Framtida reddet av domstolen

Advokater har ført sakene deres gratis. De skulle utvises, men fikk rettens medhold eller saken omgjort etter stevning. Sakene er ført i regi av Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe:

2012060412251220131214182548

Vedtak omgjort

Mor og sønn fra en tidligere sovjetisk stat søkte asyl. Nære familiemedlemmer skulle ha blitt drept. Sønnens helsetilstand og psyke var dårlig. Avslag på anke og tre omgjøringsbegjæringer. Vedtak ble omgjort etter at advokat Knut Rognlien stevnet UNE for retten.

Seier i retten

Etiopisk journalist fra en regimekritisk avis ble arrestert og torturert. Flyktet til Norge der han fortsatte medievirksomheten via blant annet nettradio. Avslag da faren for forfølgelse skyldtes aktivitet etter at han forlot hjemlandet. Omgjort etter dom. Advokat Thomas Horn.

Seier i retten

Iransk kurder. Tidligere aktiv i opposisjonspartiet KDPI. Fikk avslag da han hovedsakelig hadde vært kokk og sjåfør i partiet. Tingretten mente det likevel forelå fare for forfølgelse. Advokater: Arild Humlen og Jonas Myhre.

Seier i retten

Etiopisk kvinne var politisk aktiv i et opposisjonsparti etter ankomst til Norge. Fikk avslag begrunnet i prinsippet om «sur place», politisk aktivitet i asyllandet. Advokat Terje Granvang fikk vedtaket kjent ugyldig i tingrett og lagmannsrett.

Vedtak omgjort

Etiopisk mor med barn fryktet forfølgelse fordi hennes far hadde støttet Eritrea i konflikten med Etiopia. Familien ble arrestert. Etter at advokat Geir Hovland sendte inn stevning, ble vedtak omgjort av hensyn til barnets beste.

Seier i retten

Iransk ektepar. Han oppga å ha arbeidet for et ulovlig kurdisk parti og deltatt i studentdemonstrasjoner. UNE tvilte på troverdigheten og avslo søknaden. Paret tapte i tingretten, men vant i lagmannsretten. Advokat Øyvind Andersen førte saken.

Seier i retten

En 18 år gammel iraker ble utvist for fem år etter en narkodom. Mannen hadde fått asyl da han kom til landet som 13-åring. Både tingrett og lagmannsrett kom fram til at utvisningen var uforholdsmessig. Ført av advokat Erik Osvik.

Vedtak omgjort

Gutt ankom Norge fra Bangladesh som 15-åring. Ble dømt til 11 måneders fengsel for ran. Etter soning hadde han en positiv utvikling. UNE kalte inn til nytt møte og omgjorde utvisningsvedtak etter at advokat Anders Ryssdal tok ut stevning.

Seier i retten

Iransk par med seks år gammelt barn. Fikk avslag etter fire års botid i Norge. Advokat Maria Bergram Aas prosederte saken og vant fram i tingretten. Retten la vekt på barnets tilknytning til Norge. Saken ble anket, men anken trukket.

Vedtak omgjort

Etiopisk mann tidligere fengslet for opposisjonell aktivitet. Han fortsatte sin kritiske virksomhet i Norge, blant annet som musiker med politisk ladet budskap. Etter at advokat Ane Løchen Jonstad tok ut stevning, ble utvisningsvedtak omgjort.

Vedtak omgjort

Iransk kvinne søkte asyl etter flere års mishandling i ekteskapet. Vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Saken ble avvist av Høyesterett. Hun ble deretter gravid. Advokat Sigurd Knudtzon kjørte saken på ny. Vedtak ble omgjort.

Vedtak omgjort

Iransk kvinne fikk innvilget asyl da hun var forfulgt etter å ha vært i et ulovlig lesbisk forhold i Iran. Asyltillatelsen ble trukket da hun giftet seg og fikk barn med en mann i Norge. Retten fant vedtaket urimelig. Advokat Kjersti Cecilie Jensen førte saken.

Seier i retten

Mor og sønn fra Tsjetsjenia. Nære familiemedlemmer var drept, sønnen på 16 arrestert og torturert. UNE trodde ikke på historien. Helsingforskomiteen undersøkte og dokumenterte deres bakgrunn. Advokat Espen Skjerven prosederte saken for retten og vant.

Vedtak omgjort

Tobarnsfamilie fra Syria søkte asyl i 1999. Mannen døde i 2003, hvorpå mor og barn ble returnert til hjemlandet der hun ble fengslet i to måneder. Året etter kom de på nytt til Norge. Fikk avslag, men vedtak ble omgjort etter at advokat Frode Elgesem tok ut stevning.

Avventer anke

Tsjetsjensk mann fryktet forfølgelse etter å ha vært politisk aktiv og bistått motstandsbevegelsen. På bakgrunn av vitneforklaring fra forsker Julie Wilhelmsen i Norsk utenrikspolitisk institutt, kom retten fram til at han har behov for beskyttelse. Ført av advokat Knut Martinsen.

Vedtak omgjort

Familie fra Iran ankom Norge i 2004. Søkte asyl da mor er tidligere tilknyttet ulovlig opposisjon. Fikk avslag, men ble aldri returnert. Advokat Ola Mæland tok ut stevning. Vedtaket ble omgjort på bakgrunn av barnets tilknytning til riket.

Vedtak omgjort

Iraker med behov for beskyttelse skulle returneres til Hellas, som var første ankomstland. Advokat Ola Mæland tok ut stevning på bakgrunn av mangelfulle prosedyrer i Hellas. Vedtak ble omgjort. Han fikk behandlet og innvilget asyl i Norge.

Vedtak omgjort

Irakisk kurder med avslag på asylsøknad ble samboer med norsk kvinne, som han fikk barn med. Han ble utvist for fem år da han hadde jobbet ulovlig etter asylavslaget. Advokatene Arild Humlen og Erik Osvik tok ut stevning. Utvisning ble omgjort til to år.

Seier i retten

Etniske kabardinere fra Tsjetsjenia kom i 2003 med en datter på seks måneder. Utreiseplikt fra høsten 2007. Advokatene Thorvald Nyquist og Synne Spissøy prosederte og seiret på barnets tilknytning og ikke tilfredsstillende vurdering av risikosituasjon i hjemlandet.

Vedtak omgjort

Kurdisk iraner, politisk aktiv opposisjonell. Avslag begrunnet i at han hadde valgt å være politisk aktiv og eksponert i Norge, mens politisk aktivitet ikke var kjent i Iran. Omgjort etter at advokatene Ian Kenworthy og Tore Jetmundsen tok ut stevning.

Vedtak omgjort

Tsjetsjensk familie søkte asyl. Mannen var tatt til fange og mishandlet etter bistand til opprørsgrupper. UNE mente det var en enkeltstående episode og ikke fare for forfølgelse. Advokatene Asbjørn Berg og Martin Bogstrand fikk gjennomslag for ny risikovurdering.

Vedtak omgjort

Etiopisk kvinne fikk avslag i 2004, men traff en mann med flyktningstatus som hun fikk barn med. Familiegjenforening ble avslått. Advokatene Ingrid Bakstad og Erik Osvik fikk gjennomslag for å vektlegge barnets beste og unngå familiesplittelse.

Vedtak omgjort

Iraner søkte asyl på bakgrunn av sin homofile legning, giftet seg så med en kvinne i Norge. Fikk avslag. Ekteskapet ble påstått å være pro forma. Advokatene Arild Humlen og Øyvind Precht-Jensen tok ut stevning på bakgrunn av at ekteskapet er reelt i dag. Vant.

Vedtak omgjort

Iransk familie med sju år gammelt barn søkte asyl i 2004. Etter flere avslag ble det i mars 2012 gjort nytt vedtak som vektla barnets tilknytning til riket. Omgjøringen ble gjort etter at advokatfullmektig Cathrine Lund Haagensen tok ut stevning.

Vedtak omgjort

Iransk kvinne med barn fryktet forfølgelse etter omfattende opposisjonell forfattervirksomhet. Ble ikke trodd. Advokat Knut Rognlien framførte bevis for hennes synlighet i iranske eksilmiljøer. Omgjort på bakgrunn av ny informasjon og argumentasjon.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy