvordan det ble gjort med Oslo kino.

Et offentlig ansvar

Johansen mener avfallsgjenvinning først og fremst er et offentlig samfunnsansvar.

– Tanken bak å danne aksjeselskap er at dette primært er forretningsvirksomhet som operer i et vanskelig marked, men avfallsgjenvinning har også en betydelig miljøside. Gjenvinningsanlegg er en viktig del av samfunnets infrastruktur, som bør være i offentlig eie og under folkestyrt kontroll, sier han.

Hovedtillitsvalgt i renovasjonsetaten i Oslo, Anne Sandborg, påpeker at trendene i Europa går i stikk motsatt retning av det Oslo nå gjør.

– I Europa tas grunnleggende tjenester som dette tilbake i offentlig regi og kontroll. De som har prøvd å privatisere sitter med en erfaring som tilsier at vann, strøm og renovasjon er tjenester det er greit at befolkningen har kontroll over, sier Sandborg.

Hun stiller også spørsmål ved å kvitte seg med tjenester som gir solide årlige overskudd.

– Når det kommer penger inn kan politikerne velge om det skal gå til lavere avgifter eller videreutvikling av avfallshåndteringen. Har de kvittet seg med det så går de pengene til oppkjøpernes profitt isteden, påpeker hun.

– Oppretter et klart skille

Fagbladet har forsøkt i flere dager å få en uttalelse fra byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, men uten å få svar. I saksframlegg til revidert budsjett for 2015 heter det:

Byrådet ønsker nå at EGEs næringsvirksomhet knyttes sammen med anleggene på Klemetsrud og omdannes til et selvstendig aksjeselskap, Klemetsrudanlegget AS, helt eiet av Oslo kommune. Ved dette etableres et skarpt skille mellom EGEs kommunale oppgaver og næringsvirksomheten.

Alle verdier i bygninger, produksjonsanlegg, produksjonsmidler, kontrakter, fordringer og gjeld knyttet til næringsvirksomheten overføres til det nye selskapet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy